Hoppa till huvudinnehåll

Lantmästare Driftschef eller rådgivare?

Utbilda dig till allsidig specialist inom lantbruk och livsmedelsproduktion. Som lantmästare kan du spela en avgörande roll för framtidens hållbara kvalitetslantbruk.

PROGRAMINFORMATION

Vill du vara en del av den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! Lantbruk och produktion av mat är viktigt för samhället. Det behövs därför en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar.

Lantmästarprogrammet ger dig allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag. Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig för att få en spetskompetens. 

En lantmästare är starkt efterfrågad för sina kunskaper om resurser och metoder för produktion, marknad, funktion, arbetsledning och samspelet med miljö och samhälle.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Lantmästarprogrammet.

 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Lantmästarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91056

Urval: Betyg och högskoleprov. Meritkurser enligt områdesbehörighet 15.

Behörighet: För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning
på grundnivå och
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2*
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt
- Matematik B
- Naturkunskap B*
- Samhällskunskap A
* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Relevant arbetslivserfarenhet
För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs även relevant arbetslivserfarenhet enligt ett av följande alternativ:
1. minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet.
Med relevant arbetslivserfarenhet menas att arbetslivserfarenheten ska vara allsidig och täcka flera av områdena växtodling, animalieproduktion, teknik/byggnadsteknik och ekonomi inom lantbruk. Arbetet räknas från den dag sökanden fyller 18 år. Arbetslivserfarenheten kan genomföras på heltid eller deltid, dock ska arbetet ske på minst halvtid. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid. Arbetslivserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Lantmästarprogrammet syftar till en lantmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen lantmästarexamen (Degree of Bachelor of Science in Agricultural and Rural Management). Examenskrav Lantmästarexamen enligt utbildningsplan för lantmästarprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: -obligatoriska programkurser -valbara programkurser -15 hp självständigt arbete (G2E).

INNEHÅLL

Utbildningen startar med att får du en helhetsbild av lantbruksföretagande och läser bland annat ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt marknadsföring. Därefter läser du en kurs med kemi, ekologi och statistik som grund för de fortsatta studierna om produktion av djur och växter. Under den andra terminen lär du dig hur man bedriver rationell växtodling och läser produktionsgrunder och produktionsmetoder samt ogräs och växtsjukdomar. Du läser också teknik, arbetsmiljö och skogsbruk.

Tredje terminen ger dig kunskaper om hur man bedriver en effektiv animalieproduktion. Du får en allmän introduktion om djur och djupare kunskap om de olika produktionsinriktningarna. Du lär dig också om byggnader, djurmiljö och inomgårdsmekanisering. Under den fjärde terminen läser du mer ekonomi och har därefter möjlighet att fördjupa dig inom animalieproduktion, växtodling, eller teknik. Det går även att skriva ett examensarbete under slutet av andra året.

Det tredje året ger dig möjlighet att profilera dig inom ett av huvudområdena lantbruksvetenskap eller företagsekonomi. Du kan läsa fördjupningskurser inom företagsstyrning, ledarskap, växt- eller djurproduktion samt maskin- och byggnadsteknik. Under utbildningens sista del gör du ett självständigt arbete där du får tillämpa dina kunskaper utifrån en aktuell frågeställning.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Lantmästarprogrammet.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du arbeta inom företag, myndigheter, organisationer eller starta eget företag. Du kan till exempel jobba som:

  • produktionsledare
  • driftschef
  • lärare
  • rådgivare
  • redovisningsekonom
  • produktingenjör

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

Lantmästaren som rustar för framtidens lantbruk

Magnus läste till lantmästare på SLU och blev serviceansvarig. Vill du också möta lantbrukets utmaningar i framtiden? Gör som Magnus.
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…