Hoppa till huvudinnehåll

Växtodlingsprogrammet Växtodlingsspecialist eller miljörådgivare?

Vill du vara med och påverka framtidens livsmedelsförsörjning? Växtodlingsprogrammet ger dig kunskap om odling av jordbruksgrödor och om vad som krävs för att producera livsmedel på ett hållbart sätt. Programmet leder till en kandidatexamen i biologi och är även grunden för att bli mark/växtagronom.
Öppen för sen anmälan

• Biologiutbildning med unik profil inom växtodling och jordbruk.

• Ger kunskap för att lösa utmaningar inom livsmedelsförsörjningen och bidra till utformningen av hållbara odlingssystem.

• En mix av teoretiska och praktiska ämnen som rustar dig för yrkeslivet.

PROGRAMINFORMATION

Fokus på programmet ligger på odling av jordbruksgrödor. Du läser ämnen som ekologi, kemi och växtbiologi. Markvetenskap ingår som ett viktigt område, och du får lära dig om hur mark och vatten kan hanteras på ett hållbart sätt i odlingen. Teori kombineras med tillämpning nära forskningen och näringen.

Programmet ger dig en kandidatexamen i biologi, men kan också ge dig en agronomexamen i kombination med masterprogrammet Agronom - mark och växt. Vill du börja jobba efter kandidatexamen är kommuner, länsstyrelser och olika företag exempel på arbetsplatser.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Växtodlingsprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91059

Urval: Betyg och högskoleprov.

Behörighet:

För att bli antagen till växtodlingsprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och:
- Biologi 2
- Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4
alternativt
- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Växtodlingsprogrammet syftar till en kandidatexamen med huvudområde biologi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde biologi (degree of Bachelor of Science with a Major in Biology).

Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i biologi och markvetenskap vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar.

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

  • minst 60 hp kurser inom huvudområdet biologi (G1N, G1F)
  • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (G2F)
  • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (kandidatarbete, G2E)

INNEHÅLL

Utbildningen fokuserar på olika aspekter av växtproduktion: växtskydd, odlingssystem, odlingsteknik, växtnärings- och vattenförsörjning och odlingens påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

De första åren läser du basämnen som behövs för de kommande studierna, till exempel kemi, matematik och statistik. Du studerar också marken och dess funktion i jordbrukssystemet. Kurserna i växtfysiologi, cellbiologi och mikrobiologi ger dig kunskaperna du behöver för att förstå livsprocesser och växternas funktion. Du kommer också att lära dig mer om ekologi, genetik, flora och fauna. Därefter läser du om hur marken och växterna samspelar inom odlingssystemet och om odlingsteknik och växtskadegörare.

Under utbildningen breddar du dina kunskaper om lantbruk – inom husdjur, ekonomi, livsmedel och landsbygdsutveckling. Samläsning med studenter från program kopplade till andra delar av lantbruket ger ett breddat perspektiv till de komplexa utmaningar som finns för att uppnå en hållbar produktion och du får en förståelse för sambanden mellan områdena och en helhetsbild av lantbruket. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete (kandidatarbete) som ger dig träning i att skriva vetenskaplig text och möjliggör fördjupning inom valt ämnesområde.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du söka jobb inom flera olika områden. Med en kandidatexamen i biologi med växtproduktionsinriktning kan du till exempel arbeta på kommuner, länsstyrelser eller olika företag som arbetar med lantbruksfrågor.

Utbildningen är grundläggande och ger dig en bas om du väljer att läsa vidare och specialisera dig ytterligare. Programmet kan ge dig en agronomexamen om du kombinerar det med masterprogrammet Agronom - mark och växt.

RAMSCHEMA

UTBILDNINGSPLAN

Jobba med choklad?

Idag jobbar Erik, som läste till mark/växtagronom, med naturvårdsfrågor och med sitt eget företag inom chokladbranschen. Se filmen och hör honom berätta mer.

Mark/växtagronomen som löser framtidens utmaningar

Elin läste till mark/växtagronom på SLU och blev projektledare och skribent. Vill du också bidra till en hållbar framtid? Gör som Elin.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Möt studenten Sofie som kombinerar elitidrott och studier vid SLU

Sofie Bergman är en av SLU:s elitidrottsstudenter, s.k. EVL-student. Hon kombinerar sina studier på landskapsarkitektprogrammet med att spela curling på elitnivå.

Sofie Bergman Universiaden

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

Hur blir jag agronom?

Och vad är en agronom? En agronom arbetar med hållbar matproduktion och är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer om agronomexamen och vad en agronom gör här.

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…