Hoppa till huvudinnehåll

Miljöanalys

Hur mår miljö och naturresurser? SLU:s miljöanalys förser myndigheter med efterfrågad kunskap och data för att nå miljö- och hållbarhetsmålen.

Hämta art- och miljödata

SLU samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör data om naturresurser, arter och livsmiljöer.

Bli medborgarforskare

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen.

Aktuellt om miljöanalys

Håll dig uppdaterad om miljöanalys genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Internationell klimatrapportering

SLU ansvarar för beräkning och rapportering av växthusgasflöden inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Ensam tall på berg.

Ta del av statistik om skog

SLU är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om skogarnas tillstånd och förändring.

Gröna björklöv på en kvist. Foto.

Hitta vatten-, mark- och miljödata

I webbtjänsten Miljödata-MVM kan du hitta kvalitetssäkrade data för två av SLU:s datavärdskap; Sjöar och vattendrag och Jordbruksmark.

Vy från Tossebergsklätten. Foto.
Göran Ståhl, SLU. Foto.

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i program som anknyter till miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 23 programkoordinatorer!

Göran Ståhl, vik. vicerektor med ansvar för miljöanalys.

Publicerad: 20 september 2023 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…