Statusklassade data

Senast ändrad: 19 maj 2017
indexkartor4.jpg

Vår nya databas och webbapplikation kommer att innehålla de indexberäkningar och statusklassningar som ingår i de svenska bedömningsgrunderna (det är dock oklart i dagsläget hur det blir bedömningar av försurning). De biologiska indexberäkningar är implementerade, men de vattenkemiska saknas ännu liksom statusklassningar av såväl kemi som biologi.

Eftersom samtliga data ännu inte är överförda till den nya databasen och att index- och statusklassningarna inte är kompletta, så kommer vi att som ett stöd under ett inledningsskede även att lägga ut klassade data här i form av excelfiler (MS Excel).

Ladda ner respektive fil genom att klicka på länken:

Försurning

Försurningsklassningar 2013 (omdrevssjöar, målsjöundersökningen, målomdrev omg. 1, samt IKEU-sjöar)


Bentiska kiselalger

Bentiska kiselalger (nationell och regional miljöövervakning, recipientkontroll, kalkeffektuppföljning, forskningsprojekt, mm).


Makrofyter

Makrofytindex (fil med enbart TMI-värden)

Makrofytindex inkl rådata (32 MB)


Näringsämnen

Totalfosfor 2008-2012 (underlag till expertbedömningar baserade på omdrevssjöar)

OSIS-PS (verktyg för beräkning av osäkerhet vid klassningar av tot-P i sjöar)

OSIS-PV (verktyg för beräkning av osäkerhet vid klassningar av tot-P i vattendrag)

Fölster och von Brömssen 2012 (rapport om osäkerheter i statusklassningar av näringsämnen)


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se