Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskapliga publikationer per globalt mål

För att uppnå de globala hållbarhetsmålen krävs att strategier och åtgärder bygger på vetenskaplig grund. På de här sidorna visas och tillgängliggörs publikationer av forskare från SLU som har betydelse för ett eller flera av målen. Publikationerna har identifierats dels genom manuellt urval från databassökningar och dels genom forskarnas egen anmälan.

Publicerad: 21 februari 2024 - Sidansvarig: malin.planting@slu.se

Kontakt

För frågor och kommentarer kring analyserna och publikationslistorna: bib-metri@slu.se SLU-biblioteket

Övriga frågor: global@slu.se SLU Global

Loading…