Miljö- och hållbarhetsarbete vid SLU

Senast ändrad: 06 maj 2024

SLU påverkar miljön direkt genom bland annat resursanvändning, resor och utsläpp, men vi kan också påverka indirekt genom vår unika kompetens inom området.

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund"

Mer om SLU:s miljöarbete på SLU:s interna webbplats. Här hittar du även kontaktuppgifter vid frågor om miljöarbetet.

Miljöcertifiering

Hela SLU är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2016.

EMAS-registrering

Sedan 2018 är SLU EMAS-registrerade. EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. Varje år publiceras en tredjepartsgranskad miljöredovisning. Läs SLU:s miljöredovisningar här

PRME-certifiering

PRME (Principles for Responsible Management Education) är ett initiativ inom FN för att skapa en plattform för utbildning av framtida företagsledare som kan och vill arbeta med hållbar utveckling. På SLU sker detta i våra program och kurser inom ämnet företagsekonomi.

Frågor om SLU:s PRME-certifiering?

Kontakta Richard Ferguson.

Relaterade sidor: