Sveriges lantbruksuniversitet

Program Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis  bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger även risker med gifter och deras effekter. Dessutom stödjer vi Sveriges internationella miljösamarbeten inom miljögiftsområdet.

Koord-Giftfrimiljo750.jpg

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Anders Glynn, koordinator (ej med på bild)
anders.glynn@slu.se, 018-672091, 072-5385862
Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Karin Wiberg, bitr. koordinator (t.h. i bild)
karin.wiberg@slu.se, 018-67 31 15, 070-234 15 70
Inst. för vatten och miljö

(t.v. i bild syns avgående koordinator Anna Norman Halldén)