Uppsala högre seminarium i agrarhistoria våren 2021

Senast ändrad: 05 maj 2021

För mer information om seminarierna kontakta Martin Andersson, postdoktor, +46704258675, skicka e-post till: martin.a.andersson@slu.se

Vid vissa seminarier kommer det finnas textunderlag - kontakta gärna Martin Andersson.

Onsdagen den 17 februari kl. 13:00–15:00

Brian Kuns (SLU), Mats Widgren (SU), Maria Zachwatowicz (Warsaw University)
& Ivan Moyseyenko (Kherson State University, Ukraina)
Cultivating the steppe in Gammalsvenskby: from the first Swedish colonisers to agribusiness
Digitalt seminarium (på Zoom) – på engelska

Onsdagen den 10 mars kl. 13:00–15:00

Ulrich Pfister, professor vid Institute for Economic and Social History, Universitetet i Münster
The transition from land-augmenting to labour-augmenting technological progress in European agriculture, c. 1800
Digitalt seminarium (på Zoom) – på engelska

Onsdagen den 17 mars kl. 13:00–15:00

Fredrik Charpentier Ljungkvist, SU
Klimatvariabilitet, skördar och spannmålspriser i tidigmoderna Europa
Digitalt seminarium (på Zoom)

Onsdagen den 7 april kl. 13:00–15:00

Patrick Svensson, professor i agrarhistoria, SLU
De obesuttna i Stensjö by
Digitalt seminarium (på Zoom)

Onsdagen den 21 april kl. 13:00–15:00

Carl-Johan Gadd, professor emeritus i ekonomisk historia, GU
Jordnaturernas fördelning år 1700 och dess förändring över tid
Digitalt seminarium (på Zoom)

Onsdagen den 5 maj kl. 13:00–15:00

Ellen Lindblom, doktorand i ekonomisk historia, UU
Skiftesreformer inom bruksekonomin: fallstudie Österby bruk
Digitalt seminarium (på Zoom)

Onsdagen den 19 maj kl. 13:00–15:00

Åsa Ahrland, lektor i landskapsarkitektur, SLU
Trädgårdar och trädgårdsodling under tidigmodern tid:
Några resultat från arbetet med bokverket ”Svensk trädgårdshistoria” ur ett kulturhistoriskt perspektiv
Digitalt seminarium (på Zoom)

Onsdagen den 2 juni kl. 13:00–15:00

Caroline Lindroth, doktorand i historia, UU
Försörjning och arbetsfördelning i ett tidigmodernt gruvsamhälle
Digitalt seminarium (på Zoom)

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se