Hoppa till huvudinnehåll

Tvärvetenskap

Ett av framtidsplattformarnas viktigaste mål är att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser.

Fem personer i en gruppdiskussion. Foto.

Framtidsplattformarna och tvärvetenskap

Komplexa utmaningar kräver en palett av lösningar och ett brett tänkande, en palett i många färger. Tvärvetenskaplig forskning är nödvändig för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Ett av framtidsplattformarnas viktigaste mål är att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt vid SLU genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser. 

Forskarläger på Philipssonska gården

SLU's fyra framtidsplattformar bjöd för andra året i rad in seniora såväl som juniora SLU-forskare till diskussioner kring tvärvetenskaplig forskning. Fokus var forskning kring hållbarhet i kombination med skogsbruk, livsmedelsproduktion, stadsplanering och one health.

Fyra personer i fåtöljer i slottsmiljö diskuterar, foto.

Interdisciplinary Academy (IDA)

Interdisciplinary Academy (IDA) är en ny satsning vid SLU. Här får forskare med olika akademisk bakgrund tillsammans utveckla sin förmåga att arbeta tvärvetenskapligt. Målet är att öka kunskapen om tvärvetenskapligt arbetssätt vid hela SLU.

Foto på Ullbo vid Campus Ultuna.

Evenemang om tvärvetenskap

SLU Future Food anordnar en öppen serie om tvärvetenskap. Webbinarierna ges som lunchföredrag och målet är att öka kunskapen om tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU. Här listas också andra evenemang vid SLU med inriktning mot tvärvetenskap.

Globalt nätverk i ITD Alliance

SLU Urban Futures är en av grundarna av Global Alliance for Inter- and Transdisciplinarity (ITD) som har i uppdrag att stärka och främja högkvalitativ kunskap om tvärvetenskaplig forskning och samverkan på ett globalt plan.

Logotyp ITD Alliance

Samtal om framtidens mat och landskapet

"Du vet aldrig vilka konsekvenser ett samtal kan få.” Det sa Keri Facer som var en av arrangörerna bakom en tvärvetenskaplig dag på Ullbo. Målet med dagen var att upptäcka en ny slags konversation om framtidens mat och hur vi använder landskapet.

En kvinna ler mot kameran medan hon dekorerar assietter med mat. Foto.

The One Health Breakfast Club

Ta chansen att tillsammans med andra SLU:are diskutera tvärvetenskap kopplat till One Health. Vi inleder varje event med ett kort inspirationsföredrag följt av mingelfrukost. Se datum för kommande event!

Kaffe på en skärbräda med kakor och kaffebönor bredvid. Foto.

Food & Cities

Food & Cities  (Mat och stad) är ett samarbete mellan SLU Future och SLU Urban Futures.  Projektet ska skapa nya tvärvetenskapliga mötesplatser och lägga grunden för ett långsiktigt tematiskt fokus vid SLU kring frågor om mat och stad.

Stadsnära odling. Foto.

Urban Forests

Urban Forests är en webbinarieserie som arrangeras i samarbete mellan framtidsplattformarna SLU Urban Futures och Future Forests.

Framtidslabbet på SLU

Framtidslabbet är ett forum för tvärvetenskapligt utforskande av framtidens samhällsutmaningar och möjliga forskningsfrågor. Det är ett gemensamt projekt mellan framtidsplattformarna SLU Future Food och SLU Urban Futures.

Fördjupning

Vill du fördjupa dig ytterligare på egen hand? Här har vi samlat länkar till litteratur och artiklar, och inspelade föredrag om tvärvetenskap och tvärvetenskapligt arbetssätt.

SLU:s framtidsplattformar

Vid SLU finns fyra framtidsplattformar som integrerar olika vetenskapsområden och arbetar för att öka samverkan mellan forskarna och olika samhällsintressen. Framtidsplattformarnas verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, i skärningspunkten mellan akademi och samhälle.

Publicerad: 30 april 2024 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…