Hoppa till huvudinnehåll

Tvärvetenskap

Ett av framtidsplattformarnas viktigaste mål är att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser.

Fem personer i en gruppdiskussion. Foto.

Framtidsplattformarna och tvärvetenskap

Komplexa utmaningar kräver en palett av lösningar och ett brett tänkande, en palett i många färger. Tvärvetenskaplig forskning är nödvändig för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Ett av framtidsplattformarnas viktigaste mål är att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt vid SLU genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser. 

SLU:s framtidsplattformar

Vid SLU finns fyra framtidsplattformar som integrerar olika vetenskapsområden och arbetar för att öka samverkan mellan forskarna och olika samhällsintressen. Framtidsplattformarnas verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, i skärningspunkten mellan akademi och samhälle.

Publicerad: 16 januari 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…