Hoppa till huvudinnehåll

Data Management Support

SLU Data Management Support (DMS) bistår SLU-anställda med datahantering – från planering och datainsamling till publicering, långtidsbevarande, arkivering och återanvändning av forsknings- och miljöanalysdata.

SLU:s datahanteringsguider

Här hittar du resurser som hjälper dig att planera din datahantering, skriva en datahanteringsplan, publicera data, hitta redan publicerade data och mycket mer.

Cirkel med pilar som representerar olika steg i datahanteringsprocessen. Illustration.

Miljöanalysdata

Här kan du läsa mer om SLU:s systematiska arbete med datahantering inom miljöanalysen och tillgänglig support.

Provfiske i ett skogsvattendrag. Foto.

Så publicerar du data via SND:s forskningsdatakatalog

All SLU-personal kan kostnadsfritt publicera vetenskapliga data och databeskrivningar via Svensk Nationell Datatjänst. Läs vår guide för att ta reda på hur!

Logga med geometriska figurer i blått och rött. Illustration.

Nyligen publicerade SLU-data

SLU-data i SND:s forskningsdatakatalog, kurerade av DMS. Alla SLU-data i SND:s forskningsdatakatalog

  • Gårdsstorlek och biosäkerhetsåtgärder associerade med Strongylus...

    Datamaterialet innehåller rådata från en enkätstudie som syftar till att undersöka förekomst och riskfaktorer assoccierade med infektion av stora blodmasken. Datat innehåller också en en fil med postnummer över var den svarande bor samt postnumrets GPS-koordinater. Postnummerdatat har separerats från övriga data och har behandlats separat från enkätens rådata.

  • Dataset för "Trafikintensitet och vegetationsskötsel påverkar...

    Dessa data beskriver artrikedom av växter, dagfjärilar och vilda bin i vägkanter. Se engelsk beskrivning för mer detaljerad information. Datamängden består av 37 rader och 361 kolumner, exklusive rubriker. Varje rad innehåller information om en studerad vägkanter (totalt 37). Se den engelska beskrivningen och README för en beskrivning av informationen i varje kolumn.

Publicerad: 08 mars 2024 - Sidansvarig: dms@slu.se
Loading…