Hoppa till huvudinnehåll

Biologi och miljövetenskap Rovdjursexpert eller miljöchef?

Utbilda dig till biolog eller miljövetare och arbeta för en hållbar värld. Du får kunskaper som gör att du kan lösa angelägna miljöproblem och bidra till att bevara en biologisk mångfald.

PROGRAMINFORMATION

Vill du förstå hållbar utveckling och lösa konkreta problem i miljön och för livet på jorden? Vare sig du riktar in dig på biologi eller miljövetenskap ger det här programmet goda förutsättningar för dig som vill bevara den biologiska mångfalden eller jobba med angelägna miljöfrågor.

En helt vanlig dag på utbildningen kan innebära lärande i föreläsningsmiljö, på exkursion i skog och mark eller i laboratoriet.

Som biolog och miljövetare kommer du få kunskaper om bland annat organismer, ekosystem, kemi, mark och vatten. Hållbarhetstänket finns alltid med dig och du lär dig teorierna som ligger till grund för det.

Studer utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom programmet Biologi och Miljövetenskap.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91006

Urval: Betyg och högskoleprov.

Behörighet:

För att bli antagen till kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11:

- Biologi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + Fysik 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Fler ersättningsmöjligheter finns för kurser inom områdesbehörigheterna.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap syftar till en kandidatexamen med huvudområdet biologi eller miljövetenskap. Kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet möjliggör även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde biologi eller kandidatexamen med huvudområde miljövetenskap (degree of Bachelor of Science with a Major in Biology eller degree of Bachelor of Science with a Major in Environmental Science).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom biologi (G1N; G1F); i dessa får högst 15 hp inom kemi inräknas,
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom biologi (G2F),
 • minst 15 hp självständigt arbete inom biologi (kandidatarbete/G2E).

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

Kandidatexamen med huvudområde miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom miljövetenskap (G1N; G1F); i dessa får högst 15 hp inom kemi inräknas,
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom miljövetenskap (G2F),
 • minst 15 hp självständigt arbete inom miljövetenskap (kandidatarbete/G2E).

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL

År 1

Det första året läser du de basämnen du behöver för de kommande studierna, till exempel kemi och matte. Du läser också grundläggande kurser i geologi, hydrologi, organismbiologi och ekologi. Du får inblick i hur naturresursföretag inom jord- och skogsbruk i Sverige fungerar. Du lär dig också att söka och bearbeta information och att presentera den, både muntligt och skriftligt. Inför år 2 väljer du vilken inriktning du vill ha på din examen, biologi eller miljövetenskap.

År 2

Under år 2 fortsätter du med ämnen som växtbiologi, cellbiologi och mikrobiologi och markvetenskap. Du lär dig också hur växten samspelar med mark och atmosfär. Biologerna inriktar sig mot zoologi och praktisk naturvård. Miljövetarna läser mer om mark och vatten samt om hur våra energisystem påverkar miljön.  

År 3

Under det tredje året fördjupar du dina kunskaper inom ditt ämne (biologi eller miljövetenskap). Biologen läser ytterligare naturvård och miljövetaren fördjupar sig i livscykelanalys och får också arbeta med att analysera miljöproblem med hjälp av modeller. Du gör även ett självständigt arbete och kan där fördjupa dig i ett område som intresserar dig.

Under tredje året kan du också läsa kurser i miljörätt, geografiska informationssystem (GIS) och miljökommunikation. Dessa kurser ger dig användbara verktyg inför arbetslivet. Du kan även välja att göra praktik på en arbetsplats för att få kontakter inför arbetslivet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom programmet Biologi och Miljövetenskap.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du söka jobb inom flera olika områden. Som biolog med naturvårdsinriktning kan du till exempel arbeta med:

 • skötselplaner för naturreservat
 • inventeringar av biotoper (miljötyper), växter och djur
 • jakt- och rovdjursfrågor

Som miljövetare kan du bland annat arbeta med

 • miljöpåverkan på mark och vatten
 • riskbedömningar
 • miljöledning på företag
 • beskrivning av miljökonsekvenser vid olika ingrepp och anläggningar i natur och samhälle

Utbildningen är grundläggande och ger dig en bra bas om du väljer att läsa vidare och specialisera dig ytterligare. SLU är universitetet för livsvetenskaper, naturresurser, hållbarhet och människan. Här pågår ständigt forskning om bland annat miljö och biologi. När du studerar här får du ta del av de senaste forskningsrönen.

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Geologi och hydrologi

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Grundläggande kemi I

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Organismvärlden

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekologi

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtfysiologi

2023-10-31 - 2023-11-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Energi och miljö

2023-12-01 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Vertebratzoologi

2023-12-01 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Biogeofysik

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Markvetenskap

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Miljöanalys

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Naturvårdsbiologi

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljörätt

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Miljövetaren som löser riktiga miljöproblem

Lisa läste biologi och miljövetenskap på SLU och blev miljökonsult. Vill du också bidra till en hållbar utveckling? Gör som Lisa.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Inte behörig?

Läs en naturvetenskaplig bastermin, den ger dig platsgaranti!

Studenter på sommaren
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…