Externa biologiska data

Last changed: 09 October 2020

Fram till dess att vår nya webbapplikation har fyllts på med alla data från både vårt gamla system och andra datakällor så ligger tyvärr en del biologiska data kvar utanför systemet. För att underlätta åtkomsten tills vårt nya system är i full drift så finns det här möjligheter att kunna ladda ner de originalfiler vi har fått från dataleverantörerna.

För närvarande finns data från Vätternvårdsförbundet (från 2004) och Mälarens vattenvårdsförbund (1996, 1998, samt 2004-2006), samt från SRK-programmen för Norra respektive Södra Vättern inkl växtplanktondata i sjöar inom Vätterns tillrinningsområde. Dessutom finns växtplankton från olika skånska SRK-program, samt en del zooplanktondata från vårt eget laboratorium (2014). Filarkivet nås via länkarna till höger.


Contact