Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsprogrammet Hur ser framtidens mat ut, och hur ska den kunna produceras på ett hållbart sätt?

Hur är maten sammansatt och vad gör det nyttigt? Påverkas produktkvalitén av hur råvaran hanteras och hur vi tillverkar livsmedlen? Hur bedömer man om maten är skadlig? Läs livsmedelsprogrammet och blir expert på säker mat.

PROGRAMINFORMATION

Utbildningen ger dig en helhetsbild av livsmedelskedjan från råvara till färdig produkt. Du läser kurser i kemi, djur- och växtfysiologi, genetik och mikrobiologi. Du lär dig om livsmedelsteknik, nutrition och hållbarhet och får kunskaper inom tillsatser och föroreningar. 

Den agrara delen av programmet ger fördjupade tvärvetenskapliga kunskaper läses tillsammans med programmen växtodling, husdjur och hållbarhet, samhällsutveckling - landsbygd och agrar ekonomi. Du träffar andra studenter som är intresserade av livsmedel men som har ett annat perspektiv vilket ger dig en unik fördel och ett brett nätverk.  

Programmet har stark anknytning till aktuell livsmedelsforskning. Du kan göra ditt avslutande självständiga arbete i pågående forskningsprojekt eller i samarbete med företag inom branschen. Du får en kandidatexamen i livsmedelsvetenskap. Om du vill kan du fortsätta och fördjupa dina kunskaper genom att läsa en masterutbildning. Vill du börja jobba direkt efter kandidatexamen kan du få användning för dina kunskaper överallt där det finns mat, inom livsmedelssäkerhet, livsmedelsinspektion, rådgivning, produktutveckling.  

Utbildningen har många anknytningar till framtida arbetsplatser, bland annat genom projektarbeten, externa föreläsare och studiebesök i näringslivet. Programmet ger dig en djup kunskap för de olika arbetsuppgifterna inom livsmedelskedjan vilket ger dig ett brett val av arbetsplatser efter utbildningen.  

Vill du bli agronom?  

Utbildningen kan även leda till yrkestiteln agronom utifrån ditt val av kurser. Detta gör du genom att fortsätta din utbildning med mastersprogrammet Food Science. Då får du djupare kunskap inom bland annat vegetabiliska och animaliska livsmedel samt företagsekonomi.  Länk till information om agronomexamen. 

Vill du studera utomlands under utbildningen?

På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom livsmedelsprogrammet.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida. 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Livsmedelsprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 91054

Urval: Betyg och högskoleprov.

Behörighet: För att bli antagen till Livsmedelsprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och:

- Biologi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

alternativt

- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D


Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Livsmedelsprogrammet syftar till en kandidatexamen med huvudområde livsmedelsvetenskap. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde livsmedelsvetenskap (degree of Bachelor of Science with a Major in Food Science). Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i livsmedelsvetenskap vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar. Examenskrav Kandidatexamen med huvudområde livsmedelsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: -minst 60 hp kurser inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (G1N, G1F) -minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (G2F) -minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (kandidatarbete, G2E)

INNEHÅLL

Årskurs 1

Programmet börjar med en introduktionskurs, där du får bekanta dig med ämnet livsmedelsvetenskap. Kursen ger också en introduktion i allmänna färdigheter som hör till universitetsstudier, som t.ex. vetenskapligt skrivande, etik, vetenskapsteori etc. Under första året läser du också ämnen som kemi, biokemi, cellbiologi, och mikrobiologi, ämnen som är viktiga som bakgrund till att förstå livsmedel.

Årskurs 2

Andra året bygger på med genetik, immunologi, allergi, växt- och djurfysiologi, och analytisk naturproduktkemi. I kursen livsmedels-mikrobiologi får du kunskap om mikroorganismers positiva eller skadliga verkan på livsmedel, och också prova på att göra livsmedels-mikrobiologiska analyser. Dessa kurser behöver du för att förstå växter, djur och mikroorganismer, och vilka förutsättningar de behöver för att kunna användas i livsmedelsproduktion. Under vårterminen går du också en kurs i Lantbruksvetenskap där du får en bred överblick och förståelse för svensk lantbrukssektor och dess samspel med det övriga samhället. Kursen går tillsammans med programmen växtodling, husdjur och hållbarhet, samhällsutveckling - landsbygd och agrar ekonomi, så du kommer att träffa andra studenter som är intresserade av livsmedel men på ett litet annat sätt.

Årskurs 3

Större fokus på livsmedel ligger under det tredje året. Då fördjupar du dig i de vegetabiliska och animaliska livsmedelsråvarornas kemiska sammansättning och egenskaper. I kurserna näringslära och livsmedelstoxikologi och riskbedömning, får du en bra överblick över nyttigheter och risker med livsmedel. Du läser också om hur livsmedelskvaliteten påverkas av råvarans egenskaper och tillverkningsprocesser vid produktion av högkvalitativa livsmedel.

Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen.

Under programmets gång har du också möjlighet till praktik-kurser och till utlandsstudier. För att du ska få goda praktiska färdigheter och bred överblick av hela livsmedelskedjan ingår övningar och studiebesök i många kurser.

Master i livsmedelsvetenskap – en fortsättning på programmet

Du kan också fortsätta ytterligare två år och därefter ta en masterexamen i livsmedelsvetenskap. Om du följt utbildningsplanen kan du också ta en agronomexamen.

I programmets master-del ingår fördjupning och du kan också bredda dina kunskaper mot något extra intressant. Under utbildningens senare del fördjupar du dig inom olika livsmedelsgrupper såsom växt-, kött-, och mjölkprodukter. Den agrara delen av utbildningen läses tillsammans med studenter i de andra agronomprogrammen och ger fördjupade tvärvetenskapliga kunskaper i hur råvarorna produceras och hur det påverkar livsmedelskvaliteten.
Utbildningen har en anknytning till arbetslivet genom projektarbeten, externa föreläsare, studiebesök och möjligheten till att genomföra en s.k. kvalificerad agronompraktik i näringslivet eller vid myndighet. På det sättet skapar du värdefulla kontakter för framtiden. Du har också möjlighet att studera ämnen som marknadsföring, projektledning och kommunikation. Du har också här möjlighet till praktik-kurser och till utlandsstudier.

Utbildningen har också stark anknytning till aktuell livsmedelsforskning. Du kan göra ditt avslutande master-arbete i pågående forskningsprojekt eller i samarbete med ett företag.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom livsmedelsprogrammet.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Karriärmöjligheterna är många och du kan i princip arbeta med allt som har en koppling till mat och livsmedel. Du får ett brett nätverk under utbildningen och kontakter med näringen. När du läst klart kan du arbeta på företag eller i en branschorganisation som till exempel:   

  • produktansvarig
  • kvalitetsexpert
  • kvalitetssäkrare
  • livsmedelstekniker

Du kan också läsa vidare på masterprogrammet i livsmedelsvetenskap vilket kommer att ge fler yrken att välja bland och ännu större möjligheter till karriär inom livsmedelsbranschen.

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

Livet som livsmedelsagronom...

"Det bästa är den internationella känslan - att ha kontakt med hela världen"

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…