Hoppa till huvudinnehåll

Miljöanalys

Använder vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Anna Lundhagen, vicerektor med ansvar för samverkan och miljöanalys vid SLU. Foto.

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i program som anknyter till miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 23 programkoordinatorer!

Anna Lundhagen, vicerektor med samlat ansvar för samverkan och miljöanalys.

Publicerad: 03 januari 2023 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…