Kontakt om miljöanalysdata

Senast ändrad: 08 januari 2024
 Studenter i Ultunabiblioteket. Foto.

Funderar du på vilka miljöanalysdata som finns vid SLU och hur du kan använda dem? Eller har du andra generella frågor kring SLU:s miljödata? Då kan du kontakta miljödatastöd (se mejladress nedan).

Mejla din fråga till miljödatastöd på miljodatastod@slu.se. Miljödatastöd kan hjälpa dig med åtkomstfrågor och att hitta rätt.

SLU:s miljödatastöd stödjer universitetets arbete med att samordna och kvalitetssäkra datahanteringen inom SLU:s miljöanalys.

Datavärdskap och webbtjänster

Har du frågor kring SLU:s datavärdskap eller olika webbtjänster kan du vända dig till datavärdskapets kontaktperson eller webbtjänstansvarig (länkar nedan).

Relaterade sidor: