Uppsala högre seminarium i agrarhistoria hösten 2023

Senast ändrad: 24 augusti 2023

För mer information om seminarierna kontakta Martin Andersson, postdoktor, +46704258675, skicka e-post till: martin.a.andersson@slu.se

Vid vissa seminarier kommer det finnas textunderlag - kontakta gärna Martin Andersson.

*Seminarier markerade med en asterisk hålls digitalt, via Zoom.
Zoomlänk:  https://slu-se.zoom.us/j/64447510434, Lösenord: 112233.

 

Fredag 8 september 10:00

Disputation

Martin Skoglund (doktorand vid avdelningen för agrarhistoria, SLU)

Climate and agriculture in the Little Ice Age: The case of Sweden in a wider European perspective

Lokal: SAL L, Undervisningshuset, Ultuna

Opponent: Samuel White, Helsinki Universitet

Språk: engelska

 

Onsdag 4 oktober 13:00-15:00

Halvtidsseminarium

Sofia Carlfjord (doktorand vid avdelningen för agrarhistoria, SLU)

Local modernization through local politics in Sweden 1863–1918

Lokal: Ulls hus, Ultuna

Opponent: Erik Bengtsson (Institutionen för ekonomisk Historia, Lunds Universitet)

Språk: svenska

 

*Onsdag 18 oktober 13:00-15:00

Mabel Winter (Sheffield University)

Mills and the milling industry in early modern England

Språk: Engelska

 

*Onsdag 25 oktober 13:00-15:00

Anton Bonnier & Erika Weiberg (Institutionen för arkeologi och antikens historia, Uppsala universitet)

Climate and agricultural economies in Ancient Greece

Språk: svenska

 

*Onsdag 1 november  13:00-15:00

Anna Westin (SLU Centrum för biologisk mångfald)

Kor, mjölk och smör i brytningstid: Tidiga framsteg i mjölkproduktionen enligt gårdsarkiv i södra Dalarna 1850–1920

Språk: svenska

 

*Onsdag 29 november  13:00-15:00

William Renström (doktorand vid avdelningen för agrarhistoria, SLU)

Titel TBA

 

*Onsdag 13 december 13:00-15:00

Sara Williamsson (Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet)

Hallastugan, 1730- till 1940-tal. En fallstudie av de obesuttnas plats i landskapet

Språk: svenska

 

*Onsdag 24 januari 2024

Halvdagssymposium

Om djurgårdar och djurhagar

Samarrangemang med Landskapsplanering, Alnarp. OBS! Preliminärt datum (kan även bli 31/1 eller 6/2) – mer information följer!