Hoppa till huvudinnehåll

Miljöanalys

Hur mår miljö och naturresurser? SLU:s miljöanalys förser myndigheter med efterfrågad kunskap och data för att nå miljö- och hållbarhetsmålen.

Hämta art- och miljödata

SLU samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör data om naturresurser, arter och livsmiljöer.

Aktuellt om miljöanalys

Håll dig uppdaterad om miljöanalys genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Bli medborgarforskare

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen.

Anna Lundhagen, vicerektor med ansvar för samverkan och miljöanalys vid SLU. Foto.

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i program som anknyter till miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 23 programkoordinatorer!

Anna Lundhagen, vicerektor med ansvar för samverkan och miljöanalys.

Publicerad: 15 april 2024 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…