Department's book series

Last changed: 28 March 2023

The department has two current book series: Urban and Rural reports (2015-) and Agrarian History (1999-). The reports are published electronically and can be downloaded as PDFs. Some of the reports have printed editions that are available at the libraries and some can be ordered in printed versions from the department. See each report below.

Urban and Rural Reports (2015-)

Urban and Rural reports  (2015- )

Urban and Rural reports 2022:3

Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen
Paul Agnidakis, Patrik Cras, Johan von Essen, David Harnesk, Malin Lindberg, Susanne Stenbacka, Susanne Wallman Lundåsen & Pelle Åberg

Language: Swedish, 116 pages

eISBN: 978-91-85735-62-4

Download report 2022:3 as PDF


Urban and Rural reports 2022:2

Social innovation och samhällsentrepernörskap - verktyg för omställning? 
Thomas Norrby & Emma Sahlström

Language: Swedish, 48 pages

eISBN: 978-91-85735-61-7

Download report 2022:2 as PDF


Urban and Rural reports 2022:1

Perspektiv på klimatanpassning Vad görs, vad görs inte och varför? Insikter från en workshop med myndighetsnätverket för klimatanpassning
Annette Löf, Christoffer Söderlund Kanarp & Lotten Westberg

Language: Swedish, 32 pages

eISBN: 978-91-85735-60-0

Download report 2022:1 as PDF


Urban and Rural reports 2021:1

A review of recent social science literature on Swedish farming: A research agenda for understanding current and future challenges
Brian Kuns

Language: English, 72 pages

eISBN: 978-91-85735-59-4

Download report 2021:1 as PDF


Urban and Rural reports 2019:4

LANDSCAPE AND WIND ENERGY A literature study
Andrew Butler & Antoienette Wärnbäck

Language: English, 53 pages

eISBN: 978-91-85735-58-7

Download report 2019:4 as PDF


Urban and Rural reports 2019:3

Turbulens i välfärden? Om flyktingmottagandet i Dalarna 2016
Arvid Stiernström, Kjell Hansen, Cecilia Waldenström & Erik Westholm

Language: Swedish, 64 pages
eISBN: 978-91-85735-57-0

Download report 2019:3 as PDF


Urban and Rural reports 2019:2

Mjölkproducenters uppfattning om nya avelsverktyg: En del av projektet Ökad lönsamhet med nya avelsverktyg i mjölkkobesättningarna
Emma Wallin & Helena Nordström Källström

Language: Swedish, 48 pages
eISBN: 978-91-85735-56-3

Download report 2019:2 as PDF


Urban and Rural reports 2019:1

Indikatorer för socialt hållbar utveckling på landsbygden
Elvira Caselunghe, Helena Nordström Källström & Yvonne Gunnarsdotter

Language: Swedish, 78 pages
eISBN: 978-91-85735-55-6

Download report 2019:1 as PDF


Urban and Rural reports 2018:1

Det småskaliga kustfiskets förändrade förutsättningar och mervärden
Emil Sandström (Ed.)

Language: Swedish, 48 pages
eISBN: 978-91-85735-53-2

Download report 2018:1 as PDF


Urban and Rural reports 2017:2
Om illegal jakt i Fennoskandia: Rapport från symposium
Helena Nordström Källström, Erica von Essen, Hans Peter Hansen, M Nils Peterson & Tarla R. Peterson

Language: Swedish, 53 pages
eISBN: 978-91-85735-44-0

Download report 2017:2 as PDF


Urban and Rural reports 2017:1
On Illegal Killings of Wildlife in Fennoscandia: Symposium Report
Erica von Essen, Hans Peter Hansen, Helena Nordström Källström, Nils Peterson & Tarla R. Peterson

Language: English, 53 pages
eISBN: 978-91-85735-43-3

Download report 2017:1 as PDF


Urban and Rural reports 2016:1
Att lära ut akademiskt skrivande: En handledning med exempel på övningar
Camilla Eriksson

Language: Swedish, 25 pages
eISBN: 978-91-85735-37-2

Read more and download report 2016:1 as PDF
Read report 2016:1 on-line


Urban and Rural reports 2015:1
Toward a critical and interdisciplinary understanding of illegal hunting: A synthesis of research workshop findings
Erica von Essen, Hans Peter Hansen, Helena Nordström Källström, Nils Peterson & Tarla Rai Peterson

Language: English, 41 pages
ISBN: 978-91-85735-36-5
eISBN: 978-91-85735-37-2

Read more & download report 2015:1 as PDF
Read report 2015:1 on-line

Agrarian History (1999-)

Report Series Agrarian History (1999-)

Andersson, M. (2022). Från trälar till tjänstefolk - Bilagor. Agrarhistoria 9. Full text: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=120043

Svensson, P. (2022). De obesuttna i Stensjö by. Agrarhistoria 8. Full text: https://pub.epsilon.slu.se/29835/1/svensson-p-20221202.pdf

Myrdal, J. (2022). A Theory Kit for World History. Agrarhistoria 7. Full text: https://pub.epsilon.slu.se/27088/

Andersson, M. (2020). Ärvda siffror och nya källor till Sveriges folkmängd 1571. Agrarhistoria 6. Full text: https://pub.epsilon.slu.se/18703/

Lundin, P. (2017). Lantbrukshögskolan och reformerna: Från utbildningsinstitut till modernt forskningsuniversitet. Agrarhistoria 5. Full text: https://pub.epsilon.slu.se/15210/

Larsson, J. (2016). History, students, and education: A survey about students’ perspectives on history education at the Swedish University of Agricultural Sciences and implications for future teaching. Agrarhistoria 4. Full text: https://pub.epsilon.slu.se/13504/

Suneson, K.-H. (2001). 1700-talets fårimporter: Ett försök att bygga upp en inhemsk finullsproduktion samt en kartläggning av fårimporternas effekter hos allmogen. Agrarhistoria 3https://slu.primo.exlibrisgroup.com/

Slotte, H. (1999). Lövtäkt i Sverige 1850-1950: metoder för täkt, torkning och utfodring med löv samt täktens påverkan på landskapet. Agrarhistoria 2https://slu.primo.exlibrisgroup.com/

Kardell, Ö. & Myrdal, J. (1999). Jordbruket som system: Arbetet och gården i ett historiskt perspektiv. Agrarhistoria 1https://slu.primo.exlibrisgroup.com/

 

Reports - Department of Urban and Rural Development  (2006-2014) ISSN 1654-0565

Report No. 3/2014
Besökarnas tankar: Meningsskapande i naturum förstått genom listning av besökarnas tankar. En metodstudie
Eva Sandberg

Language: Swedish, 34 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-34-1
eISBN: 978-91-85735-35-8

Read more & download report 3/2014 as PDF
Read report 3/2014 on-line 


Report No. 2/2014
Nationella, regionala och kommunala aktörer om implementering av den europeiska landskapskonventionen i Sverige: Planering och förvaltning av landskap
Sylvia Dovlén & Erik Olsson

Language: Swedish, 65 pages
ISSN: 1654-0565
eISBN: 978-91-85735-33-4

Read more & download report 2/2014 as PDF
Read report 2/2014 on-line


Report No. 1/2014
Agroecology in practice: Walking the talk
Karin Eksvärd, Gabriella Lönngren, Margarita Cuadra, Charles Francis, Börje Johansson, Stella Namanji, Torbjörn Rydberg, Charles Ssekyewa, Charlott Gissén & Lennart Salomonsson

Language: English, 92 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-31-0
eISBN: 978-91-85735-32-7

Read more & download report 1/2014 as PDF
Read report 1/2014 on-line 


Report No. 2/2013
Dialoprocessen om allemansrätten: Underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens
Hanna Bergeå, Lars Hallgren, Lotten Westberg & Elin Ångman

Language: Swedish, 98 pages
ISSN: 1654-0565
eISBN: 978-91-85735-30-3

Read more & download report 3/2013 as PDF
Read report 3/2013 on-line


Report No. 1/2013
Landskapsanalys för transportinfrastruktur :  En kunskaps-  och metodredovisning för utveckling av väg-  och järnvägsprojekt i enlighet med den Europeiska Landskapskonventionen
Ulla Berglund, Jenny Nord, Malin Eriksson, Hans Antonson, Andrew Butler, Christine Haaland, Karin Hammarlund, Per Hedfors, Rikke Thiirmann Thomsen & Ann Åkerskog.

Language: Swedish, 98 pages
ISSN: 1654-0565
eISBN: 978-91-85735-30-3

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 5/2012
Besökarnas röster: Utvärdering av naturvägledning / Besökarstudier / Reviewing
Anders Arnell (Ed.)


Language: Swedish, 74 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-28-0

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 4/2012
Fäbodbrukare om fäbodbrukets framtid: Beskrivningar av driftens villkor och synpunkter på landsbygdsprogrammet från Sveriges fäbodbrukare
Camilla Eriksson & Tina Wangenfors

Language: Swedish, 42 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-27-3

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 3/2012
Forskningsperspektiv på naturvägledning
Elvira Caselunghe

Language: Swedish, 86 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-30-3

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 2/2012
Parken på Grönsöö: Om bevarande och utveckling av en historisk park
Karl-Johan Eklund (Ed.)

Language: Swedish, 208 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-25-9

A printed report can be ordered from the department. 
Please contact  Karen Gould-Ekström, 018-67 26 88, karen.ekstrom@slu.se


Report No. 1/2012
Does paying pay off? Paying for ecosystem services and exploring alternative  possibilities
Örjan Bartholdson, Malin Beckman, Linda Engström, Klara Jacobson, Kristina Marquardt & Lennart Salomonsson

Language: English, 78 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-24-2

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 3/2011
Här går man. Gångtrafikanters erfarenheter av gåendemiljön i tre städer
Ulla Berglund, Malin Eriksson & Martin Ullberg

Language: Swedish, 62 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-23-5

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 2/2011
Land Acquisition for Urban Expansion: Process and Impacts on Livelihoods of Peri Urban Households, Dar es Salaam, Tanzania
Licentitatavhandling
Daniel Eliwaha Msangi

Language: English, 195 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-22-8

Read more & download as PDF


Report No. 1/2011
Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg: Ett kunskapsunderlag med fokus på begrepp och exempel
Ulla Berglund, Malin Eriksson, Jenny Nord, Andrew Butler, Hans Antonson, Karin Hammarlund, Per Hedfors & Ann Åkerskog

Language: Swedish, 53 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-21-1

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 2/2010
Vårt uppdrag är utveckling: Hållbar utveckling och regional tillväxt
Eva Asplund, Tuija Hilding-Rydevik, Maria Håkansson & Ann Skantze

Language: Swedish, 107 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-20-4

A printed report can be ordered from the department. 
Please contact  Karen Gould-Ekström, 018-67 26 88, karen.ekstrom@slu.se


Report No. 1/2010
Guide till Barnkartor i GIS: Ett verktyg för barns inflytande i stads- och trafikplanering
Ulla Berglund & Kerstin Nordin

Language: Swedish, 48 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-19-8

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 7/2009
Hur ska man hantera det här med hälsa? En kunskapsöversikt om hälsans roll i konsekvensbeskrivning och transportplanering
Mari Kågström

Language: Swedish, 49 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-18-1

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 6/2009
It's not a question of doing or not doing it: It's a question of how to do it
Study on Community Land Rights in Niassa Province, Mozambique
Gunilla Åkesson, André Calengo & Christopher Tanner

Language: English, 110 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-17-4

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 5/2009
Naturvägledning i Sverige: En översikt
Anders Arnell, Elvira Caselunghe, Sven-G Hultman, Sandra Jansson, Lotta Johansson, Eva Sandberg & Per Sonnvik

Language: Swedish, 167 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-16-7

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 4/2009
Liquid Biofuels Opportunities and Challenges in Developing Countries
Linda Engström

Language: English, 46 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-15-0

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 3/2009
Festskrift till Clas Florgård
Urban naturmark i landskapet: En syntes genom landskapsarkitektur
Per Hedfors (Ed.)

Language: Swedish, 400 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-95735-14-3

Read more & download as PDF
Read on-line

A printed report can be ordered from the department. 
Please contact  Karen Gould-Ekström, 018-67 26 88, karen.ekstrom@slu.se


Report No. 2/2009
Miljökommunikation för miljöinspektörer
Ylva Andersson, Agneta Setterwall & Lotten Westberg

Language: Swedish, 55 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN:978-91-85735-13-6

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 1/2009
Barnkartor i GIS och trafiksäkerhet: Ett forskningsprojekt i samarbete med Örbyhus skola
Ulla Berglund, Kerstin Nordin & Malin Eriksson

Language: Swedish, 45 pages
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-12-9

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 7/2008
Behovsbedömning av detaljplaner
Ulf G. Sandström & Anders Hedlund

Language: Swedish, 102 pages
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-10-5

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 6/2008
Peripheral Communities: Crisis, Continuity and Long-term Survival
Marie Emanuelsson, Ella Johansson & Ann-Kristin Ekman

Language: English, 361 pages
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-05-1

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 5/2008
Grönsöö park och trädgårdar: Historik och vårdprogram 2007
Sophia Norrman & Tomas Lagerström

Language: Swedish, 199 pages
ISSN 1654-0565
ISBN 987-91-85735-06-8

Read more & download as PDF
Read on-line


 

Report No. 4/2008
Miljökonsekvensbeskrivning: Aktörernas roller och betydelse
Anders Hedlund & Veronica Johansson

Language: Swedish, 85 pages
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-10-5

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 3/2008
Dynamic Change in Rice Production Systems in the Mekong Delta: A students field report from An Gian
Sofia Palmer, Anna Nilsson & Adam Roigart
Handledare: Lennart Salomonsson

Language: English, 43 pages
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-09-9

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 2/2008
Översyn av landskapsarkitektprogrammet SLU, Uppsala
Clas Florgård

Language: Swedish, 48 pages
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-08-2

The report can be ordered from the department. Please contact Karen Gould Ekström, 018-67 26 88, karen.ekstrom@slu.se


Report No. 1/2008
MKB-tillämpningen i Sverige: Antalet MKB för verksamheter och åtgärder 2005 och 2006
Ulf Lindblom & Johan Rodéhn

Language: Swedish, 32 pages
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-07-5

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 5/2007
Miljöbedömning och andra konsekvensanalyser i vattenplanering
Peggy Lerman & Anders Hedlund

Language: Swedish, 56 pages
ISSN 1654 – 0565
ISBN 978-91-85735-04-4

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 4/2007
Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar
Svensk översättning av Ulf G. Sandström

Language: Swedish, 98 pages
ISSN 1654 – 0565
ISBN 978-91-85735-03-7

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 3/2007
Cumulative Effects in Swedish Impact Assessment Practice
Antoienette Wärnbäck

Language: English, 130 pages
ISSN 1654 – 0565
ISBN 978-91-85735-02-0

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 2/2007
Miljövärdering av utemiljöer: Metodbeskrivning för EcoEffect Ute
Ulla Myhr

Language: Swedish, 108 pages
ISSN 1654 – 0565
ISBN 978-91-85735-01-3

Read more & download as PDF
Read on-line


Report No. 1/2007
Natursyn: Tre svar på vad natur är
Hillevi Helmfrid

Language: Swedish, 50 pages
ISSN 1654 – 0565
ISBN 978-91-85735-00-6

Read more & download as PDF
Read on-line

Rapportserien Samhälls- och landskapsplanering (1999-2005)

The reports are available at the SLU library Search in the library database

Report No.17
Barnkartor i GIS: Beskrivning av en arbetsmetodik för fysisk planering
Ulla Berglund, Kerstin Nordin, Mikael Schröder. 2005.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-6889-2


Report No.16
Neighbour Nature: Joy or Fear
Ulla Berglund. 2005.

ISSN 1403-1361


Report No.15
En stockholmsborgares trädgård: Rekonstruktion av en blomsterträdgård från 1877
Maria Flinck. 2002.

ISSN 1403-1361


Report No.14
Kretsloppsanläggningar och utemiljö: En studie av tre bostadsområden
Carina Lindkvist. 2001.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-6038-7


Report No.13
Miljöhandläggares informationsstrategier: En studie av miljöhandläggares behov och hantering av information mot bakgrund av deras arbetssituation
Mikael Schröder. 2001.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-6028-X 


Report No.12
Miljövärdering utomhus: Tillämpning av EcoEffekt-metoden på utemiljö
Clas Florgård. 2000.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-6002-6


Report No.11
Grundvattensänkning på Hallandsås: Effekter på natur, jordbruk och skogsbruk
Clas Florgård, Harry Linnér, Mats Olsson, Susanna Olsson & Gunnar Wiklander. 2000.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5999-0


Report No.10
Grönsöö: Parkens historia och vårdprogram
Tomas Lagerström, Torbjörn Suneson & Katarina Zelander. 2000.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5990-7


Report No.9
AutoCAD för markprojektering
Klas Eckerberg. 2000.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5980-X


Report No.8
Vägars effekter på fågelliv och klövvilt: Miljökonsekvenser av byggande och användning av E3/E18 i Vallentuna kommun
Hans-Georg Wallentinus. 2000.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5975-3


Report No.7
Örbyhus park: Historik och vårdplan
Tomas Lagerström, Torbjörn Suneson & Anna Tandre. 1999.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5686-X


Report No.6
Information Technology in Landscape Architecture: Development of Tools, Method and Professional Role
Klas Eckerberg. 1999.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5955-9


Report No.5
Grundvattensänkning och natur på Hallandsås: Effekter av tunnelarbetet på natur och på jord- och skogsbruk
Clas Florgård, Harry Linnér, Mats Olsson & Gunnar Wiklander. 1999.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5592-8


Report No.4
Knivsta - håll ut!
Ann Brandberg, Linda Ekbom & Alexander Ståhle. 1998.

ISSN 1403-1361


Report No.3
Konsten att informera om miljön
Ulrich Nitsch. 1998.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5584-7


Report No.2
Bärkraftigt BOENDE: Analys av ekologisk bärkraft i skilda samhällsbyggnadsstrategier.
Förstudie: Problemanalys, metodutveckling och fallstudier
.
Licentiatavhandling.
Fredrik Wallin. 1998.

ISSN 1403-1361


Report No.1
Mårbacka trädgård: Igår, idag och i framtiden
Anna Tandre. 1998.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-89172-01-9

Samhälls- och landskapsplanerings småskriftserie (1999- 2005)

Report No.12
Digital bildteknik för landskapsarkitektur 2.0
Klas Eckerberg. 2004.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6635-0


Report No.11
Landskapsarkitektur som koreografi: Bearbetning av upplevelser av plats och rörelser
Sofia Löfgren. 2003.

ISSN 1404-1545


Report No.10
Svenska lantbrukares möte med landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader
Sofia Lindgren. 2003.

ISSN 1404-1545


Report No.9
Förutsättningar för framgångsrik vattenvård: Utvärdering av institutionella aspekter inom Mässingsboån-Brunnsjö-projektet
Magnus Ljung. 2003.

ISSN 1404-1545


Report No.8
Vilja och makt att förändra: En studie av den svenska jordbruksdiskussionen
Åsa Flodin & Magdalena Wallman. 2002.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-5592-8


Report No.7
Skolgårdsplanering för landskapsarkitekt, skola och samhälle
Pål Castell. 2002.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6148-0


Report No.6
Att kommunicera biologisk mångfald
Helena Nordström & Magnus  Ljung. 2002.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6135-9


Report No.5
Lokaliseringsstudier i MKB med hjälp av GIS
Rebecca Axelsson. 2001.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6122-7


Report No.4
Digital bildteknik för landskapsarkitektur
Klas Eckerberg. 2001.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6101-4


Report No.3
AutoCAD för bygg- och markprojektering
Klas Eckerberg. 2001.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6025-5


Report No.2
EIA guidelines: For rural roads in a mountainous area in Central Africa
Johan Andersson, Inger Sjöborn & Stina Lundström. 1999.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-5691-6


Report No.1
Miljö och regional utveckling: EU:s strukturfondsprogram och strategisk miljöbedömning (SMB)
Anita Lindberg. 1999.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-5592-8

 


Contact