Hoppa till huvudinnehåll

Växtodlingsprogrammet Växtodlingsspecialist eller miljörådgivare?

Det vi odlar ska uppfylla många krav, som att bidra till en hållbar livsmedelsförsörjning, och fungera som en fossilfri råvara för energi och och biobaserade plastmaterial. Det här programmet ger dig grundläggande kunskaper om agrar odling och dess förutsättningar.

PROGRAMINFORMATION

Fokus ligger på odling av jordbruksgrödor. Du läser ämnen som ekologi, kemi och växtbiologi. Markvetenskap ingår som ett viktigt område, och du får lära dig om hur mark och vatten kan hanteras på ett hållbart sätt i odlingen. Teori kombineras med tillämpning nära forskningen och näringen. Programmet ger dig en kandidatexamen i biologi, men kan också ge dig en agronomexamen i kombination med masterprogrammet Soil, Plant and Environment. Vill du börja jobba efter kandidatexamen är kommuner, länsstyrelser och olika företag exempel på arbetsplatser.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Växtodlingsprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för svenska studenter: 91059

Urval: Betyg och högskoleprov.
Examen: Kandidatexamen i biologi med inriktning mot växtbiologi. Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i biologi och markvetenskap vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls.

Behörighet: För att bli antagen till Växtodlingsprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och:

- Biologi 2
- Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

alternativt
- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D
(Områdesbehörighet A11)

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Här hittar du information om ersättningsmöjligheter för Biologi och Naturkunskap B/2.

INNEHÅLL

Utbildningen fokuserar på olika aspekter av växtproduktion: växtskydd, odlingssystem, odlingsteknik, växtnärings- och vattenförsörjning och odlingens påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

De första åren läser du basämnen som behövs för de kommande studierna, till exempel kemi, matematik och statistik. Du studerar också marken och dess funktion i jordbrukssystemet. Kurserna i växtfysiologi, cellbiologi och mikrobiologi ger dig kunskaperna du behöver för att förstå livsprocesser och växternas funktion. Du kommer också att lära dig mer om ekologi, genetik, flora och fauna. Därefter läser du om hur marken och växterna samspelar inom odlingssystemet och om odlingsteknik och växtskadegörare.

Under utbildningen breddar du dina kunskaper om lantbruk – inom husdjur, ekonomi, livsmedel och landsbygdsutveckling. Samläsning med studenter från program kopplade till andra delar av lantbruket ger ett breddat perspektiv till de komplexa utmaningar som finns för att uppnå en hållbar produktion och du får en förståelse för sambanden mellan områdena och en helhetsbild av lantbruket. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete (kandidatarbete) som ger dig träning i att skriva vetenskaplig text och möjliggör fördjupning inom valt ämnesområde.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du söka jobb inom flera olika områden. Som biolog med växtproduktionsinriktning kan du till exempel arbeta på kommuner, länsstyrelser eller olika företag som:

  • handläggare
  • miljö-och hälsoskyddsinspektör
  • sälj- och kundansvarig och produktsupport

Utbildningen är grundläggande och ger dig en bas om du väljer att läsa vidare och specialisera dig ytterligare. Programmet kan ge dig en agronomexamen om du kombinerar det med Masterprogrammet Soil, plant and environment

SLU är universitetet för livsvetenskaper, naturresurser, hållbarhet och människan. Här pågår ständigt forskning om bland annat miljö och biologi. När du studerar här får du ta del av de senaste forskningsrönen.

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

Mark/växtagronomen som löser framtidens utmaningar

Elin läste till mark/växtagronom på SLU och blev projektledare och skribent. Vill du också bidra till en hållbar framtid? Gör som Elin.
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…