Sveriges lantbruksuniversitet

Sjöar och vattendrag

Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för vatten och andra internationella åtaganden på vattenområdet. 

Stina Drakare, koordinator och Erik Petersson, biträdande koordinator. Foto: Viktor Wrange

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Stina Drakare, koordinator (t.v. i bild)
stina.drakare@slu.se, 018-67 31 02
Inst. för vatten och miljö

Erik Petersson, bitr. koordinator (t.h. i bild)
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39
Inst för akvatiska resurser

Hörselstenen berättar hur gammal fisken är

Martina Blass är expert på att bestämma hur gammal en fisk är. Åldersanalyser hjälper oss att kunna avgöra hur fisklivet på en plats mår och hur vi människor påverkar det med till exempel fiske.
Publicerad: 05 maj 2021 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…