Uppsala högre seminarium i agrarhistoria hösten 2018

Senast ändrad: 13 november 2018
seminarier.gif

För mer information om seminarierna: Kristina Nordéus, postdoktor, 018-67 17 85, kristina.nordeus@slu.se

Vid vissa seminarier kommer det finnas textunderlag - kontakta gärna Kristina Nordéus.

* Samtliga seminarier äger rum i lokalen Lönnstorp (rum C 395), Ulls hus, Ulls väg 27


26 sep 13.00-15.00  * 

Översvämning och jordbruk - om problemhantering och agrara processer i Emåns dalgång, 1500-1940

Oscar Jacobsson, doktorand, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Språk: svenska


10 okt 13.00-15.00  * 

Home comforts: physical and emotional well-being in the eighteenth-century country house

Jon Stobart, professor, Manchester Metropolitan University

Språk: Engelska


24 okt 13.00-15.00  *

Strategies to handle loss and disturbances of winter pastures: the role of traditional ecological knowledge over generations in Sami reindeer husbandry

Weronika Axelsson Linkowski, forskare, Centrum för biologisk mångfald, SLU

Språk: svenska


7 nov 13.00-15.00  *

Missväxt men inte hungersnöd - nödhjälp i östra Västmanlands län 1845-46

Marja Erikson, forskare, och Mats Morell, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

Språk: svenska 


 5 dec  13.00-15.00  *

Enclosed Open Fields: Spatial Organization of farming and the Use of Fences in the Seventeenth Century Sweden

Kristofer Jupiter, doktorand, Avdelningen för agrarhistoria, SLU, Olof Karsvall, fil. dr, Riksarkivet och Anders Wästfelt, docent, Avdelningen för agrarhistoria, SLU och Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Språk: svenska


16 jan 13.00-15.00 *

Det svenska förbudet mot antibiotika som tillväxtbefrämjare 1986 – bönder, veterinärer och konsumenter

Kristina Nordéus, postdoktor, Avdelningen för agrarhistoria, SLU

Språk: svenska

       
 
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se