Sveriges lantbruksuniversitet

Lantmästare

Driftschef eller produktingenjör?

Utbilda dig till allsidig specialist inom lantbruk och livsmedelsproduktion. Som lantmästare kan du spela en avgörande roll för framtidens hållbara kvalitetslantbruk.
PROGRAMINFORMATION

Vill du vara en del av den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! Lantbruk och produktion av mat är viktigt för samhället. Det behövs därför en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar.

Lantmästarprogrammet ger dig allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag. Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig för att få en spetskompetens. 

En lantmästare är starkt efterfrågad för sina kunskaper om resurser och metoder för produktion, marknad, funktion, arbetsledning och samspelet med miljö och samhälle.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET
SCHEMA & KURSER

Utbildningen startar med att får du en helhetsbild av lantbruksföretagande och läser bland annat ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt marknadsföring. Därefter läser du en kurs med kemi, ekologi och statistik som grund för de fortsatta studierna om produktion av djur och växter. Under den andra terminen lär du dig hur man bedriver rationell växtodling och läser produktionsgrunder och produktionsmetoder samt ogräs och växtsjukdomar. Du läser också teknik, arbetsmiljö och skogsbruk.

Tredje terminen ger dig kunskaper om hur man bedriver en effektiv animalieproduktion. Du får en allmän introduktion om djur och djupare kunskap om de olika produktionsinriktningarna. Du lär dig också om byggnader, djurmiljö och inomgårdsmekanisering. Under den fjärde terminen läser du mer ekonomi och har därefter möjlighet att fördjupa dig inom animalieproduktion, växtodling, eller teknik. Det går även att skriva ett examensarbete under slutet av andra året.

Det tredje året ger dig möjlighet att profilera dig inom ett av huvudområdena lantbruksvetenskap, företagsekonomi, biologi eller teknologi. Du kan läsa fördjupningskurser inom företagsstyrning, ledarskap, växt- eller djurproduktion samt maskin- och byggnadsteknik. Under utbildningens sista del gör du ett självständigt arbete där du får tillämpa dina kunskaper utifrån en aktuell frågeställning.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du arbeta inom företag, myndigheter, organisationer eller starta eget företag. Du kan till exempel jobba som:

  • produktionsledare
  • driftschef
  • lärare
  • rådgivare
  • redovisningsekonom
  • produktingenjör

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner. 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…