Uppsala högre seminarium i agrarhistoria våren 2024

Senast ändrad: 06 februari 2024

För mer information om seminarierna kontakta Martin Andersson, postdoktor, +46704258675, skicka e-post till: martin.a.andersson@slu.se

Vid vissa seminarier kommer det finnas textunderlag - kontakta gärna Martin Andersson.

Seminarierna hålls digitalt, via Zoom.
Zoomlänk:  https://slu-se.zoom.us/j/64447510434, Lösenord: 112233.

 

Onsdag 17 januari 13:00-15:00

Martin Skoglund (Historia, Stockholms universitet)

Livestock production in Jämtland and Västernorrland during the 18th and 19th centuries

 

Tisdag 6 februari 13:00-17:00

Digitalt halvdagsseminarium

Djurgårdar och djurhagar

Keynote: Elyze Storm-Smeets (Wageningen). För övriga deltagare, se separat inbjudan.
Samarrangemang med Institution för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

 

Onsdag 21 februari 13:00-15:00

Anton Larsson (Arkeologi, Stockholms universitet)

Landslide Archaeology: Past hazards and disasters in the Göta River Valley and beyond

 

Onsdag 6 mars 13:00-15:00

Dianne Unsain (Arkeologi, Stockholms universitet)

Exploring the Relationship Between Socio-economic Status and Animal Exploitation in Medieval France

 

Onsdag 3 april  13:00-15:00

Henrik Svensson (Geografi, Högskolan Kristianstad)

För eller emot? Böndernas inställning till enskiftet: en ”enkätundersökning”

 

Onsdag 17 april  13:00-15:00

Maja Lundqvist (Ekonomisk historia, Uppsala universitet)

Skifte och hemmansklyvning i Uppsala län

 

Onsdag 24 april 13:00-15:00

Ville-Pella Kääriäinen (Historia, Helsingfors universitet)

The Crown and the Landless in the periphery of the Swedish Empire: State Formation in Iisalmi Parish, 1639-1699

 

Onsdag 15 maj 13:00-15:00

Joshua Rhodes (History, Durham University)

Farm sizes and agrarian capitalism in England, c.1600-1850

 

Onsdag 29 maj 13:00-15:00

Martin Andersson (Agrarhistoria, SLU)

A population history of sixteenth-century Sweden