Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för skogsvetenskap

Fakulteten för skogsvetenskap är världsledande inom skogsforskning. Huvudsätet finns i Umeå men fakulteten bedriver verksamhet över hela landet. Skogsutbildningarna är unika, endast vid SLU kan du läsa till skogsmästare och här finns programmen som leder till en jägmästarexamen.

Skogen & Människan

Skogen & Människan är en podcast om skogens mest brännande frågor, från skogsfakulteten på SLU.

skogen coh människan

Försöksstationer

Vid enheten för skoglig fältforskning (ESF) finns försöksstationer som tillhandahåller mark för olika typer av fältförsök och ansvarar för anläggning, underhåll och datainsamling.

Mäter diameter på ett träd

Fakta Skog

I faktabladen Fakta Skog hittar du rön för yrkesverksamma inom den gröna sektorn från SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys.

Alternativa skötselmetoder

Efterfrågan på ett mer varierat skogsbruk ökar. Här hittar du aktuell forskning inom området alternativa skötselmetoder.

Fakultetsledning

Göran Ericsson, dekan
Telefon: 090-786 85 08
E-post: goran.ericsson@slu.se

Pernilla Christensen, prodekan
Telefon: 090-786 85 27
E-post: pernilla.christensen@slu.se

Per Olofsson, fakultetsdirektör
Telefon: 090-786 82 92
E-post: per.olofsson@slu.se

Servicecenter Campus Umeå
Besöksadress: Skogmarksgränd
innanför entrén plan 3
Öppettider: Må-to 8–16, fr 8–15

Publicerad: 05 mars 2024 - Sidansvarig: mw-red@slu.se
Loading…