Licenser på data

Senast ändrad: 12 oktober 2022

OBS! Texten på denna sida är under granskning!

Vid tillgängliggörande av data i datakataloger/repositorier är det vanligt förekommande att licens för data ska anges. Licenser fyller vanligtvis två syften: dels att upphovsmakaren ska kunna informera om hur data får användas, bearbetas och spridas, men också för att den som vill återanvända data ska kunna göra det utan att behöva fråga om lov. Angivande av licens är en av principerna för att data ska anses vara FAIR.

Vanligt förekommande licenser för öppna data (men också för annat material) är Creative Commons-licenserna (CC-licenser), däribland CC0 (som innebär att upphovsmakaren avsäger sig sin upphovsrätt och dedicerar materialet till ”public domain”) och CC-BY (som tillåter delning och bearbetning av materialet förutsatt att ett korrekt erkännande ges).

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har kommit ut med rekommendationer kring öppen tillgänglighet, återanvändning och vidareutnyttjande av myndighetsinformation . Rekommendation kring data lyder:
”För information och data som skapas hos myndighet och som inte är föremål för upphovsrättsligt eller annat immaterialrättsligt skydd rekommenderas märkningen PDM eller CC0”.

Diskussioner om tillämpbara licenser för data pågår, dels på SLU men också på nationell nivå (t.ex. i SND-nätverket) och har ännu inte landat i någon form av konsensus.

Mer information och stöd kring licenser på data

För frågor om licenser, kontakta Data Management Support på dms@slu.se eller juristfunktionen på juridik@slu.se.