Hoppa till huvudinnehåll

Program Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger även risker med gifter och deras effekter. Dessutom stödjer vi Sveriges internationella miljösamarbeten inom miljögiftsområdet.

Gunnar Carlsson och Anna-Karin Dahlberg. Foto.

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Gunnar Carlsson, koordinator (t.v. i bild)
gunnar.carlsson@slu.se, 018-67 11 45, 070-403 29 26
Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Anna-Karin Dahlberg, bitr. koordinator (t.h. i bild)
anna.karin.dahlberg@slu.se, 018-67 30 52, 072-227 64 42
Inst. för vatten och miljö

Håller koll på miljögifter från fiberbankar

Anna-Karin Dahlberg och hennes forskarkollegor studerar spridningen av miljögifter från gamla fiberbankar på havs-, sjö- och älvbottnar i Sverige. De utvecklar även metoder för att stoppa miljögifterna från att spridas.

Läkemedelsrester ändrar fiskars beteende

Tomas Brodin studerar hur fiskars beteenden påverkas av läkemedelsrester som kommer ut i vattenmiljön. Exempelvis har blir fiskarna mer modiga, mer aktiva och mer asociala när de simmar med ångestdämpande läkemedel i vattnet.
Siluetter av tre människor. Illustration: Fredrik Saarkoppel

Nätverk och expertgrupper

SLU är ett av 13 universitet inom Swedish Academic Consortium for Chemical Safety (SwACCS). Vi har också experter som ingår i Toxikologiska rådet. Dessutom medverkar SLU-experter i Water JPI, en kunskapsnod som ska stödja Europas beslutsfattare och vattenbransch.

SLU är också nod i ett centrum för miljöbaserad övervakning av infektionssjukdomar i Sverige, Swedish Environmental Epidemiology Center (SEEC).

Publicerad: 16 juni 2022 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…