Underlag och verktyg för statusklassningar

Senast ändrad: 26 november 2019

Här finns en del underlagsdata och verktyg som kan användas vid statusklassningar. Miljödata-MVM innehåller de biologiska indexberäkningar som ingår i de svenska bedömningsgrunderna, medan själva statusklassningarna håller på att tas fram inom ett projekt som leds av Havsmiljöinstitutet.

Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se