Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsprogrammet Kvalitetschef eller livsmedelsinspektör?

Hur ser framtidens mat ut, och hur ska den kunna produceras på ett hållbart sätt? Några vägar kan vara ökad användning av biprodukter, nya klimatsmarta råvaror och hållbara processer. Och alla lösningar börjar med kunskap.

PROGRAMINFORMATION

Det här programmet ger dig grundläggande, tillämpade kunskaper om livsmedel, hela vägen från råvara till färdig produkt. Du läser kurser i kemi, djur- och växtfysiologi och genetik. Då lär dig om livsmedelsteknik, nutrition och hållbarhet. Och du får kunskaper inom tillsatser, föroreningar m.m. Du får en examen i livsmedelskunskap. Utifrån dina val av kurser kan programmet, tillsammans med masterprogrammet Food Science, ge en agronomexamen. Vill du börja jobba direkt efter kandidatexamen kan du sätta dina kunskaper i arbete överallt där det finns mat, inom livsmedelssäkerhet, livsmedelsinspektion, rådgivning, produktutveckling osv.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida. 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Livsmedelsprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för svenska studenter: 91054

Urval: Betyg och högskoleprov.
Examen: Kandidatexamen med huvudområde livsmedelsvetenskap. Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i livsmedelsvetenskap vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls.

Behörighet: För att bli antagen till Livsmedelsprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning
på grundnivå och:
- Biologi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

alternativt
- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D

(Områdesbehörighet A11/14).

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande
kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om
motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Här hittar du information om ersättningsmöjligheter för Biologi och Naturkunskap B/2.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som
föreskrivs för varje enskild kurs.

INNEHÅLL

Årskurs 1

Programmet börjar med en introduktionskurs, där du får bekanta dig med ämnet livsmedelsvetenskap. Kursen ger också en introduktion i allmänna färdigheter som hör till universitetsstudier, som t.ex. vetenskapligt skrivande, etik, vetenskapsteori etc. Du läser också ämnen som kemi, biokemi, cellbiologi, immunologi, och genetik. 

Årskurs 2

Andra året bygger på med naturproduktkemi, växt- och djurfysiologi, virologi och mikrobiologi. Dessa ämnen behöver du för att förstå hur växter och djur som ska bli livsmedel är uppbyggda och hur de fungerar.

Årskurs 3

Störst fokus på livsmedel ligger under det tredje året. Då fördjupar du dig i kemiska reaktioner i maten under tillverkning och lagring. Du läser också om de vegetabiliska och animaliska livsmedelsråvarornas kemiska sammansättning och egenskaper, näringslära och om mikroorganismers positiva eller skadliga verkan på maten. En kurs i livsmedelslagstiftning och kvalitetssäkring ger viktig kunskap om hur företagen använder kvalitetssystem.. Du avslutar utbildningen med ett självständigt arbete.

Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen.

Programmet sista del
- fördjupning, praktik och möjlighet till utlandsstudier

Under utbildningens senare del fördjupar du dig inom olika livsmedelsgrupper såsom växt-, kött-, och mjölkprodukter. Den agrara delen av utbildningen läses tillsammans med studenter i de andra agronomprogrammen och ger fördjupade tvärvetenskapliga kunskaper i hur råvarorna produceras och hur det påverkar livsmedelskvaliteten. Utbildningen har en anknytning till arbetslivet genom projektarbeten, externa föreläsare, studiebesök och möjligheten till att genomföra en s.k. kvalificerad agronompraktik i näringslivet eller vid myndighet. På det sättet skapar du värdefulla kontakter för framtiden. Du har också möjlighet att studera ämnen som marknadsföring, projektledning och kommunikation. Och varför inte tillbringa delar av din studietid utomlands?

Utbildningen har också stark anknytning till aktuell livsmedelsforskning. Du kan göra ditt avslutande självständiga arbete i pågående forskningsprojekt eller i samarbete med ett företag.

 

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

När du läst klart kan du arbeta både på en myndighet, ett företag eller i en branschorganisation. Som livsmedelsagronom hamnar man ofta i projektledande position, till exempel som:

  • kvalitetskontroller
  • livsmedelsinspektör
  • forskare
  • konsult
  • certifieringsinspektör
  • produktutvecklare

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…