Institutionens rapportserier

Senast ändrad: 03 maj 2021

Institutionen har två aktiva rapportserier: Urban and Rural reports (2015-) och Rapportserien Agrarhistoria (1999-). Rapporterna är publicerade elektroniskt och finns att ladda ner som PDF. Vissa av rapporterna finns även i tryckt format för utlåning vid biblioteken och vissa kan dessutom beställas i tryckt format från institutionen. Se under respektive rapport.

Urban and Rural reports (2015-)

Urban and Rural reports (2015 - )

 

Urban and Rural reports 2021:1

A review of recent social science literature on Swedish farming: A research agenda for understanding current and future challenges
Brian Kuns

Språk: engelska, 72 sidor

eISBN: 978-91-85735-59-4

Läs mer och ladda ner rapport 2019:4 som PDF


Urban and Rural reports 2019:4

LANDSCAPE AND WIND ENERGY A literature study
Andrew Butler & Antoienette Wärnbäck

Språk: engelska, 53 sidor

eISBN: 978-91-85735-58-7

Läs mer och ladda ner rapport 2019:4 som PDF


Urban and Rural reports 2019:3

Turbulens i välfärden? Om flyktingmottagandet i Dalarna 2016
Arvid Stiernström, Kjell Hansen, Cecilia Waldenström & Erik Westholm

Språk: svenska, 64 sidor

eISBN: 978-91-85735-57-0

Ladda ner rapport 2019:3 som PDF


Urban and Rural reports 2019:2

Mjölkproducenters uppfattning om nya avelsverktyg: En del av projektet Ökad lönsamhet med nya avelsverktyg i mjölkkobesättningarna
Emma Wallin & Helena Nordström Källström

Språk: svenska, 48 sidor
eISBN: 978-91-85735-56-3

Läs mer och ladda ner rapport 2019:2 som PDF


Urban and Rural reports 2019:1

Indikatorer för socialt hållbar utveckling på landsbygden
Elvira Caselunghe, Helena Nordström Källström & Yvonne Gunnarsdotter

Språk: svenska, 78 sidor
eISBN: 978-91-85735-55-6

Läs mer och ladda ner rapport 2019:1 som PDF


Urban and Rural reports 2018:1

Det småskaliga kustfiskets förändrade förutsättningar och mervärden
Emil Sandström (red.)

Språk: svenska, 48 sidor
eISBN: 978-91-85735-53-2

Läs mer och ladda ner rapport 2018:1 som PDF


Urban and Rural reports 2017:2

Om illegal jakt i Fennoskandia: Rapport från symposium
Helena Nordström Källström, Erica von Essen, Hans Peter Hansen, M Nils Peterson & Tarla R. Peterson

Språk: svenska, 53 sidor
eISBN: 978-91-85735-44-0

Läs mer och ladda ner rapport 2017:2 som PDF


Urban and Rural reports 2017:1
On Illegal Killings of Wildlife in Fennoscandia: Symposium Report

Erica von Essen, Hans Peter Hansen, Helena Nordström Källström, M Nils Peterson & Tarla R. Peterson

Språk: engelska, 53 sidor
eISBN: 978-91-85735-43-3

Läs mer och ladda ner rapport 2017:1 som PDF


Urban and Rural reports 2016:1
Att lära ut akademiskt skrivande: En handledning med exempel på övningar
Camilla Eriksson

Språk: svenska, 25 sidor
eISBN: 978-91-85735-37-2

Läs mer och ladda ner rapport 2016:1 som PDF


Urban and Rural reports 2015:1
Toward a critical and interdisciplinary understanding of illegal hunting: A synthesis of research workshop findings
Erica von Essen, Hans Peter Hansen, Helena Nordström Källström, Nils Peterson & Tarla Rai Peterson

Språk: engelska, 41 sidor
ISBN:  978-91-85735-36-5
eISBN: 978-91-85735-37-2

Läs mer och ladda ner rapport 2015:1 som PDF

Rapportserien Agrarhistoria (1999-)

Rapportserien Agrarhistoria (1999-)

Andersson, M. (2020). Ärvda siffror och nya källor till Sveriges folkmängd 1571. Agrarhistoria 6. Fulltext: https://pub.epsilon.slu.se/18703/

Lundin, P. (2017). Lantbrukshögskolan och reformerna: Från utbildningsinstitut till modernt forskningsuniversitet. Agrarhistoria 5. Fulltext: https://pub.epsilon.slu.se/15210/

Larsson, J. (2016). History, students, and education: A survey about students’ perspectives on history education at the Swedish University of Agricultural Sciences and implications for future teaching. Agrarhistoria 4. Fulltext: https://pub.epsilon.slu.se/13504/

Suneson, K.-H. (2001). 1700-talets fårimporter: Ett försök att bygga upp en inhemsk finullsproduktion samt en kartläggning av fårimporternas effekter hos allmogen. Agrarhistoria 3https://slu.primo.exlibrisgroup.com/

Slotte, H. (1999). Lövtäkt i Sverige 1850-1950: metoder för täkt, torkning och utfodring med löv samt täktens påverkan på landskapet. Agrarhistoria 2https://slu.primo.exlibrisgroup.com/

Kardell, Ö. & Myrdal, J. (1999). Jordbruket som system: Arbetet och gården i ett historiskt perspektiv. Agrarhistoria 1https://slu.primo.exlibrisgroup.com/

Rapporter - institutionen för stad och land  (2006-2014)  ISSN: 1654-0565

Rapport 3/2014
Besökarnas tankar: Meningsskapande i naturum förstått genom listning av besökarnas tankar. En metodstudie
Eva Sandberg

Språk: svenska, 34 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-34-1
eISBN: 978-91-85735-35-8

Läs mer och ladda ner rapport 3/2014 som PDF


Rapport 2/2014
Nationella, regionala och kommunala aktörer om implementering av den europeiska landskapskonventionen i Sverige: Planering och förvaltning av landskap
Sylvia Dovlén & Erik Olsson

Språk: svenska, 65 sidor
ISSN: 1654-0565
eISBN: 978-91-85735-33-4

Läs mer och ladda ner rapport 2/2014 som PDF


Rapport 1/2014
Agroecology in practice: Walking the talk
Karin Eksvärd, Gabriella Lönngren, Margarita Cuadra, Charles Francis, Börje Johansson, Stella Namanji, Torbjörn Rydberg, Charles Ssekyewa, Charlott Gissén & Lennart Salomonsson

Språk: engelska, 92 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-31-0
eISBN: 978-91-85735-32-7

Läs mer och ladda ner rapport 1/2014 som PDF


Rapport 2/2013
Dialoprocessen om allemansrätten: Underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens
Hanna Bergeå, Lars Hallgren, Lotten Westberg & Elin Ångman

Språk: svenska, 98 sidor
ISSN: 1654-0565
eISBN: 978-91-85735-30-3

Läs mer och ladda ner rapport 2/2013 som PDF


Rapport 1/2013
Landskapsanalys för transportinfrastruktur: En kunskaps-  och metodredovisning för utveckling av väg-  och järnvägsprojekt i enlighet med den Europeiska Landskapskonventionen
Ulla Berglund, Jenny Nord, Malin Eriksson, Hans Antonson, Andrew Butler, Christine Haaland, Karin Hammarlund, Per Hedfors, Rikke Thiirmann Thomsen & Ann Åkerskog.

Språk: svenska, 98 sidor
ISSN: 1654-0565
eISBN: 978-91-85735-30-3

Läs mer och ladda ner rapport 1/2013 som PDF


Rapport 5/2012
Besökarnas röster: Utvärdering av naturvägledning / Besökarstudier / Reviewing
Anders Arnell (red.)

Språk: svenska, 74 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-28-0

Läs mer och ladda ner rapport 5/2012 som PDF


Rapport 4/2012
Fäbodbrukare om fäbodbrukets framtid: Beskrivningar av driftens villkor och synpunkter på landsbygdsprogrammet från Sveriges fäbodbrukare
Camilla Eriksson & Tina Wangenfors

Språk: svenska, 42 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-27-3

Läs mer och ladda ner rapport 4/2012 som PDF


Rapport 3/2012
Forskningsperspektiv på naturvägledning
Elvira Caselunghe

Språk: svenska, 86 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-30-3

Läs mer och ladda ner rapport 3/2012 som PDF


Rapport 2/2012
Parken på Grönsöö: Om bevarande och utveckling av en historisk park
Karl-Johan Eklund (red.)

Språk: svenska, 208 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-25-9

Rapporten finns att beställa i tryckt format.
Kontakta Karen Gould-Ekström, +4618672688, skicka e-post till karen.ekstrom@slu.se


Rapport 1/2012
Does paying pay off? Paying for ecosystem services and exploring alternative  possibilities
Örjan Bartholdson, Malin Beckman, Linda Engström, Klara Fischer, Kristina Marquardt & Lennart Salomonsson

Språk: engelska, 78 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-24-2

Läs mer och ladda ner rapport 1/2012 som PDF


Rapport 3/2011
Här går man: Gångtrafikanters erfarenheter av gåendemiljön i tre städer
Ulla Berglund, Malin Eriksson, Martin Ullberg

Språk: svenska, 62 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-23-5

Läs mer och ladda ner rapport 3/2011 som PDF


Rapport 2/2011
Land Acquisition for Urban Expansion: Process and Impacts on Livelihoods of Peri Urban Households, Dar es Salaam, Tanzania
Licentitatavhandling
Daniel Eliwaha Msangi

Språk: engelska, 195 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-22-8

Läs mer och ladda ner rapport 2/2011 som PDF


Rapport 1/2011
Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg: Ett kunskapsunderlag med fokus på begrepp och exempel
Ulla Berglund, Malin Eriksson, Jenny Nord, Andrew Butler, Hans Antonson, Karin Hammarlund, Per Hedfors & Ann Åkerskog

Språk: svenska, 53 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-21-1

Läs mer och ladda ner rapport 1/2011 som PDF


Rapport 2/2010
Vårt uppdrag är utveckling : Hållbar utveckling och regional tillväxt
Eva Asplund, Tuija Hilding-Rydevik, Maria Håkansson & Ann Skantze

Språk: svenska, 107 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-20-4

Rapporten kan beställas från institutionen. Kontakta Karen Gould Ekström, +4618672688, skicka e-post till karen.ekstrom@slu.se


Rapport 1/2010
Guide till Barnkartor i GIS: ett verktyg för barns inflytande i stads- och trafikplanering
Ulla Berglund & Kerstin Nordin

Språk: svenska, 48 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-19-8

Läs mer och ladda ner rapport 1/2010 som PDF


Rapport 7/2009
Hur ska man hantera det här med hälsa? En kunskapsöversikt om hälsans roll i konsekvensbeskrivning och transportplanering
Mari Kågström

Språk: svenska, 49 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-18-1

Läs mer och ladda ner rapport 7/2009 som PDF


Rapport 6/2009
It's not a question of doing or not doing it: It's a question of how to do it
Study on Community Land Rights in Niassa Province, Mozambique
Gunilla Åkesson, André Calengo & Christopher Tanner

Språk: engelska, 110 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-17-4

Läs mer och ladda ner rapport 6/2009 som PDF


Rapport 5/2009
Naturvägledning i Sverige: En översikt
Anders Arnell, Elvira Caselunghe, Sven-G Hultman, Sandra Jansson, Lotta Johansson, Eva Sandberg & Per Sonnvik

Språk: svenska, 167 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-16-7

Läs mer och ladda ner rapport 5/2009 som PDF


Rapport 4/2009
Liquid Biofuels Opportunities and Challenges in Developing Countries
Linda Engström

Språk: engelska, 46 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-15-0

Läs mer och ladda ner rapport 4/2009 som PDF


Rapport 3/2009
Festskrift till Clas Florgård
Urban naturmark i landskapet: En syntes genom landskapsarkitektur
Per Hedfors (red.)

Språk: svenska, 400 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-95735-14-3

Läs mer och ladda ner rapport 3/2009 som PDF


Rapport 2/2009
Miljökommunikation för miljöinspektörer
Ylva Andersson, Agneta Setterwall & Lotten Westberg

Språk: svenska, 55 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN:978-91-85735-13-6

Läs mer och ladda ner rapport 2/2009 som PDF


Rapport 1/2009
Barnkartor i GIS och trafiksäkerhet: Ett forskningsprojekt i samarbete med Örbyhus skola
Ulla Berglund, Kerstin Nordin & Malin Eriksson

Språk: svenska, 45 sidor
ISSN: 1654-0565
ISBN: 978-91-85735-12-9

Läs mer och ladda ner rapport 1/2009 som PDF


Rapport 7/2008
Behovsbedömning av detaljplaner
Ulf G. Sandström & Anders Hedlund

Språk: svenska, 102 sidor
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-10-5

Läs mer och ladda ner rapport 7/2008 som PDF


Rapport 6/2008
Peripheral Communities: Crisis, Continuity and Long-term Survival
Marie Emanuelsson, Ella Johansson & Ann-Kristin Ekman

Språk: engelska, 361 sidor
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-05-1

Läs mer och ladda ner rapport 6/2008 som PDF


Rapport 5/2008
Grönsöö park och trädgårdar: Historik och vårdprogram 2007
Sophia Norrman & Tomas Lagerström

Språk: svenska, 199 sidor
ISSN 1654-0565
ISBN 987-91-85735-06-8

Läs mer och ladda ner rapport 5/2008 som PDF


Rapport 4/2008
Miljökonsekvensbeskrivning: Aktörernas roller och betydelse
Anders Hedlund & Veronica Johansson

Språk: svenska, 85 sidor
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-10-5

Läs mer och ladda ner rapport 4/2008 som PDF


Rapport 3/2008
Dynamic Change in Rice Production Systems in the Mekong Delta. A students field report from An Gian
Sofia Palmer, Anna Nilsson & Adam Roigart
Handledare: Lennart Salomonsson

Språk: engelska, 43 sidor
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-09-9

Läs mer och ladda ner rapport 3/2008 som PDF


Rapport 2/2008
Översyn av landskapsarkitektprogrammet SLU, Uppsala
Clas Florgård

Språk: svenska, 48 sidor
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-08-2

Rapporten kan beställas från institutionen. Kontakta Karen Gould Ekström, +4618672688, skicka e-post till karen.ekstrom@slu.se


Rapport 1/2008
MKB-tillämpningen i Sverige: Antalet MKB för verksamheter och åtgärder 2005 och 2006
Ulf Lindblom & Johan Rodéhn

Språk: svenska, 32 sidor
ISSN 1654-0565
ISBN 978-91-85735-07-5

Läs mer och ladda ner rapport 1/2008 som PDF


Rapport 5/2007
Miljöbedömning och andra konsekvensanalyser i vattenplanering
Peggy Lerman & Anders Hedlund

Språk: svenska, 56 sidor
ISSN 1654 – 0565
ISBN 978-91-85735-04-4

Läs mer och ladda ner rapport 5/2007 som PDF


Rapport 4/2007
Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar
Svensk översättning av Ulf G. Sandström

Språk: svenska, 98 sidor
ISSN 1654 – 0565
ISBN 978-91-85735-03-7

Läs mer och ladda ner rapport 4/2007 som PDF


Rapport 3/2007
Cumulative Effects in Swedish Impact Assessment Practice
Antoienette Wärnbäck

Språk: engelska, 130 sidor
ISSN 1654 – 0565
ISBN 978-91-85735-02-0

Läs mer och ladda ner rapport 3/2007 som PDF


Rapport 2/2007
Miljövärdering av utemiljöer: Metodbeskrivning för EcoEffect Ute
Ulla Myhr

Språk: svenska, 108 sidor
ISSN 1654 – 0565
ISBN 978-91-85735-01-3

Läs mer och ladda ner rapport 2/2007 som PDF


Rapport 1/2007
Natursyn: Tre svar på vad natur är
Hillevi Helmfrid

Språk: svenska, 50 sidor
ISSN 1654 – 0565
ISBN 978-91-85735-00-6

Läs mer och ladda ner rapport 1/2007 som PDF


 

Rapportserien Samhälls- och landskapsplanering  (1999-2005)  ISSN 1403-1361

Rapporterna finns för utlåning på bland annat Ultunabiblioteket Sök i Libris databas 


Rapport nr 17
Barnkartor i GIS: Beskrivning av en arbetsmetodik för fysisk planering
Ulla Berglund, Kerstin Nordin, Mikael Schröder. 2005.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-6889-2


Rapport nr 16
Neighbour Nature: Joy or Fear
Ulla Berglund. 2005.

ISSN 1403-1361


Rapport nr 15
En stockholmsborgares trädgård: Rekonstruktion av en blomsterträdgård från 1877
Maria Flinck. 2002.

ISSN 1403-1361


Rapport nr 14
Kretsloppsanläggningar och utemiljö: En studie av tre bostadsområden
Carina Lindkvist. 2001.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-6038-7


Rapport nr 13
Miljöhandläggares informationsstrategier: En studie av miljöhandläggares behov och hantering av information mot bakgrund av deras arbetssituation
Mikael Schröder. 2001.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-6028-X 


Rapport nr 12
Miljövärdering utomhus: Tillämpning av EcoEffekt-metoden på utemiljö
Clas Florgård. 2000.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-6002-6


Rapport nr 11
Grundvattensänkning på Hallandsås: Effekter på natur, jordbruk och skogsbruk
Clas Florgård, Harry Linnér, Mats Olsson, Susanna Olsson & Gunnar Wiklander. 2000.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5999-0


Rapport nr 10
Grönsöö: Parkens historia och vårdprogram
Tomas Lagerström, Torbjörn Suneson & Katarina Zelander. 2000.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5990-7


Rapport nr 9
AutoCAD för markprojektering
Klas Eckerberg. 2000.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5980-X


Rapport nr 8
Vägars effekter på fågelliv och klövvilt. Miljökonsekvenser av byggande och användning av E3/E18 i Vallentuna kommun
Hans-Georg Wallentinus. 2000.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5975-3


Rapport nr 7
Örbyhus park: Historik och vårdplan
Tomas Lagerström, Torbjörn Suneson & Anna Tandre. 1999.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5686-X


Rapport nr 6
Information Technology in Landscape Architecture: Development of Tools, Method and Professional Role
Klas Eckerberg. 1999.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5955-9


Rapport nr 5
Grundvattensänkning och natur på Hallandsås: Effekter av tunnelarbetet på natur och på jord- och skogsbruk
Clas Florgård, Harry Linnér, Mats Olsson & Gunnar Wiklander. 1999.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5592-8


Rapport nr 4
Knivsta - håll ut!
Ann Brandberg, Linda Ekbom & Alexander Ståhle. 1998.

ISSN 1403-1361


Rapport nr 3
Konsten att informera om miljön
Ulrich Nitsch. 1998.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-576-5584-7


Rapport nr 2
Bärkraftigt BOENDE  Analys av ekologisk bärkraft i skilda samhällsbyggnadsstrategier.
Förstudie: Problemanalys, metodutveckling och fallstudier
.
Licentiatavhandling.
Fredrik Wallin. 1998.

ISSN 1403-1361


Rapport nr 1
Mårbacka trädgård: Igår, idag och i framtiden
Anna Tandre. 1998.

ISSN 1403-1361
ISBN 91-89172-01-9

Samhälls- och landskapsplanerings småskriftserie (1999- 2005)

Rapport nr 12
Digital bildteknik för landskapsarkitektur 2.0
Klas Eckerberg. 2004.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6635-0


Rapport nr 11
Landskapsarkitektur som koreografi: Bearbetning av upplevelser av plats och rörelser
Sofia Löfgren. 2003.

ISSN 1404-1545


Rapport nr 10
Svenska lantbrukares möte med landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader
Sofia Lindgren. 2003.

ISSN 1404-1545


Rapport nr 9
Förutsättningar för framgångsrik vattenvård: Utvärdering av institutionella aspekter inom Mässingsboån-Brunnsjö-projektet
Magnus Ljung. 2003.

ISSN 1404-1545


Rapport nr 8
Vilja och makt att förändra: En studie av den svenska jordbruksdiskussionen
Åsa Flodin & Magdalena Wallman. 2002.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-5592-8


Rapport nr 7
Skolgårdsplanering för landskapsarkitekt, skola och samhälle
Pål Castell. 2002.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6148-0


Rapport nr 6
Att kommunicera biologisk mångfald
Helena Nordström & Magnus  Ljung. 2002.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6135-9


Rapport nr 5
Lokaliseringsstudier i MKB med hjälp av GIS
Rebecca Axelsson. 2001.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6122-7


Rapport nr 4
Digital bildteknik för landskapsarkitektur
Klas Eckerberg. 2001.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6101-4


Rapport nr 3
AutoCAD för bygg- och markprojektering
Klas Eckerberg. 2001.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-6025-5


Rapport nr 2
EIA guidelines: For rural roads in a mountainous area in Central Africa
Johan Andersson, Inger Sjöborn & Stina Lundström. 1999.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-5691-6


Rapport nr 1
Miljö och regional utveckling: EU:s strukturfondsprogram och strategisk miljöbedömning (SMB)
Anita Lindberg. 1999.

ISSN 1404-1545
ISBN 91-576-5592-8


Kontaktinformation

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se