Hoppa till huvudinnehåll

Agrar ekonomi Expertrådgivare eller biståndsarbetare?

Vill du bli agronom? Är du intresserad av lantbruk och livsmedel utifrån national- och företagsekonomiska perspektiv? Har du ett stort samhällsintresse? Välkommen till en ekonomiutbildning med fokus på lantbruk, naturresurser och livsmedelskedjan.

PROGRAMINFORMATION

Du läser miljöekonomi och får förståelse för de biologiska förutsättningarna i produktionen. Kunskap om policyfrågor, jordbruks- och handelspolitik ger insikt i livsmedelsförsörjning med ett globalt perspektiv. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta i privat sektor, t.ex. på lantbruks-, rådgivnings- och livsmedelsföretag, eller i offentlig sektor – t.ex. på Jordbruksverket eller länsstyrelser. Programmet ger dig en ekonomie kandidatexamen. För dig som vill fortsätta att studera kombineras programmet med fördel med mastern Agricultural Economics and Management för en agronomexamen.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agrar ekonomi
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91053

Urval: Två tredjedelar betyg och en tredjedel högskoleprov.

Behörighet: För att bli antagen till kandidatprogrammet Agrar ekonomi krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 3b eller Matematik 3c
- Naturkunskap 2*
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

- Matematik C
- Naturkunskap B*
- Samhällskunskap A

*Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B


Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Kandidatprogrammet Agrar ekonomi syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. Programmet kan även möjliggöra en kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi alt. ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi (degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a Major in Business Administration/Economics) eller kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi (degree of Bachelor of Science with a Major in Business Administration/Economics). Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i företagsekonomi eller nationalekonomi vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar. Examenskrav Kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F) - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F) - minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E) För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom: - minst 30 hp nationalekonomi - minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F) - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F) - minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E) För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom: - minst 30 hp företagsekonomi - minst 15 hp statistik
Kurser på annat lärosäte: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/agrar-ekonomi/

INNEHÅLL

Utbildningen inleds med en introduktion i lantbruks- och livsmedelsnäringarna samt naturresursproblematiken utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Under de två första åren läser du sedan grundläggande företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, matematik och statistik.

Företagskonomisk inriktning

Inom företagsekonomin studerar du hur företag fungerar internt och hur de förhåller sig till andra företag och till samhället i övrigt. Studierna är framförallt inriktade på mindre företag och hur de kan utvecklas och ledas under olika ekonomiska förutsättningar och krav. Du läser till exempel om redovisning och kalkylering, kooperation, marknadsföring, miljömanagement, produktionsekonomi och företagsledning.

Nationalekonomisk inriktning

Nationalekonomin handlar om hur fördelningen av resurser fungerar i samhället. Du studerar också olika system för att påverka och styra produktionen samt för att fördela resultatet mellan producenter och konsumenter. Inom nationalekonomin kan du välja att fördjupa dig i jordbrukspolitik, internationell handel, och livsmedelsförsörjning eller inom naturresurs- och miljöekonomiområdet.

Självständigt arbete

De tre sista åren fördjupar du dina kunskaper i ekonomi, samtidigt som du profilerar dig inom de ekonomiområden som du är intresserad av. Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen. Vid SLU finns dessutom en mängd andra kurser som är öppna för dig som ekonomstudent, till exempel inom lantbruk, skogsbruk, livsmedelsvetenskap, miljöområdet, historia, etik samt kommunikation och landsbygdsutveckling. Du kan också läsa beskattningsrätt, fastighetsrätt samt miljörätt. Mot slutet av din utbildning gör du ett självständigt arbete som omfattar en termins studier. Eftersom utbildningen är fem år lång kan du även ta ut en masterexamen.

Vid flera tillfällen under utbildningen breddar du dina kunskaper om lantbruket inom områdena husdjur, mark/växt, livsmedel och landsbygdsutveckling. Du läser då med studenter från övriga agronomprogram och skapar värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som ekonomagronom finns jobben både inom privat och offentlig sektor och innebär ofta arbete i ledande ställning. Här är några exempel:

  • ekonomisk rådgivare
  • analytiker
  • handläggare
  • konsulter
  • ledare inom företag eller myndighet
  • forskare

Det är också möjligt att fortsätta att studera till licentiat eller doktor. 

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

Ekonomagronomen som jobbar för framtidens mat

Sebastian läste till ekonomagronom på SLU och blev kategorichef. Vill du också bidra till en framtid där maten räcker till alla? Gör som Sebastian.
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…