MKB-DAGEN 2019: Kumulativa effekter och uppföljning

Last changed: 30 March 2023

Årets MKB-dag, den 12 november 2019.


Program mellan kl 8.45-16.30

Registrering och kaffe från kl 8.00.  


Tillsammans tänker vi nytt kring miljöbedömning och MKB! I år med särskilt fokus på hur idéer och erfarenheter kring kumulativa effekter och uppföljning kan förnya och förbättra praktiken.

Genom presentationer, diskussioner och workshops undersöker vi följande frågor:

 • Uppföljning av MKB - vad kan vi lära mellan olika sektorer? 
  Goda exempel och erfarenheter från infrastruktur, kommunala planer och biologisk mångfald.
 • Hur kan nya hållbarhetssystem och -program samspela med miljöbedömning?
  Trafikverkets miljösäkring, kommunala hållbarhetsprogram med mera öppnar för att tänka nytt kring miljöbedömning och MKB. Möjligheter och utmaningar!
 • Kumulativa effekter – vad är det, hur gör man, vad ligger i pipen?
  Hur ser praktiken ut och vilka projekt är på gång? Samt deltagarnas bästa idéer för vad som behöver förändras för att kumulativa effekter ska hanteras på bästa sätt – och hur vi kommer dit!
 • Hur kan vi lära genom uppföljning – lokalt och nationellt?
  Vad behövs, vad görs i Sverige och hur ser det ut hos våra nordiska grannländer?

Plats: Loftet, SLU Campus Ultuna, Duhrevägen 8, 756 51 Uppsala