Örtengrenska samlingen i Alnarp

Senast ändrad: 08 november 2023
Uppslag i äldre tryckt bok med fruktillustration på högra sidan, foto.

Örtengrenska samlingen är en boksamling som huvudsakligen omfattar pomologi, fruktodling och närbesläktade ämnen och som en gång tillhört grosshandlaren Sven Helmer Örtengren.

Sven Helmer Örtengren (1852-1922), som var en förmögen man, var mycket intresserad av fruktodling. År 1888 köpte han en egendom i Österlöv utanför Kristianstad och anlade där en betydande fruktodling. Han lät även uppföra den slottsliknande byggnaden Helmershus.   

Fruktodlingarna på Helmershus var vida kända och betecknades i början av 1900-talet som Sveriges största. Här odlades bl.a. äpplen, päron och plommon.

Sitt stora fackbibliotek byggde Örtengren upp under åren 1895-1915. Samlingen, som idag upptar ca 40 hyllmeter, består framför allt av böcker, men även av en del tidskrifter. De äldsta böckerna är från 1500-talet. Tysk litteratur dominerar, men här finns även latinsk, fransk, holländsk, italiensk litteratur m.m.

En tid efter Örtengrens död inköptes biblioteket av Sveriges pomologiska förening, som 1933 överlämnade det som en gåva till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut.

Enstaka böcker och tidskrifter ur den örtengrenska samlingen kan studeras på plats i biblioteket. Hela samlingen visas efter överenskommelse.