Hoppa till huvudinnehåll

Program Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger även risker med gifter och deras effekter. Dessutom stödjer vi Sveriges internationella miljösamarbeten inom miljögiftsområdet.

Gunnar Carlsson och Anna-Karin Dahlberg. Foto.

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Gunnar Carlsson (till vänster i bild), koordinator 
gunnar.carlsson@slu.se, 018-67 11 45, 070-403 29 26
Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Anna-Karin Dahlberg (till höger i bild), bitr. koordinator
anna.karin.dahlberg@slu.se, 018-67 30 52, 072-227 64 42
Inst. för vatten och miljö

Kunskapsbank: Skadliga ämnen

Om dricksvatten och hälsa

SLU tar fram kunskap för beslutsfattare och vattenbransch, som stödjer arbetet med säkrare dricksvatten och framtidens vattenrening. Läs mer på vår temawebb.

Håller koll på miljögifter från fiberbankar

Anna-Karin Dahlberg och hennes forskarkollegor studerar spridningen av miljögifter från gamla fiberbankar på havs-, sjö- och älvbottnar i Sverige. De utvecklar även metoder för att stoppa miljögifterna från att spridas.

Läkemedelsrester ändrar fiskars beteende

Tomas Brodin studerar hur fiskars beteenden påverkas av läkemedelsrester som kommer ut i vattenmiljön. Exempelvis har blir fiskarna mer modiga, mer aktiva och mer asociala när de simmar med ångestdämpande läkemedel i vattnet.

Siluetter av tre människor. Illustration: Fredrik Saarkoppel

Nätverk och expertgrupper

SLU är ett av 13 universitet inom Swedish Academic Consortium for Chemical Safety (SwACCS). Vi har också experter som ingår i Toxikologiska rådet. Dessutom medverkar SLU-experter i Water JPI, en kunskapsnod som ska stödja Europas beslutsfattare och vattenbransch.

SLU är också nod i ett centrum för miljöbaserad övervakning av infektionssjukdomar i Sverige, Swedish Environmental Epidemiology Center (SEEC).

Publicerad: 11 april 2024 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…