Sveriges lantbruksuniversitet

Samhällsutveckling - landsbygd

Småföretagare eller projektledare i EU?

Hur ser landsbygdens roll ut i samhället? Hur kan den utvecklas, och hur fungerar samspelet mellan stad och land? Programmet Samhällsutveckling landsbygd passar dig som vill bidra till en positiv samhällsutveckling, med specialisering på frågor som rör landsbygden.
PROGRAMINFORMATION

Du läser kurser i bland annat agrarhistoria, ledarskap, politik och förvaltning. Hållbarhet är ett självklart perspektiv, inte minst vad gäller lantbruket och hur naturresurserna används. Programmet ger dig en bred grund att stå på för fortsatta studier kring utvecklingsfrågor och politik. För att studera vidare till en agronomexamen väljer du masterprogrammet Rural Development and Natural Resource Management. För arbete direkt efter kandidatexamen kan du sätta dina kunskaper i arbete överallt där det finns landsbygdsfrågor, inom myndigheter, kommuner och organisationer.

FAKTA & BEHÖRIGHET
SCHEMA & KURSER

Programmet omfattar fem års heltidsstudier och innehåller teman som berör utvecklingsteorier, demografi och befolkningsdynamik, institutionella och politiska förändringar samt kommunikation och konflikthantering.

Utbildningen ger också förståelse inom områden såsom kulturen som drivkraft och traditionsbärare, landskapets och jordbrukets betydelseentrepenörskap och företagsekonomiska villkor samt lärande och metoder i arbetet.

Ett viktigt tema är också hur samspelet mellan naturresursutnyttjandet och ekosystemens produktion och tjänster fungerar och hur strategier för försörjning och ekonomisk utveckling i lokalsamhällen är kopplade till globaliseringen. Under hela programmet finns tillämpade och fördjupade kurser samt samläsning med andra agronomer.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som agronom med inriktning på landsbygdsutveckling kan du arbeta både lokalt, nationellt och internationellt på exempelvis myndigheter, företag och i organisationer. Efter din utbildning kan du till exempel jobba som:

  • projektledare i EU
  • landsbygdsutvecklare/-strateg
  • handläggare för bistånd
  • rådgivare
  • forskare
  • journalist
  • småföretagare

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner. 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…