Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för skogsvetenskap

Fakulteten för skogsvetenskap är världsledande inom skogsforskning. Huvudsätet finns i Umeå men fakulteten bedriver verksamhet över hela landet. Skogsutbildningarna är unika, endast vid SLU kan du läsa till skogsmästare och här finns programmen som leder till en jägmästarexamen.

Hundra år med koll på skogen

Fira med oss på SLU när vi uppmärksammar 100 år av koll på skogen!

Vetenskapligt experiment på träd

Värt att veta i Umeå

Värt att veta är korta live-sända lunchföredrag om forskning och miljöanalys på SLU. Alla är välkomna att lyssna!

Försöksstationer

Vid enheten för skoglig fältforskning (ESF) finns försöksstationer som tillhandahåller mark för olika typer av fältförsök och ansvarar för anläggning, underhåll och datainsamling.

Mäter diameter på ett träd

Fakta Skog

I faktabladen Fakta Skog hittar du rön för yrkesverksamma inom den gröna sektorn från SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys.

Fakultetsledning

Göran Ericsson, dekan
Telefon: 090-786 85 08
E-post: goran.ericsson@slu.se

Pernilla Christensen, prodekan
Telefon: 090-786 85 27
E-post: pernilla.christensen@slu.se

Per Olofsson, fakultetsdirektör
Telefon: 090-786 82 92
E-post: per.olofsson@slu.se

Servicecenter Campus Umeå
Besöksadress: Skogmarksgränd
innanför entrén plan 3
Öppettider: Må-to 8–16, fr 8–15

Publicerad: 16 februari 2023 - Sidansvarig: mw-red@slu.se
Loading…