Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i energisystem Teknikutvecklare eller energikonsult?

Om du vill vara med och utveckla framtidens energilösningar ska du läsa till civilingenjör i energisystem. Du får kunskaper i långsiktig hållbar energiteknik så att du kan bidra nationellt och internationellt.

PROGRAMINFORMATION

Vill du engagera dig i en av dagens viktigaste samhällsfrågor? Vill du vara med och forma framtidens energisystem? Civilingenjör i energisystem ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet, här får du verktyg att utveckla hållbara energisystem på nationell och global nivå.

Genom att läsa till civilingenjör i energisystem är du med och utformar hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning. Här får du kunskap om den hållbara energianvändningen, både ur ett globalt och nationellt perspektiv.

En väl fungerande energiförsörjning är en förutsättning för ett modernt och utvecklat samhälle. Ett energisystem omfattar hela processen från råvara till att någon använder den producerade energin.

Dagens energisystem bidrar dessvärre till global miljöförstöring och utarmar våra naturresurser. Därför ställer politiker, marknadsaktörer och konsumenter krav på att energisystemen ska utvecklas och förändras. Energifrågorna har blivit en av våra viktigaste samhällsfrågor.

Ansökan

Programmet ges i samarbete med Uppsala universitet och antagningen hanteras via dem.

INNEHÅLL

Programmet har utvecklats för att ge dig en bred grundläggande utbildning. Arbetsformerna varierar och innehåller bland annat föreläsningar, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Den röda tråd som följer dig genom årskurserna är hållbar energiförsörjning och energianvändning.

I årskurs ett och två får du goda baskunskaper i fysik, kemi och biologi, matematik och programmering som krävs för att ta fram ny energisnål och klimatsmart teknik.

Från årskurs tre inriktar du dig mer på de rent energitekniska delarna. De kurserna ger dig kunskaper om såväl etablerade som nya energisystem. I årskurs fyra och fem får du möjlighet till fördjupning inom valfria energitekniker som till exempel vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, samt bioenergi, solenergi, elnät och energieffektivisering. Ett viktigt inslag i programmet är också energiomvandlingsprocesser för effektivare elproduktion. I kurser som systemanalys och reglerteknik får du redskap för modellering och optimering av energisystem.

Du läser även kurser i samhällsvetenskap som till exempel ekonomi, ledarskap och miljörätt.

Du läser oftast tre kurser parallellt. Ett betydande inslag i utbildningen är studiebesök och exkursioner. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. I flera kurser finns alternativa examinationsformer som hemtentor, projektarbeten och seminarier.

Programmet ges av Uppsala universitet men samläses på SLU.

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett större självständigt arbete i årskurs fem. De flesta examensarbeten görs i samarbete med näringslivet. Examensarbetet kan även genomföras utomlands.

 

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du söka jobb inom flera olika områden. Som civilingenjör i energisystem kan du till exempel arbeta med:

  • energiplanerare
  • civilingenjör
  • projektledare
  • utredare
  • konsult
  • forskare

Var har studenter fått jobb?

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Energimarknadsanalys

2023-10-31 - 2024-01-14
5,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Logistik

2024-03-18 - 2024-06-02
5,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 5

Energisystemplanering

2023-08-28 - 2024-01-14
10,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Civilingenjörsprogrammet i Energisystem

Programkod:
TES2Y

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

Från och med 2010 gäller grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 9:
- Fysik B
- Kemi A
- Matematik E
Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet 9.

Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A9:
Fysik 2
Kemi 1
Matematik 4.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Det finns meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Innehåll och uppläggning

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett samarbete mellan SLU och Uppsala universitet och bygger på den samlade kompetens som finns vid båda universiteten. Programmet har utvecklats för att ge dig en bred grundläggande utbildning. Arbetsformerna varierar och innehåller bland annat föreläsningar, laborationer, studiebesök och projektarbeten.

För att förstå de möjligheter och begränsningar som naturlagarna leder till, läser du de två första åren kurser i bland annat fysik, kemi och biologi. De här baskunskaperna är också nödvändiga för att du ska kunna bedöma hur du kan utveckla olika energitekniker och hur de påverkar miljön. Den röda tråd som följer dig genom årskurserna är den hållbara energianvändningen, både ur ett globalt och ett nationellt perspektiv. Matematikkurserna du läser är desamma som för övriga civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet. Du läser dem i huvudsak under det första året.

Från årskurs tre inriktar du dig mer på de rent energitekniska delarna. De kurserna ger dig kunskaper i såväl traditionella som förnyelsebara energitekniker. Du har också möjlighet att fördjupa dig inom några valfria områden, till exempel vattenkraft, vindkraft, vågkraft, kärnkraft, solenergi, bioenergi eller energieffektivisering i byggnader.

Utbildningen avslutas med ett ett större självständigt arbete. Institutioner, företag och forskningsinstitut ger dig uppslag och bidrar med handledning och utrustning.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Instagram

#pluggahållbart-studenter visar bilder ur sin vardag. Häng med!

Instagram

Facebook

Lär känna studenter och alumner och diskutera vad som är #pluggahållbart-intressant.

Facebook
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…