Hoppa till huvudinnehåll

Lantmästare Rådgivare, säljare eller egenföretagare?

Vill du lära dig helheten inom teknikintensiva och energieffektiva lantbruks- och livsmedelsföretag? Lantmästare är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden, för sina breda kunskaper om resurser och metoder för lantbruk, företagsekonomi, arbetsledning, marknad och samspel med miljö och samhälle.
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Vad gör en lantmästare?

Lantmästare är inriktad på hållbar lantbruks- och livsmedelsproduktion. Som lantmästare arbetar du ofta i en arbetsledande position med driftledning, rådgivning eller marknadsföring mot lantbruksföretag. Många lantmästare blir egenföretagare.

Vill du vara en del av den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! Produktion av mat är viktigt för samhället, därför behövs det en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar.

Lantmästarprogrammet ger dig bred kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag. Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig för att få en spetskompetens. 

En lantmästare är starkt efterfrågad för sina kunskaper om resurser och metoder för produktion, marknad, funktion, arbetsledning och samspelet med miljö och samhälle.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Lantmästarprogrammet.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Lantmästarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91056

Behörighet:

För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2*
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2
alternativt
- Matematik B
- Naturkunskap B*
- Samhällskunskap A
* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.
Relevant arbetslivserfarenhet
För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs även relevant arbetslivserfarenhet enligt ett av följande alternativ:
1. minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet. Med relevant arbetslivserfarenhet menas att arbetslivserfarenheten ska vara allsidig och täcka flera av områdena växtodling, animalieproduktion, teknik/byggnadsteknik och ekonomi inom lantbruk. Arbetet räknas från den dag sökanden fyller 18 år. Arbetslivserfarenheten kan genomföras på heltid eller deltid, dock ska arbetet ske på minst halvtid. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid. Arbetslivserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Lantmästarprogrammet syftar till en lantmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen lantmästarexamen (Degree of Bachelor of Science in Agricultural and Rural Management).

Examenskrav

Lantmästarexamen enligt utbildningsplan för lantmästarprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

-obligatoriska programkurser

-valbara programkurser

-15 hp självständigt arbete (G2E).

INNEHÅLL

Första året

Utbildningen inleds med att får du en helhetsbild av lantbruksföretagande och läser bland annat ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt marknadsföring. Du läser därefter kemi, ekologi och statistik som grund för de fortsatta studierna om produktion av djur och växter. Under den andra terminen lär du dig hur man bedriver hållbar växtodling och läser produktionsgrunder och produktionsmetoder samt ogräs och växtsjukdomar. Du läser också teknik, arbetsmiljö och skogsbruk.

Andra året

Det ger dig kunskaper om hur man bedriver en effektiv animalieproduktion. Du får en allmän introduktion om djur och djupare kunskap om de olika produktionsinriktningarna. Du lär dig också om byggnader, djurmiljö och inomgårdsmekanisering. Under vårterminen läser du mer ekonomi och har därefter möjlighet att fördjupa dig inom animalieproduktion, växtodling alternativt teknik och energisystem.

Tredje året

Då har du möjlighet att rikta in dig på ett av huvudområdena företagsekonomi eller lantbruksvetenskap. Inom företagsekonomin kan du specialisera dig inom företagsledning i praktiken, ledarskap och rådgivning samt företagsstrategier. Inom lantbruksvetenskapen kan du specialisera dig inom animalieproduktion, odlingssystem, maskin- och byggnadsteknik samt får verktyg för teknikintensiv lantbruks- och trädgårdsproduktion.

Under utbildningens sista del gör du ett självständigt arbete där du får tillämpa dina kunskaper utifrån eget intresse och aktuell frågeställning.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Lantmästarprogrammet.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Eftersom Lantmästarprogrammet ger en högre utbildning inom det agrara området gör det dig anställningsbar på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad. Den utbildar dig för arbete inom företag, myndigheter och organisationer.

Du kan till exempel jobba som:

 • driftledare
 • naturbrukslärare
 • rådgivare
 • säljare
 • lantbruksansvarig på bank
 • handläggare inom myndigheter
 • miljösamordnare
 • redovisningsekonom
 • journalist
 • marknadsansvarig
 • egenföretagare

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Växtproduktion

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Animalieproduktion I

2024-09-02 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Byggnadsplanering

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Yrkeslivserfarenhet

För att bli behörig till Skogsmästarprogrammet krävs relevant arbetslivserfarenhet. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur yrkeserfarenheten ska redovisas.

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Hör alumnen Anna berätta

Hur är det att jobba som driftschef på ett av Skånes största gods? Hör lantmästare Anna berätta om sitt jobb.

Hör alumnen Ebba berätta

Hur är det att arbeta som lantbruksrådgivare? Är ekonomi en viktig fråga för lantbruket? Hör lantmästare Ebba berätta om sitt arbete och om kontaktnätet lantmästarprogrammet ger.

Lantmästarkåren på Instagram

Nyfiken på hur det är att plugga till lantmästare? Här kan du följa lantmästarstudenter på Instagram.

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…