Hoppa till huvudinnehåll

Data Management Support

SLU Data Management Support (DMS) bistår SLU-anställda med datahantering – från planering och datainsamling till publicering, långtidsbevarande, arkivering och återanvändning av forsknings- och miljöanalysdata.

SLU:s datahanteringsguider

Här hittar du resurser som hjälper dig att planera din datahantering, skriva en datahanteringsplan, publicera data, hitta redan publicerade data och mycket mer.

Cirkel med pilar som representerar olika steg i datahanteringsprocessen. Illustration.

Miljödatastöd

Miljödatastöd är en stödorganisation inom fortlöpande miljöanalys med uppdrag att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för datahantering inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Provfiske i ett skogsvattendrag. Foto.

Svensk nationell datatjänst (SND)

SND är ett nätverk bestående av ett 40-tal lärosäten, inklusive SLU. SND arbetar för att ge forskare ett samordnat och kvalitetssäkrat system för att hitta, beskriva och dela forskningsdata.

Logotyp med text: “SND” och “Svensk nationell datatjänst”. Illustration.

Kalender

Nyligen publicerade SLU-data

SLU-data i SND:s forskningsdatakatalog, kurerade av DMS. Alla SLU-data i SND:s forskningsdatakatalog

  • Startstrukturer och NMR- och simuleringsrelaxationsdata för de...

    Dengueproteaset NS2B/NS3pro har rapporterats anta antingen en "öppen" eller en "stängd" konformation. Vi har utvecklat ett konformationsfilter som kombinerar kärnmagnetisk resonans (NMR) med molekylär dynamiska (MD)-simuleringar för att identifiera konformationella ensembler som dominerar i lösning. Experimentella värden härledda från relaxationsparametrar för ryggraden och metylsidokedjorna jämfördes med motsvarande beräknade relaxationsparametrar för olika konformationella ensembler...

  • Historical land use and land-use change in Great Britain 1930s-2007

    Data avser historisk markanvändning och markanvändningsförändringar mellan 1930-40-talet och 2007 i Storbritannien. Data finns som andel av en 10km ruta av den brittiska rutnätet. Mer detaljer finns i den engelska beskrivningen, readme-filen samt följande publikationen: Suggitt, A.J., Wheatley, C.J., Aucott, P., Beale, C.M., Fox, R., Hill, J.K., Isaac, N.J.B., Martay, B., Southall, H., Thomas, C.D., Walker, K.J., Auffret, A.G., 2023, Linking climate warming and land conversion to species’ range changes across Great Britain, Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-023-42475-0

Publicerad: 01 december 2023 - Sidansvarig: dms@slu.se
Loading…