Tillgängliggörande

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Tillgängliggörande av data ska om möjligt göras i en lämplig datakatalog (repositorium). En datakatalog är ett sätt att hantera och organisera data som omfattar lagring, kvalitetskontroll och tillgängliggörande av data över tid.

Data från SLU:s forskning och miljöanalys vara öppet tillgängliga som möjligt, med så få restriktioner som möjligt. Kravet gäller från och med policyns införande, och alltså inte retroaktivt för data insamlade innan september 2022.

Exempel på datakataloger är exempelvis SND:s forskningsdatakatalog, Figshare, Zenodo och Dryad.

Vid tillgängliggörande av data bör man välja en datakatalog som tilldelar datasetet en beständig (persistent) identifierare (PID) som gör det möjligt att hitta, återanvända och referera till materialet.

SND:s forskningsdatakatalog

Eftersom SLU är medlemmar i SND-konsortiet har forskare och/eller verksamma inom miljöanalysen möjlighet att kostnadsfritt nyttja SNDs forskningsdatakatalog för tillgängliggörande av data. Data som tillgängliggörs via SND förses med en typ av PID som kallas Digital Object Identifier (DOI), och hamnar på en lagringsyta som administreras av SLU. Vid användning av forskningsdatakatalogen för tillgängliggörande kvalitetskontrolleras både metadata och tillhörande datasetet manuellt av DMS innan de tillgängliggörs. SND och DMSjobbar gemensamt för att data som tillgängliggörs via forskningsdatakatalogen ska vara öppet tillgängliga och FAIR.

Mer om SND:s forskningsdatakatalog.

Andra repositorier

Om en finansiär eller tidskrift inte accepterar SND:s forskningsdatakatalog som datakatalog så finns en mängd andra att välja på. På re3data.org listas många lämpliga datakataloger.

Inom miljöanalysen finns olika former av lösningar för tillgängliggörande av data som per definition inte klassas som datakataloger/repositorium, men FAIR-principerna med PID:ar och så vidare gäller också i dessa fall i den mån de är tillämpbara.

Mer information

Läs mer om tillgängliggörande av vetenskapliga data på DMS webb: Share and publish data.

Support från DMS

Data Management Support (DMS), en enhet vid SLU-biblioteket, stöder SLU-anställda i frågor rörande datahantering. Kontakta DMS med e-post (dms@slu.se), boka en tid för att prata data, eller läs mer om datahantering och vilket stöd DMS erbjuder på www.slu.se/dms.