Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Agrar ekonomi Expertrådgivare eller biståndsarbetare?

Vill du bli agronom? Är du intresserad av lantbruk och livsmedel utifrån national- och företagsekonomiska perspektiv? Har du ett stort samhällsintresse? Välkommen till en ekonomiutbildning med fokus på lantbruk, naturresurser och livsmedelskedjan.

PROGRAMINFORMATION

Du läser miljöekonomi och får förståelse för de biologiska förutsättningarna i produktionen. Kunskap om policyfrågor, jordbruks- och handelspolitik ger insikt i livsmedelsförsörjning med ett globalt perspektiv. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta i privat sektor, t.ex. på lantbruks-, rådgivnings- och livsmedelsföretag, eller i offentlig sektor – t.ex. på Jordbruksverket eller länsstyrelser. Programmet ger dig en ekonomie kandidatexamen. För dig som vill fortsätta att studera kombineras programmet med fördel med mastern Agricultural Economics and Management för en agronomexamen.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Programkod: NK013
Namn: Agrar ekonomi
Studiestart: HT 2021
Studieort: Uppsala
Omfattning: 3 år, 180 hp
Språk: Svenska
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 40
Anmälningskod för svenska studenter: 91053
Sista anmälan för svenska studenter: 2021-04-15
Urval: Två tredjedelar betyg och en tredjedel högskoleprov.
Examen: Kandidatprogrammet Agrar ekonomi syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. Programmet kan även möjliggöra en kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i företagsekonomi eller nationalekonomi vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls.
Behörighet:
För att bli antagen till kandidatprogrammet Agrar ekonomi krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 3b eller Matematik 3c
- Naturkunskap 2*
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

- Matematik C
- Naturkunskap B*
- Samhällskunskap A

*Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

(Områdesbehörighet A3/3)

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Här hittar du information om ersättningsmöjligheter för Biologi och Naturkunskap B/2.

INNEHÅLL

Utbildningen inleds med en introduktion i lantbruks- och livsmedelsnäringarna samt naturresursproblematiken utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Under de två första åren läser du sedan grundläggande företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, matematik och statistik.

Företagskonomisk inriktning

Inom företagsekonomin studerar du hur företag fungerar internt och hur de förhåller sig till andra företag och till samhället i övrigt. Studierna är framförallt inriktade på mindre företag och hur de kan utvecklas och ledas under olika ekonomiska förutsättningar och krav. Du läser till exempel om redovisning och kalkylering, kooperation, marknadsföring, miljömanagement, produktionsekonomi och företagsledning.

Nationalekonomisk inriktning

Nationalekonomin handlar om hur fördelningen av resurser fungerar i samhället. Du studerar också olika system för att påverka och styra produktionen samt för att fördela resultatet mellan producenter och konsumenter. Inom nationalekonomin kan du välja att fördjupa dig i jordbrukspolitik, internationell handel, och livsmedelsförsörjning eller inom naturresurs- och miljöekonomiområdet.

Självständigt arbete

De tre sista åren fördjupar du dina kunskaper i ekonomi, samtidigt som du profilerar dig inom de ekonomiområden som du är intresserad av. Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen. Vid SLU finns dessutom en mängd andra kurser som är öppna för dig som ekonomstudent, till exempel inom lantbruk, skogsbruk, livsmedelsvetenskap, miljöområdet, historia, etik samt kommunikation och landsbygdsutveckling. Du kan också läsa beskattningsrätt, fastighetsrätt samt miljörätt. Mot slutet av din utbildning gör du ett självständigt arbete som omfattar en termins studier. Eftersom utbildningen är fem år lång kan du även ta ut en masterexamen.

Vid flera tillfällen under utbildningen breddar du dina kunskaper om lantbruket inom områdena husdjur, mark/växt, livsmedel och landsbygdsutveckling. Du läser då med studenter från övriga agronomprogram och skapar värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som ekonomagronom finns jobben både inom privat och offentlig sektor och innebär ofta arbete i ledande ställning. Här är några exempel:

  • ekonomisk rådgivare
  • analytiker
  • handläggare
  • konsulter
  • ledare inom företag eller myndighet
  • forskare

Det är också möjligt att fortsätta att studera till licentiat eller doktor. 

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…