MKB-dagen 17 september 2018

Last changed: 04 April 2023

MKB-dagen vid SLU är den självklara mötesplatsen för dig som jobbar med miljöbedömning och relaterade frågor, inom myndighet, konsult och akademi. Årets tema var Integrering och samverkan.

Integrering och samverkan

I år satte vi fokus på olika former av samspel för bättre process och resultat. Dels på integrering mellan miljöbedömning och planering, samt samverkan mellan olika discipliner och aktörer inom miljöbedömning. En dag där vi fick utbyta erfarenheter kring temat, ta del av nya vägledningar, lyssna till olika perspektiv på vad svårigheten i att samverka handlar om - och goda exempel på hur man lyckas!

Dokumentation från MKB-dagen 2018

Annika Ryegård och Ann Åkerskog: Naturvårdsverkets vägledning om miljöbedömningar

Alan Bond: The integration of SEA into the English planning system 

Hanna Bergeå: Integrering och samverkan

Anna Seffel: EKOLOGIGRUPPEN

Lovisa Sandström: Miljöanpassning i praktiken

Erik Lindblom: MERIT Miljömålens relevans i tillståndsprocessen

Programmet för dagen

  • 09.00: Välkommen, Annika Ryegård och Ann Åkerskog från Naturvårdsverket informerar om Naturvårdsverkets arbete inom miljöbedömning.  De berättar även kort om Boverkets arbete inom miljöbedömning och verkens olika uppdrag. Alan Bond, University of East Anglia, presenterar hur man arbetat med att integrera miljöbedömning i det engelska planeringssystemet. (hålls på engelska)
  • 10.15: Fika
  • 10.45: Hanna Bergeå från avdelningen för miljökommunikation, ger perspektiv från forskningen om varför det kan vara så svårt att samverka. Anna Seffel från Ekologigruppen berättar om erfarenheter och framgångsfaktorer för att integrera miljöbedömning och hållbarhet i kommunala planer på flera nivåer i Österåker kommun. 
  • 12.00: Lunch
  • 13.00: Lovisa Sandström från Structor Miljöteknik presenterar ett verktyg/checklista som syftar till att få miljöfrågorna att göra skillnad genom att underlätta samtalet mellan planerare och ansvariga för miljöbedömning. Erik Lindblom från IVL Svenska miljöinstitutet berättar utifrån ett forskningsprojekt om miljömålens roll i miljöbedömning och tillstånd för miljöfarlig verksamhet.  
  • 14.15: Fika
  • 14.45: Workshop - Att arbeta över gränser
  • 16.15: Avslut

 

Årets föreläsare

Hanna Bergeå, forskare vid avdelningen för miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet

Alan Bond, universitetslektor vid School of Environmental Science, University of East Anglia

Erik Lindblom, projektledare vid Svenska miljöinstitutet IVL

Ann Åkerskog, samhällsplanerare vid Naturvårdsverket

Lovisa Sandström, miljökonsult vid Structor AB

Annika Ryegård, Naturvårdsverket

Anna Seffel, MKB-konsult, Ekologigruppen

Mari Kågström, forskare vid avdelningen för landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet

Matthew Cashmore, forskare vid avdelningen för landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet