Hoppa till huvudinnehåll

Bli medborgarforskare

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Här kan du nå rapportsystem och resurser för frivilligövervakning som SLU driver i samarbete med ideella krafter och andra myndigheter.

Fler hummerfiskare efterlyses

För fjärde året i rad vänder sig SLU till allmänheten för att få ökad kunskap om hummerbeståndens utbredning och status. Fler frivilliga hummerfiskare behövs.

Hjälp oss hålla koll på ålens utbredning

Rapportera din observation av ål till oss. Om du skapat ett så kallat halmnystan som placerats ut i ett vattendrag, vill vi även gärna ha rapporter om det.

Tillverkning halmstege för småål. Foto.

Öka kunskapen om våtmarkers nyttor

Bidra till ökad kunskap om våtmarkers olika nyttor genom att rapportera in observationer från någon av tre dammar i Uppsala. Vid respektive damm finns det skyltar som beskriver hur du gör.

Damm i Gottsunda dagvattenpark. Foto.

Hjälp till med kollen på Sjögull

Den invasiva vattenväxten sjögull har vanligtvis lätt för att sprida sig, växer snabbt och är tålig. Förra året observerades en okänd sjukdom på sjögullen. Hjälp forskarna att kartlägga denna oväntade vändning.

Öka kunskapen om älgens kost

Blåbärs- och lingonris har i tidigare forskning visat sig vara en viktig del av älgens föda, men studierna är gjorda på ett fåtal platser. Nu vill SLU- forskare undersöka hur det ser ut i resten av landet och efterlyser frivilligas hjälp att skicka in spillningsprover.

Fiska för forskning med appen Spöreg

Hjälp forskare att öka kunskapen om arter som är viktiga för sportfisket, men som vi har svårt att samla in bra data om med vanliga övervakningsmetoder. Ansök om att bli ”spöreggare”!

Artengagera dig

Rapportera artfynd till Artportalen. Information och bestämningshjälp finns bl.a i Artfakta.

Hitta arter på SLU:s campus

2 maj–28 juni gäller det att hitta och rapportera så många olika vilda arter som möjligt på SLU:s campusområden. Utmaningen är ett samarbete och en tävling mellan 19 europeiska universitet.

Faunaväkta groddjur

Vi behöver veta mer om hur det går för många av de vanligare groddjuren i Sverige. Du kan bidra genom att faunaväkta ett grodvatten och rapportera in observationer av groddjur.

Rekordår för rapportering av arter

I september 2023 passerades 100 miljoner fynd sedan start, och under året inkom nästan 7,5 miljoner fynd till Artportalen.

Hand som håller i mobiltelefon. Foto.

Följer du också naturens kalender?

Rapportera vårtecken, försommartecken, hösttecken och allt däremellan i Naturens kalender.

Har du sett en mus i huset?

Bidra till forskning om smittorisk för sjukdomar som sprids mellan gnagare och människor. Rapportera in fynd av möss, sorkar eller andra gnagare i ditt hus.

Gnagare i naturen. Foto.

Använd Skogsskada

Lär dig mer om skador och sjukdomar på träd och dela dina observationer så bidrar du till ökad kunskap.

Hittat märkt fisk eller skaldjur?

Rapportera ditt fynd och bidra till ökad kunskap om fiskars vandringsmönster, tillväxt, överlevnad, spridning och beståndsstorlek.

Redo att fördjupa dig? Bli naturväktare.

Stöd forskning och naturvård genom att bidra med mer omfattande observationer. Bli naturväktare inom det område som intresserar dig mest.

Publicerad: 10 juni 2024 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…