26
Apr
11.30-12.30 Online

Nordic Nature Health Hub - release

Screenshot

Seminariet finns inspelat! Nu inviger vi mötesplatsen för naturföretagare, forskare, organisationer, myndigheter och alla som är intresserade av djurens och naturens effekt på människors hälsa.

Vi ger en presentation av "Hubbens” uppbyggnad och berättar kort om hur du kan använda webbportalen och vad du kan hitta där.

Hubben är en ”virtuell verktygslåda” där vi har samlat lättåtkomlig och lättförståelig validerad kunskap om natur och hälsa, aktuella nordiska kurser och utbildningar och de nya verktyg som har producerats inom projektet Nordic Nature Health Hub. Vi ger också en kort presentation av delar av den forskningssammanställning som finns tillgänglig på Hubben.

Hubben upprätthålls av SLU och vi hoppas att den kan bidra till ny kunskap om natur och hälsa för dig som individ och också vara en facilitator och utgångspunkt för nya samarbeten mellan dig, företag, kommuner och regioner.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av presentationen så ber vi dig att titta på webbportalen före presentationen.

Välkommen!

 

 

Här kan du se inspelningen av seminariet!

Facts

Time: 2022-04-26 -
City: 11.30-12.30 Online
Organiser: Nordic Nature Health Hub