Tematisk klassificering av publikationer i SLUpub

Senast ändrad: 03 juli 2023

Denna sida hjälper dig att ge dina publikationer rätt tematisk klassificering i SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Hör av dig till biblioteket om du vill lägga till eller ändra publikationens ämnesklassificering i en redan validerad publikation. Du kan själv lägga till program/intressent och föreslå en koppling till de globala målen för hållbar utveckling (SDG) både vid registrering och efter validering.

Forskningsämne

Under ”Research topics” anges vilket forskningsämne publikationen som helhet huvudsakligen handlar om. Helst ska endast ett ämne väljas men det går det att ange upp till tre ämnen om dessa anses likvärdiga. Val av ämne ska göras på nedersta nivån i hierarkin, den som inleds med fem siffror.

När du registrerar publikationer i SLUpub kan du antingen själv välja ämne eller låta biblioteket göra det i samband med granskning. Biblioteket klassificerar de publikationer vi importerar från Web of Science. Ifall du vill att vi ändrar ämnesklassificering på en redan validerad publikation, skriv både ämnets namn och dess femsiffriga kod i ditt mejl till oss.

För att ämnesklassificera publikationer i SLUpub används SSIF, Standard för svensk indelning av forskningsinformation, även benämnd SCB/UKÄ-klassificering. Det är en klassificering som används för olika typer av forskningsinformation. Ämnesklassningen av publikationer görs för att möjliggöra olika typer av ämnesvisa publikationsbaserade analyser, inom SLU men även nationellt.

Publikationsdata från SLUpub levereras till den nationella databasen SwePub för analys och bibliometri som är en källa för publikationsbaserade analyser. Intressenter av dessa data är svenska myndigheter såsom forskningsfinansiärer.

Välj rätt ämne

Bläddra bland forskningsämnen enligt SSIF i en trädstruktur.

 1. Kontrollera först om det finns ett relevant ämne inom ämnesområdet Agricultural and veterinary sciences. Här återfinns ämnesgrupper som omfattar exempelvis:
  • Forest genetics, Fish genetics, Plant genetics, Genetics and breeding, Gene technology.
  • Agricultural ecology, Fish ecology.
  • Renewable bioenergy research, Environmental sciences related to agriculture and land-use, Research on biodiversity.
  • Soil microbiology (under Soil science), Microbiology (under Pathobiology för ett veterinärmedicinskt perspektiv på ämnet).
 2. Om du inte hittar rätt ämne där, eller om din publikation till stor del även behandlar ett mera generellt ämne, bläddra bland de andra ämnesområdena (Natural sciences, Engineering and technology, Medical and health sciences, Social sciences, Humanities and the arts). Exempel:
  • Under Natural sciences kan du hitta ämnesgrupper som omfattar Bioinformatics, Climate research, Environmental sciences, Ecology.
  • Under Engineering and technology kan du hitta ämnesgrupper som omfattar Environmental engineering, Environmental biotechnology.
  • Under Social Sciences kan du hitta ämnesgrupper som omfattar Economics and business, Gender Studies.

FOMA/forskningsprogram/intressent

Under ”Associated programs and other stakeholders” kan du ange om publikationen tillhör ett eller flera program inom FOMA, någon av SLU:s Future-satsningar, Viltskadecenter etc. som finns tillgängligt i den valbara listan.

Möjligheten att tagga publikationer med intressent finns också för forskningsprogram och forskningsområden som bedrivs över institutions- och fakultetsgränser, dvs. där det inte går att samla publikationer utifrån organisatorisk struktur.

Syftet kan vara intern uppföljning av publiceringen och/eller att synliggöra publiceringen i form av publikationslistor på SLU:s externa webbplats

Kontakta biblioteket om du har önskemål om tillägg av program/intressent i den valbara listan. Kriterier för detta är:

 • Långsiktighet – taggningen ska vara relevant under en längre period.
 • Ansvar – det måste finnas någon som är ansvarig för att informera berörda forskare om taggningen och dess användning.

Globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

SDG-taggning används för att visa publikationer på SLU:s agenda 2030-webb och i framtiden kommer dessa taggar att vara synliga i andra publikationslistor på SLU:s webbplats.

SLU-biblioteket genomför kontinuerligt sökningar och taggar SLU-publikationer med lämpliga SDG:er, men du är som författare också välkommen att föreslå vilka SDG:er som kan passa. När du taggar din publikation med en SDG är det ett förslag som valideras innan posten publiceras, på samma sätt som all annan information i SLUpub. Skriv gärna en kommentar i kommentarsfältet om förhållandet till SDG inte är uppenbart och nämns i publikationens titel eller abstrakt. Validerade SDG-taggar visas på samma sätt som de som tilldelats kopplingen genom de kontinuerliga SDG-sökningarna.