Hoppa till huvudinnehåll

Program Sjöar och vattendrag

Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för vatten och andra internationella åtaganden på vattenområdet.

Sara Bergek, SLU (till vänster) och Brendan Mckie, SLU (till höger). Foto.

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Sara Bergek (till vänster i bild), koordinator
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14
Inst för akvatiska resurser

Brendan Mckie (till höger i bild), biträdande koordinator
brendan.mckie@slu.se, 018-67 31 55
Inst för vatten och miljö

Kunskapsbank: Vatten & fisk

Få koll på Sveriges vattenmiljö

På sajten Sveriges vattenmiljö kan du lära dig om hur landets sjöar, vattendrag och hav mår. SLU bidrar med innehåll, underlag och kompetens. Nu med förbättrad karta och uppdaterade tillståndsrapporter.

Skogslandskapets vatten speglar klimatförändringar

Hjalmar Laudon och hans kollegor studerar kemiska förändringar i skogsvattendrag. De kan se effekter av ett ändrat klimat som bland annat bidrat till att våra vatten blivit brunare. Det påverkar i sin tur vattenlivet.

Hjälp till att rapportera nya och främmande arter i våra vatten

En av de arter som kan rapporteras är svartmunnad smörbult.

Svartmunnad smörbult. Foto: Rickard Gustafsson
Publicerad: 16 juni 2022 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…