Lagring av data

Senast ändrad: 28 mars 2024

Två viktiga principer vid lagring av data:

  • viktiga data ska säkerhetskopieras regelbundet
  • om möjligt, lagra endast det som behövs för projektet/undersökningen.

Det är också viktigt att försäkra sig om att data lagras i en stabil och säker lagringslösning. En tumregel är att undvika att lagra data lokalt på (bärbara datorer), USB-minnen och dylikt i och med att dessa kan gå sönder, tappas bort eller stjälas.

IT-avdelningen bistår med ett antal driftstjänster bl.a. för lagring , däribland fillagring av arbetsmaterial och långtidslagring av inaktivt material (skillnaden dem emellan har bl.a. att göra med åtkomst till lagringstjänsten och intervall för säkerhetskopiering).

Anställda vid SLU som har en så kallad SLU-dator får säker lagring på server hos IT-avdelningen för dokument och filer som sparas på skrivbordet på datorn och i mapparna Documents, Downloads, Music, Pictures, Downloaded files och Videos.

Molnlagringstjänster där den fysiska lagringen sker utanför EU (t.ex. Dropbox och Google drive) ska undvikas. Finns det behov av molnlagring går det att genom IT-avdelningen få tillgång till 1TB via Onedrive.

Mer information och stöd kring lagring av data

Kontakta IT-avdelningen för frågor om lagring av data.

På medarbetarwebben finns information kring fillagring.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se