Så gör du data FAIR

Senast ändrad: 15 februari 2024
A magnifying glass, a hand pressing a button, gears and arrows forming a circle. Illustration.

FAIR-principerna syftar till att fungera som riktlinjer för att förbättra återanvändbarheten av vetenskapliga data och är en integrerad del av öppen vetenskap.

FAIR är en akronym för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable. Principerna publicerades ursprungligen i The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship (Wilkinson et al 2016) och har sedan dess fått brett stöd av forskargrupper, regeringar, finansiärer och utgivare.

SLU:s datahanteringspolicy anger att data från forskning och miljöövervakning vid SLU ska vara FAIR i så stor utsträckning som möjligt. På den engelska versionen av den här sidan hittar du tips på hur du kan göra de data du arbetar med mer FAIR, länkar till användbara checklistor, samt information om det stöd som finns att få på SLU.