Ash tree disease in Götaland. Results from 2009 and 2010

Last changed: 20 June 2016

Wulff, S. och Hansson, P. 2011. Askskottsjukan i Götaland. Nationell riktad skadeinventering 2009 och 2010. Internal report. In Swedish.


Contact