Remissyttranden

Senast ändrad: 04 december 2023

SLU lämnar ofta synpunkter på förslag och utredningar som rör vår utbildning, forskning och miljöanalys. Det kan vara förslag som skickas till oss på remiss eller som del av samråd. På den här sidan hittar du våra yttranden från huvudsakligen innevarande år.

Yttranden med synpunkter

2024

 

2023

Yttranden utan synpunkter


Kontaktinformation

Linda Ferngren, remisskoordinator
Ledningskansliet, SLU
linda.ferngren@slu.se, 073-822 79 82