Hoppa till huvudinnehåll

Växtodlingsprogrammet Växtodlingsspecialist eller miljörådgivare?

Vill du vara med och påverka framtidens livsmedelsförsörjning? Växtodlingsprogrammet ger dig kunskap om odling av jordbruksgrödor och om vad som krävs för att producera livsmedel på ett hållbart sätt. Programmet leder till en kandidatexamen i biologi och är även grunden för att bli mark/växtagronom.

PROGRAMINFORMATION

Fokus ligger på odling av jordbruksgrödor. Du läser ämnen som ekologi, kemi och växtbiologi. Markvetenskap ingår som ett viktigt område, och du får lära dig om hur mark och vatten kan hanteras på ett hållbart sätt i odlingen. Teori kombineras med tillämpning nära forskningen och näringen. Programmet ger dig en kandidatexamen i biologi, men kan också ge dig en agronomexamen i kombination med masterprogrammet Agronom - mark och växt. Vill du börja jobba efter kandidatexamen är kommuner, länsstyrelser och olika företag exempel på arbetsplatser.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Växtodlingsprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 30
Anmälningskod för svenska studenter: 91059

Urval: Betyg och högskoleprov.

Behörighet: För att bli antagen till växtodlingsprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och:
- Biologi 2
- Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4
alternativt
- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D

(Områdesbehörighet A11)

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Växtodlingsprogrammet syftar till en kandidatexamen med huvudområde biologi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde biologi (degree of Bachelor of Science with a Major in Biology). Examenskrav Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i biologi och markvetenskap vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar. Examenskrav Kandidatexamen med huvudområde biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet biologi (G1N, G1F) - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (G2F) - minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (kandidatarbete, G2E)

INNEHÅLL

Utbildningen fokuserar på olika aspekter av växtproduktion: växtskydd, odlingssystem, odlingsteknik, växtnärings- och vattenförsörjning och odlingens påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

De första åren läser du basämnen som behövs för de kommande studierna, till exempel kemi, matematik och statistik. Du studerar också marken och dess funktion i jordbrukssystemet. Kurserna i växtfysiologi, cellbiologi och mikrobiologi ger dig kunskaperna du behöver för att förstå livsprocesser och växternas funktion. Du kommer också att lära dig mer om ekologi, genetik, flora och fauna. Därefter läser du om hur marken och växterna samspelar inom odlingssystemet och om odlingsteknik och växtskadegörare.

Under utbildningen breddar du dina kunskaper om lantbruk – inom husdjur, ekonomi, livsmedel och landsbygdsutveckling. Samläsning med studenter från program kopplade till andra delar av lantbruket ger ett breddat perspektiv till de komplexa utmaningar som finns för att uppnå en hållbar produktion och du får en förståelse för sambanden mellan områdena och en helhetsbild av lantbruket. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete (kandidatarbete) som ger dig träning i att skriva vetenskaplig text och möjliggör fördjupning inom valt ämnesområde.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du söka jobb inom flera olika områden. Som biolog med växtproduktionsinriktning kan du till exempel arbeta på kommuner, länsstyrelser eller olika företag som arbetar med lantbruksfrågor.

Utbildningen är grundläggande och ger dig en bas om du väljer att läsa vidare och specialisera dig ytterligare. Programmet kan ge dig en agronomexamen om du kombinerar det med masterprogrammet Agronom - mark och växt.

 

Mark/växtagronomen som löser framtidens utmaningar

Elin läste till mark/växtagronom på SLU och blev projektledare och skribent. Vill du också bidra till en hållbar framtid? Gör som Elin.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…