Uppsala högre seminarium i agrarhistoria hösten 2022

Senast ändrad: 31 augusti 2022

För mer information om seminarierna kontakta Martin Andersson, postdoktor, +46704258675, skicka e-post till: martin.a.andersson@slu.se

Vid vissa seminarier kommer det finnas textunderlag - kontakta gärna Martin Andersson.

Samtliga seminarier hålls digitalt, via Zoom. För Zoomlänk, vänligen kontakta Martin Andersson.

Onsdagen den 7 september kl. 13:00–15:00

Jakob Starlander (doktorand vid avdelningen för agrarhistoria, SLU)
Slutseminarium. Opponent: Jonas Lindström,  Uppsala Universitet

Onsdagen den 21 september kl. 14:00–16:00

Karin Holmgren (professor vid avdelningen för agrarhistoria, SLU)
What about the history of climate and society? Getting back to research after six years of absence
Seminariet hålls på svenska

Onsdagen den 5 oktober kl. 14:00–16:00

Petri Talvitie (Researcher, Economic and Social history, University of Helsinki)
Rural Workers and Casual Labour Markets in Eastern Finland, 1822–1862
Seminariet hålls på engelska

Onsdagen den 19 oktober kl. 14:00–16:00

Markus Hansen (doktorand i Historia, Lunds universitet)
Agricultural Reform as Idea and Practice in Denmark: The Early Phase, 1720-1770

Onsdagen den 2 november kl. 14:00–16:00

Olov Lund (Fil. dr. i ekonomisk historia, Stockholms universitet)
Avhandlingspresentation: Nätverksstaten. Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige ca 1440–1520

Onsdagen den 16 november kl. 14:00–16:00

Christian Rohr (Full Professor for Environmental and Climate History, University of Bern)
Protective forests towards avalanches in the Swiss and Austrian Alps in a longue durée perspective
Seminariet hålls på engelska

Onsdagen den 30 november kl. 14:00–16:00

Mathias Mølbak Ingholt (Ph.D., Roskilde University)
Agricultural revolution, demographic change, or medical modernization? The disappearance of malaria from Denmark
Seminariet hålls på engelska

Onsdagen den 14 december kl. 14:00–16:00

Martin Andersson (avdelningen för agrarhistoria, SLU)
1500-talets befolkningsgeografi