Support och användarvillkor för digitala kartor och geodata

Senast ändrad: 05 september 2023

Support

Om du har frågor kring digitala kartor och geodata eller webbtjänsten GET, kontakta SLU:s GIS-stöd.

Behörighet och inloggning

Nedladdningstjänsten GET är tillgänglig för studenter och anställda vid SLU. För att få behörighet, kontakta IT-stöd.

Användarvillkor

Studenter och anställda har rätt att publicera geodata från Lantmäteriet, SGU, SCB och Sjöfartsverket tillsammans med egen information i självständigt arbeten och i vetenskapliga publikationer.

När du använder geodata från tjänsten GET ska du ha med en källhänvisning där du anger var geodatan kommer ifrån.

Fakta:

Följande text ska anges i arbetet:

   Datakälla/kartprodukt © Myndigheten

Exempel:

   GSD-Fastighetskartan, raster © Lantmäteriet

Detta ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand (om det är många figurer) på tydlig plats i publikationen.