Skogsbilder

Senast ändrad: 22 december 2023
Äldre gruppfoto av män framför ett vattenfall

På SLU-biblioteket i Umeå finns ett bildarkiv med ca 17000 skogshistoriska fotografier tagna 1900-1963. En stor del av bilderna har digitaliserats och är tillgängliga i SLU:s mediabank.

Bilderna utgör en dokumentation av svensk skogshistoria där man kan följa utvecklingen av bland annat olika skogsbruksmetoder, redskap, maskiner med mera, och visar även på följderna av användningen av dessa.

Ca 5 000 bilder hämtade från SLU-bibliotekets bildarkiv, från Skogsmuseet i Lycksele samt från andra samlingar, har blivit digitaliserade och är sökbara i Mediabanken. De flesta är svartvita foton tagna mellan 1900–1963, men databasen har även kompletterats med nyare bilder tagna fram till 1990-talet. Flera av dessa är i färg.

Urvalet har skett i samarbete med forskare från Fakulteten för Skogsvetenskap och personal vid Skogsmuseet i Lycksele. Kempestiftelserna, Kungliga biblioteket och fakulteten har finansierat projektet.

Bilderna är fritt tillgängliga om inget annat anges. Källa måste dock alltid uppges. Vid användning för kommersiellt bruk krävs ett godkännande från SLU-biblioteket. 

OBS! Vill du söka enbart i den skogshistoriska samlingen behöver du ange "+skogshistoria" som ett av dina sökord.
(exempelvis "+skogshistoria +såg*")