Hernquistska samlingen i Skara

Senast ändrad: 03 juli 2024
Porträtt av Peter Hernquist, illustration.

Den Hernquistska samlingen är en specialsamling på ca 4000 volymer av äldre litteratur som har fått sitt namn från Peter Hernquist (1726-1808) som grundade Sveriges första veterinärskola i Skara år 1775 och ses som den svenska veterinärmedicinens fader.

Grundstommen i den Hernquistska samlingen är från senare delen av 1700-talet och kommer dels från Peter Hernquists eget bibliotek och dels från olika donationer och gåvor. Samlingen är indelad i olika ämnen som exempelvis veterinärvetenskap, hippologi, anatomi, ekonomi och allmän naturvetenskap. Hernquistska samlingen är förtecknad i katalogen "Grållan".

Den Hernquistska samlingen är placerad på Veterinärmuseet i Skara och kan studeras på plats efter överenskommelse.

Handskriftssamlingen

I den Hernquistska samlingen finns också ca 30 000 sidor handskrifter. Av dem är ca 6000 sidor skrivna av Peter Hernquist och ca 11 000 av Lars Tidén (1777-1847) som var lärare vid veterinärinrättningen i Skara.

Handskrifterna är förtecknade i en katalog upprättad av Ivar Dyrendahl.