Sveriges lantbruksuniversitet

Växtodlingsprogrammet

Växtodlingsspecialist eller miljörådgivare?

Det vi odlar ska uppfylla många krav, som att bidra till en hållbar livsmedelsförsörjning, och fungera som en fossilfri råvara för energi och och biobaserade plastmaterial. Det här programmet ger dig grundläggande kunskaper om agrar odling och dess förutsättningar.
PROGRAMINFORMATION

Fokus ligger på odling av jordbruksgrödor. Du läser ämnen som ekologi, kemi och växtbiologi. Markvetenskap ingår som ett viktigt område, och du får lära dig om hur mark och vatten kan hanteras på ett hållbart sätt i odlingen. Teori kombineras med tillämpning nära forskningen och näringen. Programmet ger dig en examen i biologi, men kan också ge dig en agronomexamen i kombination med masterprogrammet Soil, Plant and Environment. Vill du börja jobba efter kandidatexamen är kommuner, länsstyrelser och olika företag exempel på arbetsplatser.

FAKTA & BEHÖRIGHET
SCHEMA & KURSER

Utbildningen fokuserar på olika aspekter av växtproduktion: växtskydd, odlingssystem, växtförädling, odlingsteknik, växtnärings- och vattenförsörjning och odlingens påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

De första åren läser du basämnen som behövs för de kommande studierna, till exempel kemi, matematik och statistik. Du studerar också marken och dess funktion i jordbrukssystemet. Kurserna i växtfysiologi, cellbiologi och mikrobiologi ger dig kunskaperna du behöver för att förstå livsprocesser och växternas funktion. Du kommer också att lära dig mer om ekologi, genetik, flora och fauna. Därefter läser du om hur marken och växterna samspelar inom odlingssystemet och om odlingsteknik och växtskadegörare.

Vid flera tillfällen under utbildningen och redan från årskurs 1 och därefter i årskurs 3 breddar du dina kunskaper om lantbruket – inom husdjur, ekonomi, livsmedel och landsbygdsutveckling. Du får en förståelse för sambanden mellan områdena och en helhetsbild av lantbruket. Du samläser med andra agronomer och förbereder dig därmed för tvärvetenskapligt lagarbete samtidigt som du får ett värdefullt nätverk.

I slutet av det tredje året gör du ett mindre självständigt arbete som ger dig träning i att skriva vetenskaplig text. Under det fjärde året kan du fördjupa dig inom till exempel växtodling, jordbearbetning, växtnäringslära, vallodling eller jordmåner i världen. Du kan också göra praktik som nästan färdig agronom ute i näringslivet eller studera utomlands som utbytesstudent.

Mot slutet av din utbildning gör du ett självständigt arbete och har då möjlighet att fördjupa dig inom ett område som intresserar dig. Exempel på ämnen är markvetenskap, växtskydd, ekologisk odling, maltkornsodling eller om du göra ettutvecklingsprojekt utomlands. Det självständiga arbetet görs oftast på en institution vid SLU i anslutning till pågående forskning. Du kan också med fördel göra det i samarbete med näringslivet och får på så sätt värdefulla kontakter. Programmet är fem år långt, vilket underlättar om du vill ta ut en masterexamen. Du kan då också välja kurser med en mer internationell inriktning.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som mark/växtagronom kan du jobba både i Sverige och övriga världen, till exempel som:

 • rådgivare
 • projektledare
 • konsult
 • produktutvecklare
 • forskare
 • växtodlingsrådgivare
 • Sälj- och kundansvarig
 • utvecklingschef
 • produktionschef
 • marketing manager
 • resursutvecklare
 • affärsutvecklare och rådgivare
 • lantbrukskonsulent
 • växtförädlare
 • miljökonsult
 • riksdagsledamot
 • våtmarkshandläggare
 • handläggare (på sida, jordbruksverket, etc.)
 • lantbrukare
 • journalist

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner. 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…