Jump to main content

Research projects

These are a selection of the research projects at CBM. The list will be supplemented gradually.

Current research projcts

Completed research projects

Published: 02 June 2023 - Page editor: cbm-webmaster@slu.se
Ulls hus
Postal address

SLU Centrum för biologisk mångfald, Institutionen för stad och land
Box 7016
750 07 UPPSALA

Visiting adress

Almas allé 8

Goods reception

Ulls hus godsmottagning Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Follow us - Twitter

Follow us - Facebook

Loading…