Publications at the unit

Last changed: 27 November 2023

Many publications are produced at the unit each year, this is where to find them.

Publications at the unit

Publications at the unit are listed and can be found in SLU's publication database, SLUpub.

See the unit's publications in SLUpub.

The unit's report series

The unit's report series was started in 2011 and is located in SLU's open archive, Epsilon. Most of these are in Swedish.

 1. Wallertz, Kristina and Johansson, Ulf (2011). Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex. (In Swedish).
 2. Karlsson, Christer and Elfving, Björn (2011). Bangserien. (In Swedish).
 3. Elfving, Björn (2012). Femtio års utveckling av försöken med sådd och plantering på Holmmyrbrännan i Västerbotten. (In Swedish).
 4. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2012). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2009. (In Swedish).
 5. Karlsson, Kjell and Mossberg, Magnus and Ulvcrona, Thomas (2012). Fältdatasystem för skogliga fältförsök. (In Swedish).
 6. Wallertz, Kristina and Frisk, Johan and Johansson, Ulf and Örlander, Göran (2013). Odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige. (In Swedish).
 7. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2013). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2010. (In Swedish).
 8. Karlman, Lars and Karlsson, Christer (2013). Simakserien. (In Swedish).
 9. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2014). Resultat av storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge efter tre år, anlagt våren 2010. Slutrapport. (In Swedish).
 10. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2014). Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2011. Slutrapport. (In Swedish).
 11. Larsson, Per-Erik (2015). Miljöpåverkan vid långtidslagring av timmer. (In Swedish).
 12. Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2016). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2012. Slutrapport. (In Swedish).
 13. Eriksson, Stefan and Karlsson, Ann-Britt and Wallertz, Kristina (2016). Pilotstudie för att kartlägga förekomsten av bastborreskador på granplantor 2015. (In Swedish).
 14. Bäckström, Per-ove and Elfving, Björn (2016). Rehabilitering av degenererad skog i kärvt klimat. (In Swedish).
 15. Eriksson, Stefan and Karlsson, Ann-Britt and Härlin, Carina (2017). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2013. Slutrapport. (In Swedish).
 16. Eriksson, Stefan and Wallertz, Kristina and Karlsson, Ann-Britt (2018). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2015. Slutrapport. (In Swedish).
 17. Langvall, Ola (2019). Phenology symposium 2019. Abstracts. (In English). 
 18. Wallertz, Kristina (2019). The effect of the Agroblen fertilizer on Norway spruce seedling growth (English with Swedish summary).
 19. Wallertz, Kristina and Johansson, Ulf and Malmqvist, Cecilia and Örlander, Göran (2019). Överlevnad, höjd och skador i odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige.
 20. Andersson, Mikael and Kristina Wallertz (2019). Inventering av viltskador på planterad tall 2–5 vegetations-perioder efter plantering i de tre Smålandslänen.
 21. Wallertz, Kristina and Eriksson, Stefan and Hjelm, Karin (2020). Plantskador orsakade av svart gran- eller tallbastborre, studie anlagd våren 2017.
 22. Goude, M., Erefur, C., Johansson, U. and Nilsson, U. (2022). Hyggesfria skogliga fältförsök i Sverige. En sammanställning av tillgängliga långtidsförsök.