CV-sida

Göran Bergkvist

Göran Bergkvist
Docent och universitetslektor i växtodlingslära som undervisar och forskar om odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem. Forskningens fokus är design och utvärdering av växtodlingssystem där insatsmedel ersätts av ekosystemtjänster.

Presentation

Jag ansvarar växtodlingsdelarna inom odlingsystemämnet vid Institutionen för växtproduktionsekologi. Jag är vicedekan för jordbruksvetenskap vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, ledamot i fakultetsnämnden, ordförande i SLUs Odlingssystemplattform, ordförande i FältForsk, som är ett samarbetsorgan mellan intressenter i jordbruksförsöksverksamhet, samt ordförande i Styrgruppen för långliggande försök.

Undervisning

Jag undervisar i grundläggande och avancerade kurser som relaterar till växtodlingslära. Mina undervisningsämnen är förutsättningar för odling, stråsäd, konkurrens i kortvariga bestånd, växtföljder, odlingssystem etc.  Jag är huvudhandledare till fyra doktorander, samt biträdande handledare till två.

Forskning

De forskningsprojekt där jag medverkar kan delas in i fyra samverkande teman. I det första temat arbetar vi med hypotesen att det är möjligt att ersätta insatsmedel i jordbruk genom att använda understödjande bottengrödor, täckgrödor, konturodling och träd i växtföljder med annuella grödor. Vi studerar konkurrens mellan arter, kvävedynamik,  ogräsens populationsdynamik, påverkan på grödornas avkastning och hälsa, erosion med mera. I det andra temat har vi som mål att öka kunskaperna om grödor och odlingen av dessa för att skapa ekologiska och ekonomiska mervärden. Just nu är jag involverad i projekt med sojabönor, lupin och kulturspannmål. I det tredje temat använder vi data från verkliga gårdar, samt långliggande växtföljds- och odlingssystemförsök för att utvärdera betydelsen av klimat och odlingssystem för ekosystemtjänster, främst sådana som relaterar till produktion. I det fjärde temat arbetar vi med egenskaper hos stråsäd och hur dessa samverkar med miljö och odlingsåtgärder.  I min forskning samarbetar jag med experter inom växtekologi, samhällsvetenskaper, markvetenskap, växtpatologi, livsmedelsvetenskap, markmikrobiologi och processmodellering.

Handledning

Jag är huvudhandledare till doktoranderna Elsa Lagerquist, Tove Ortman, Steffen Dahlke och Miguel Romero, samt biträdande handledare till Do Van Hung och Rafaelle Reumaux. Följande har disputerat under min handledning: Tarirai Muoni (2019, biträdande handledare), Moritz Reckling (2018, huvudhandledare), Raj Chongtham (2016, biträdande), Björn Ringselle (2015, biträdande), Linnea Asplund (2014, biträdande), Shakhawat Hossain (2013, biträdande) och Lena Engström (2010, biträdande). Post doktorer under min handledning:  Pierre Chopin (2017-2020), Marcos Lana (2017-2019) och Björn Ringselle (2015-2017).

Publikationer i urval

Vetenskapligt granskade

A. P. Barnes, T. Muoni, I. Öborn, G. Bergkvist, G. Nziguheba, C. A. Watson, B. Vanlauwe & A. J. Duncan (2021) Measuring household legume cultivation intensity in sub-Saharan Africa, International Journal of Agricultural Sustainability, DOI: 10.1080/14735903.2021.1910418

Chopin, P., Mubaya, C.P., Descheemaeker, K. Öborn, I and Bergkvist, G. (2021) Avenues for improving farming sustainability assessment with upgraded tools, sustainability framing and indicators. A review. Agron. Sustain. Dev. 41, 19. https://doi.org/10.1007/s13593-021-00674-3

Kumar, U., Morel, J., Bergkvist, G., Palosuo, T., Gustavsson, A.-M., Peake, A., Brown, H., Ahmed, M.; and Parsons, D. (2021)Comparative analysis of phenology algorithms of the spring barley model in APSIM 7.9 and APSIM Next Generation: a case study for high latitudes. Plants 10, 443. https://doi.org/10.3390/ plants10030443

Do, V.H, La, N., Mulia, R., Bergkvist, G., Dahlin, A.S. , Nguyen, V.T,  Pham, H.T. and Öborn, I. (2020) Fruit tree-based agroforestry systems for
smallholder farmers in northwest Vietnam—a quantitative and qualitative assessment. Land 9, 451; doi:10.3390/land9110451

Morel, J., Parsons, D., Halling, M.A., Kumar, U., Peake , A., Bergkvist, G. Brown, H. and Hetta , M. (2020) Challenges for Simulating Growth and Phenology of Silage Maize in a Nordic Climate with APSIM. Agronomy 2020, 10, 645; doi:10.3390/agronomy10050645

Nkurunziza, L., Watson, C.A., Öborn, I, Smith, H.G., Bergkvist, G., Bengtsson, J. (2020) Socio-ecological factors determine crop performance in agricultural systems. Scientific Reports 10:4232. DOI: 10.1038/s41598-020-60927-1

Dahlin, I., Kiær, L.P., Bergkvist, G., Weih, M. &  Ninkovic, V. (2020) Plasticity of barley in response to plant neighbors in cultivar mixtures. Plant and Soil  447, 537–551. doi.org/10.1007/s11104-019-04406-1

Reckling, M., Bergkvist, G., Watson, C.A., Stoddard, F.L. and  Bachinger, J. (2020) Re-designing organic grain legume cropping systems using systems agronomy. European Journal of Agronomy 112. doi.org/10.1016/j.eja.2019.125951

Friberg, H., Persson, P., Funck Jensen, D. and  Bergkvist, G. (2019) Preceding crop and tillage system affect winter survival of wheat and the fungal communities on young wheat roots and in soil. FEMS Microbiology Letters, fnz189, https://doi.org/10.1093/femsle/fnz189

Muoni, T.,  Koomson, E., Öborn, Marohn, C., Watson, C.A., Bergkvist, G.,   Barnes, A.P.,  Cadisch, G. and Duncan, A.J. (2019) Reducing soil erosion in smallholder farming systems in east Africa through the introduction of different crop types.  Experimental Agriculture, 1–13. doi:10.1017/S0014479719000280

Reimer, M.,  Ringselle, B., Bergkvist, G., Westaway, S, Wittwer, R., Baresel, J.P., 7, van der Heijden, M.G.A., Mangerud, K., Finckh, M.R. and Brandsæter, L.O. (2019) Interactive effects of subsidiary crops and weed pressure in the transition period to non-inversion tillage, a case study of six sites across northern and central Europe.  Agronomy  9, 495. doi:10.3390/agronomy9090495

Muoni, T.,  Barnes, A.P., Öborn, I., Watson, C.A., Bergkvist, G.,  Shiluli, M. & Duncan, A.J. (2019) Farmer perceptions of legumes and their functions in smallholder farming systems in east Africa, International Journal of Agricultural Sustainability, DOI: 10.1080/14735903.2019.1609166

Chopin, P, Bergkvist, G., Hossard, L. (2019) Modelling biodiversity change in agricultural landscape scenarios - A review and prospects for future research. Biological Conservation 235, 1-17. doi.org/10.1016/j.biocon.2019.03.046

Reckling, M, Döring, T. F., Bergkvist, G., Stoddard, F. L., Watson, C. A., Seddig, S., Chmielewski, F.-M., and Bachinger, J. (2018). Grain legume yields are as stable as other spring crops in long-term experiments across northern Europe. Agronomy for Sustainable Development, 38:63.

Zhou, Z., Palmborg, C., Ericson, L., Dryler, K., Lindgren, K., Bergkvist, G., Parsons, D. (2018) A 60-years old field experiment demonstrates the benefit of leys in the crop rotation, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science . 69, 36–42. DOI: 10.1080/09064710.2018.1492010

Chopin, P., Guindé, L.,  Causeret, F., Bergkvist, G.,  Blazy, J.M. (2018) Integrating stakeholder preferences into assessment of scenarios for electricity production from locally produced biomass on a small island. Renewable Energy (2018), doi:10.1016/j.renene.2018.06.031

Pappa, R., Marinaria, S., Moscatelli, M.C., van der Heijden, M.G.A., Wittwer, R., Campiglia, E., Radicetti, E., Mancinelli, R., Fradgley, N., Pearce, B., Bergkvist, G., Finckh, M.R. (2018) Short-term changes in soil biochemical properties as affected by subsidiary crop cultivation in four European pedo-climatic zones. Soil & Tillage Research 180, 126–136. doi.org/10.1016/j.still.2018.02.019

Ringselle, B., Bertholtz, Magnuski, E., Mangerud, K., Brandsæter, L.O. & Bergkvist, G. (2018) Rhizome fragmentation by vertical discs reduces Elymus repens growth and benefits Italian ryegrass-white clover crops. Front. Plant Sci. 8:2243. doi: 10.3389/fpls.2017.02243

Kolberg, D., Brandsæter, L., Bergkvist, G., Solhaug, K., Melander, B., & Ringselle, B. (2017). Effect of Rhizome Fragmentation, Clover Competition, Shoot-Cutting Frequency, and Cutting Height on Quackgrass (Elymus repens). Weed Science, 1-11. doi:10.1017/wsc.2017.65

J.H. Schmidt, J.H., Bergkvist, G., Campiglia, E., Radicetti, E. Wittwer, R.A., Finckh, M.R. & Hallmann, J. Effect of tillage, subsidiary crops, and fertilization on plant-parasitic nematodes in a range of agro-environmental conditions within Europé. Annals of Applied Biology 171, 477–489. DOI: 10.1111/aab.12389

Nkurunziza, L., Chongtham, I.R.,  Watson, C.A., Marstorp,H., Öborn, I., Bergkvist, G., Bengtsson, J. (2017) Understanding effects of multiple farm management practices on barley performance. European Journal of Agronomy 90, 43–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2017.07.003

St-Martin, A., Vico, G.,  Bergkvist, G. & Bommarco, R. (2017) Diverse cropping systems enhanced yield but did not improve yield stability in a 52-year long experiment. Agriculture, Ecosystems and Environment 247 (2017) 337–34.

Watson, C.A., Reckling, M., Preissel, S., Bachinger, J., Bergkvist, G., Tom Kuhlman, T., Lindström, K.,  Nemecek, T.,  Topp, C.F.E., Vanhatalo, A., Zander, P.M., Murphy-Bokern, D. & Stoddard, F.L (2017) Grain legume production and use in European agricultural systems. Advances in Agronomy 144, 235-303. doi.org/10.1016/bs.agron.2017.03.003

Bergkvist, G., Ringselle, B.,  Magnuski, E., Mangerud, K. & Brandsaeter, L.O. (2017) Control of Elymus repens by rhizome fragmentation and repeated mowing in a newly established white clover sward. Weed Research 57, 172–181. DOI: 10.1111/wre.12246

Ringselle, B., Prieto-Ruiz, .I,  Andersson, L.,   Aronsson, H.,  Bergkvist, G. (2017) Elymus repens biomass allocation and acquisition as affected by light and nutrient supply and companion crop competition. Annals of Botany 119, 477-485. doi.org/10.1093/aob/mcw228 

 Chongtham, I.R.,  Bergkvist, G.,  Watson, C.A., Sandström, E., Bengtsson, J. &  Öborn, I. (2017) Factors influencing crop rotation strategies on organic farms with different time periods since conversion to organic production, Biological Agriculture & Horticulture 33, 14-27. DOI: 10.1080/01448765.2016.1174884

Iannetta PP, Young M, Bachinger J, Bergkvist G, Lopez-Bellido RJ, Doltra J, Monti M, Pappa V, Reckling M, Topp CF, Walker R, Rees RM, Watson CA, James EK, Squire GR and Begg GS (2016). A comparative nitrogen balance and productivity analysis of legume and non-legume supported cropping systems: the potential role of biological nitrogen fixation. Front. Plant Sci. 7:1700. doi: 10.3389/fpls.2016.01700 

Tidåker, P., Bergkvist, G., Bolinder, M., Eckersten, H., Johnsson, H., Kätterer, T., Weih, M. (2016)  Estimating the environmental footprint of barley with improvednitrogen uptake efficiency—a Swedish scenario study. European Journal of Agronomy 80, 45–54.

Reckling, M., Bergkvist, G., Watson, C.A., Stoddard, F.L.,Zander, P.M.,Walker, RL., Pristeri, A.,Toncea, I. and BachingerJ. (2016) Trade-offs between economic and environmental impacts of introducing legumes into cropping systems. Frontiers in Plant Science 7:669. doi: 10.3389/fpls.2016.00669

Reckling, M., Hecker, J-M., Bergkvist, G., Watson, C.,  Zander, P., Schläfke, N.,  Stoddard, F.L.,  Eory, V.,  Topp, C.F.E.,  Maire, J. & Bachinger, J.  (2016) A cropping system assessment framework: Assessing legumes at the cropping system scale. European Journal of Agronomy 76, 186–197. doi:10.1016/j.eja.2015.11.005

Ringselle, B., Bergkvist, G., Aronsson, H. & Andersson. L. (2016) Importance of timing and repetition of stubble cultivation for post-harvest control of Elymus repens. Weed Research 56, 41-49.

Asplund, L., Bergkvist, G. &  Weih, M. (2016) Functional traits associated with nitrogen use efficiency in wheat.  Acta Agriculture Scandinavica, Section B, Soil and Plant Science 66, 153-169. DOI: 10.1080/09064710.2015.1087586

 

Publikationer riktade till jordbruksnäring och allmänhet

Spörndly, R., Bergkvist, G., Nilsdotter-Linde, N. och Eriksson, T. (2019) Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist. SLU Future Food Reports 6. Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food.

Spörndly, R., Bergkvist, G., Nilsdotter-Linde, N. och Eriksson, T. (2019) Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist. Svenska vallbrev 3, Svenska vallföreningen. Sidorna 3-4.

Bergkvist, G. 2018. Hög värme stressade spannmålen 2018. Växtpressen 2, 11-13.

Bergkvist, G. 2018. Juniregnen gynnade sena sidoskotten. Lantmannen 11, 26-27.

Tidåker, P., Rosenqvist, H., Gunnarsson, C. & Bergkvist, G. (2016) Räkna med vall: Hur påverkas ekonomi och miljö när vall införs i spannmålsdominerade växtföljder? JTI-rapport 2016, Lantbruk & Industri nr 445. pp. 69.

Bergkvist, G., Rosenqvist, H. & Tidåker, P. (2016) Räkna med vallen i växtföljden.  Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet, Nr 69. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagarna i Växjö.

Bergkvist, G. 2016. Växtodling - ett kunskapskrävande uppdrag. kapitel i: Jorden vi ärvde - vad gör vi med den? Mark-vatten-mat-miljö. Johansson, B., Jonsell, L., Prage, L., Öbrink, G. (Red.). Uppsala Senioruniversitetet Rapport 20, 32-36. ISSN 1650-7207

Bergkvist, G. 2016. Aktiv N-anpassning en väg till större höstveteskördar. I: Inför höstbruket 2016 (Blomquist Red.). Väderstad AB, Väderstad, Sverige. Sidorna 26-31.

Bergkvist, G. 2015. Proteininlagring i korn och vete - årets läxa.  Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet, Nr 68. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagarna i Växjö.

Bergkvist, G. 2015. Beståndsuppbyggnad för stora stråsädesskördar. Arvensis 8, 30-31.

Arvidsson, J., Bergkvist, G., Nkurunziza, L. Friberg, H. 2015. Anpassa bearbetningen till höstvete efter förfrukt. I: Inför höstsådden 2015 (Blomquist Red.). Väderstad AB, Väderstad, Sverige. Sidorna 8-11.

Bergkvist, G. 2014. Vad krävs för att få 15 ton höstvete? Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet, Nr 67. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagarna i Växjö.

Bergkvist, G. 2014. 2-hjärtbladigt ger 1 ton extra. I: Inför höstbruket 2014 (Blomquist Red.). Väderstad AB, Väderstad, Sverige. Sidorna 4-7.


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: +4618672910, +46703443462
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala