Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsutveckling - landsbygd Småföretagare eller projektledare i EU?

Hur ser landsbygdens roll ut i samhället? Hur kan den utvecklas, och hur fungerar samspelet mellan stad och land? Programmet Samhällsutveckling landsbygd passar dig som vill bidra till en positiv samhällsutveckling, med specialisering på frågor som rör landsbygden.

PROGRAMINFORMATION

Du läser kurser i bland annat agrarhistoria, ledarskap, politik och förvaltning. Hållbarhet är ett självklart perspektiv, inte minst vad gäller lantbruket och hur naturresurserna används. Programmet ger dig en bred grund att stå på för fortsatta studier kring utvecklingsfrågor och politik. För att studera vidare till en agronomexamen väljer du masterprogrammet Rural Development and Natural Resource Management. För arbete direkt efter kandidatexamen kan du sätta dina kunskaper i arbete överallt där det finns landsbygdsfrågor, inom myndigheter, kommuner och organisationer.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom kandidatprogrammet Samhällsutveckling – landsbygd.

 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Samhällsutveckling - landsbygd
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 91055

Urval: Betyg och högskoleprov.

Behörighet: För att bli antagen till kandidatprogrammet Samhällsutveckling - landsbygd krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Kandidatprogrammet Samhällsutveckling - landsbygd syftar till en kandidatexamen med huvudområde landsbygdsutveckling. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde landsbygdsutveckling (degree of Bachelor of Science with a Major in Rural Development). Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i landsbygdsutveckling vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar. Examenskrav Kandidatexamen med huvudområde landsbygdsutveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet landsbygdsutveckling (G1N, G1F) - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet landsbygdsutveckling (G2F) - minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet landsbygdsutveckling (kandidatarbete, G2E)

INNEHÅLL

Landsbygdsutveckling studeras i olika delar av världen, med fokus på Sverige samt från olika perspektiv med tonvikt på samhällsvetenskap. Du får kunskaper om och förståelse för centrala perspektiv och metoder inom landsbygdsutveckling. Det gäller såväl praktiska utvecklingsmetoder som vetenskapliga undersökningsmetoder, vilka krävs för att kunna studera, analysera, problematisera och bidra till landsbygders utveckling.

Praktiska tillämpningar i olika verksamheter är en bärande del i programmet, vilket innebär kontakter med olika organisationer på landsbygder i Sverige såväl som i andra länder.

Utbildningen inleds med en introduktion till landsbygdsutveckling där centrala begrepp och teorier, utmaningar och möjligheter, lokala och globala maktförhållanden och intressen behandlas. Introduktionen syftar även till att förstärka dina generella kunskaper, med fokus på vetenskapligt skrivande. Under de två första åren läser du grundläggande kurser om bland annat jordbrukets och landsbygders historia; de privata, offentliga och ideella sektorernas betydelse ur ett landsbygdsperspektiv med fokus på Sverige och EU; naturresurshantering; samhällsvetenskapliga teorier; organisering och ledarskap samt om landsbygders olika aktörer.

I utbildningen ingår ett självständigt arbete (kandidatarbete) i slutet av tredje året som ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett specifikt ämne genom att tillämpa dina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet (t. ex. hållbar livsmedelsproduktion, konsekvenser av klimatförändringar, civilsamhällets betydelse, företagande och näringslivsutveckling, naturresurshantering och/eller internationell landsbygdsutveckling med möjlighet till fördjupning kring frågor och perspektiv rörande länder i det globala syd).

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom kandidatprogrammet Samhällsutveckling – landsbygd.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som agronom med inriktning på landsbygdsutveckling kan du arbeta både lokalt, nationellt och internationellt på exempelvis myndigheter, företag och i organisationer. Efter din utbildning kan du till exempel jobba som:

  • projektledare i EU
  • landsbygdsutvecklare/-strateg
  • handläggare för bistånd
  • rådgivare
  • forskare
  • journalist
  • småföretagare

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

Varför plugga till landsbygdsutvecklingsagronom?

"Jag brukar säga att det är en tvärvetenskaplig utbildning som har kopplingar både till lantbruk men också till livsmedelsproduktion"

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…