Om upphovsrätt

Senast ändrad: 14 juni 2024
Hand håller upp mobiltelefon som fotograferar skogen i höstfärger.

Upphovsrätten påverkar dig både som användare av andras material och som skapare av eget material. Som användare måste du följa upphovsrätten och som upphovsperson har du rättigheter till ditt verk.

Upphovsrätten gäller automatiskt när något som skapas uppnår s.k. "verkshöjd". För att verket ska uppnå verkshöjd måste det vara skapat av upphovspersonen själv och ha en personlig prägel. Det ska vara nyskapat, självständigt och originellt. 

Upphovsrätten omfattar två olika sorters rättigheter:

  • de ekonomiska rättigheterna - rätten att kontrollera hur arbetet sprids, publiceras, säljs osv.
  • de ideella rättigheterna - rätten att namnges som skapare av verket, samt motsätta sig kränkande bruk av verket

De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till någon annan (t.ex. ett förlag) via ett avtal. De ideella rättigheterna kan däremot inte överlåtas till någon annan. 

Så länge gäller upphovsrätten 

Upphovsrätten gäller från det att verket skapats till 70 år efter upphovspersonens död. För fotografier finns dessutom en speciell regel. Foton som inte är unika, och inte uppnår verkshöjd är ändå skyddade i 50 år.

Så hanterar du upphovsrätten

Tänk på upphovsrätten när du använder illustrationer

Om du endast vill använda informationen i en illustration (t. ex. uppgifter i en tabell) utan att också visa upp illustrationen i ditt arbete, refererar du till den på samma sätt som du refererar till skriven text. Då behöver du inte ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Om du däremot vill visa någon annans bild, tabell eller figur i ditt arbete måste du ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren alternativt använda en fri illustration.

Skaffa tillstånd

För att skaffa tillstånd kontaktar du den som har de ekonomiska rättigheterna till verket. I många fall är det upphovspersonen men vill du använda en bild eller figur i en bok eller vetenskaplig tidskrift är det oftast utgivaren, förlaget som har de ekonomiska rättigheterna och som du behöver kontakta. Tillståndet behöver inte följa någon viss mall - det kan vara både muntligt och skriftligt. Det är bra om du sparar tillståndet.

Om du söker tillstånd för att använda exempelvis en figur från en vetenskaplig publikation finns ibland en länk från den elektroniska versionen av artikeln som tar dig vidare till ett formulär där du anger syfte med användandet m.m.

Du behöver även ange i ditt arbete att du har tillstånd att använda illustrationerna. Ett sätt att göra det är att på försättsbladet ange:  

Samtliga illustrationer publiceras med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.  

Du kan också välja att skriva på försättsbladet till ditt arbete att du är upphovsperson till alla illustrationer där inte annat anges, till exempel på följande sätt: 

Där inget annat anges är illustrationerna författarens egna.   

Creative commons

Creative Commons (CC) är en internationell organisation som förenklar lagligt användande och delning av material. Genom att använda Creative Commons-licenser kan skapare märka sitt material och klargöra hur andra får använda det. Om du hittar en bild med en Creative Commons-licens som tillåter användning och delning, innebär det att du kan använda materialet utan att behöva kontakta upphovsrättsinnehavaren för tillstånd.

Läs mer

 

Fakta:

CC-licensiera ditt eget material

När du har skapat något kan du välja att applicera en CC-licens på verket - se bara till att du har rätt att göra det, ifall verket t.ex. har flera upphovspersoner. På Creative Commons webbsida finns en del bra tips på saker att tänka på innan du cc-licensierar ditt verk.

Vilken licens ska du då välja till ditt verk? Internetstiftelsen har en bra översikt där du steg för steg kan bestämma villkoren: Creative Commons - välj rätt licens! (pdf).