Vad är datahantering?

Senast ändrad: 12 mars 2024
Matematiska symboler. Illustration.

Datahantering handlar om hur vetenskapliga data hanteras, organiseras och struktureras i forskningsprojekt och inom miljöanalysverksamheter.

Väl fungerande datahantering kan bland annat öka effektiviteten, integriteten och synligheten för ett projekt, samt öka möjligheterna för forskningssamarbeten.

Läs mer om bakgrunden till varför datahantering är viktig på den engelska versionen av den här sidan.