MKB-dagen 18 september 2017

Last changed: 04 April 2023

MKB-dagen vid SLU är den självklara mötesplatsen för dig som jobbar med MKB-relaterade frågor, inom myndighet, konsult och akademi. Årets MKB-dag går av stapeln den 18 september och har som tema: MKB i förändring.

MKB i förändring

Ända sedan starten har MKB ständigt utvecklats och idag snurrar hjulen snabbare än någonsin. I fokus för dagen står nyheter, goda exempel och reflektion för en bättre praktik. Välkommen att ta del av och diskutera myndigheters arbete med nya regelverk, vägledningar och strategier, och låt dig inspireras av forskares och konsulters tankar och idéer kring dialog, samverkan, multikriterieanalys, social hållbarhet, klimat med mera.

Dokumentation från MKB-dagen 2017

Programpunkt: Nya regler om miljöbedömningar, med Anna Berglund

Programpunkt: Kommande vägledning för nytt kapitel 6 i Miljöbalken, med Ann Åkerskog och Åsa Wisén

Programpunkt: Jordbruksmark och miljöbalken, med John Andersson

Programpunkt: Nygamla metoder för konsekvensbedömning och jämförelse av alternativ, med Mårten Karlsson

Programpunkt: Hur integrerar vi social hållbarhet i MKB?, med Sarah Isaksson

Programpunkt: Citizens at the core of environmental assessments: Experiences from Denmark, med Ivar Lyhne

Programpunkt: Kumulativa effekter, lokal kunskap och samisk inflytande i MKB – problemanalys och nya grepp, med Rasmus Klocker-Larsen och Kaisa Raitio

Programpunkt: Genvägar är senvägar, med Karolina Adolphson

Programpunkt: Våga sålla, med Tabita Gröndal

Programpunkt: Mina fyra vägar genom den snåriga tidplanen, med Tobias Robinson

Programpunkt: MERIT, med Mikael Malmaeus

Programpunkt: DECODE, med Mari Kågström

Facts:

Plats: Loftets hörsal, Campus Ultuna, Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala

Tid:  09:00-16:30 (Registrering 08:00-09:00)

Registreringsavgift: 2 300 SEK (exkl. moms)