Plantskolekataloger i Alnarp

Senast ändrad: 05 februari 2024
Illustrerad framsida på äldre plantskolekatalog, foto.

På SLU-biblioteket i Alnarp finns en stor samling plantskolekataloger från olika länder, bl.a. Danmark, Frankrike, Holland, Storbritannien, Tyskland och Sverige, huvudsakligen från perioden 1860-1960.

Katalogerna (totalt ca 3 800 stycken) avspeglar växtanvändning och rådande trädgårdsideal under olika tidsepoker och utgör ett värdefullt källmaterial för trädgårdshistorisk forskning.

Den huvudsakliga samlingen har sitt ursprung i Alnarps Trädgårdar, som bedrev plantskola mellan ca 1860 och 1960. Ett begränsat antal plantskolekataloger finns även från senare tid.

Katalogerna kan studeras på plats i biblioteket efter överenskommelse.