Spruce bark beetle - pilot study 2006

Last changed: 20 June 2016

Wulff, S., 2006. Ståndskogsangrepp av granbarkborre hösten 2006 - en pilotstudie i riktad övervakning av skador. Internal report. In Swedish.


Contact