Sveriges lantbruksuniversitet

Akademiska steg

De akademiska stegen spänner från forskarutbildning och färdig doktorsavhandling till docentföreläsningar och de stora akademiska högtiderna: doktorspromotionen och professorsinstallationen. Vid SLU finns även den särskilda kompetensnivån senior miljöanalysspecialist.

Föreläsningar med docenter och seniora miljöanalysspecialister

Forskarutbildning

På ett så forskningsintensivt universitet som SLU finns det stora möjligheter till forskarstudier.

Doktorspromotionen

Publicerad: 16 mars 2021 - Sidansvarig: ew-red@slu.se
Loading…