Uppsala Higher Seminars in Agrarian History

Last changed: 12 April 2019
seminarier.gif

Programme for the spring semester 2019

For further information, please contact: Kristina Nordéus, Postdoctor, +46 18 67 17 85, kristina.nordeus@slu.se

For some of the seminars there will be  papers to read ahead - please contact Kristina Nordéus if you are interested.


Feb 13 13.00-15.00  

Ojämlikhet och levnadsvillkor för landsbygdens obesuttna under den agrara revolutionen

Patrick Svensson, Professor, Division of Agrarian History, Dept. of Urban and Rural development, SLU.

Room Lönnstorp (C 395), Ulls hus, Ultuna.

Language: Swedish


Mar 7 13.00-  

Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f.kr- 600

Licentiate Seminar

Per Frölund, Division of Agrarian History, Dept. of Urban and Rural development, SLU.

Room: Hörsal V, Ulls hus, Ultuna.

Language: Swedish


Mar 13 13.00-15.00  

Förhandlingen om jorden – lantbruksnämnden, jordköparna och tillämpningen av jordförvärvs-lagen 1948-1989

Anna Locke, Doctoral Student, Dept. of History, Gothenburg University

Room: Lönnstorp (C 395) Ulls hus, Ultuna.

Language: Swedish


Mar 27 13.00-15.00  

Självförvaltning och globalisering – Tidigmodern skogsanvändning och arbete i norra Skandinavien

Start seminar

Jakob Starlander, Doctoral Student, Division of Agrarian History, Dept. of Urban and Rural development, SLU.

Room: Alnarp (A 305) level 3, Ulls hus, Ultuna. 

Language: Swedish


Apr 24  13.00-15.00  

Folkskollärares lön, hushåll och försörjning på landet, 1840-1900

Johannes Westberg, Professor, School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University.

Room: Lönnstorp (C 395) Ulls hus, Ultuna.

Language: Swedish


May 8 13.00-15.00  

Climate adaptation and regional agricultural development in Sweden, 1600-1900

Start seminar

Martin Skoglund, Doctoral Student, Division of Agrarian History, Dept. of Urban and Rural development, SLU.

Room: Lönnstorp (C 395) Ulls hus, Ultuna.

Language: Swedish


May 13 13.00-15.00  

Past and current land use and traditional ecological knowledge in an ancient settlement of Maramureș, Romania 

Dr. Cosmin Marius Ivașcu, Department of Taxonomy and Ecology, Babeş-Bolyai University, Romania.

Room: Krusenberg (D 326) level3, Ulls hus, Ultuna.

Language: English


May 22 13.00-15.00  

A common land in an international and comparative perspective: Process of individualization of the use and privatization of property

Nikita Meden, Doctoral Student, University of Primorska, Slovenia.

Room: Lönnstorp (C 395) Ulls hus, Ultuna.

Language: English


Jun 5 13.00-15.00  

Förbudet mot antibiotika som tillväxtbefrämjare inom EU

Kristina Nordéus, Postdoctor, Division of Agrarian History, Dept. of Urban and Rural development, SLU.

Room: Krusenberg (D 326) level3, Ulls hus, Ultuna.

Language: Swedish


Page editor: anni.hoffren@slu.se