Hoppa till huvudinnehåll

Sjöar och vattendrag

Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för vatten och andra internationella åtaganden på vattenområdet. 

Sara Bergek, SLU (till vänster och Simon Hallstan, SLU (till höger). Foto.

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Sara Bergek, koordinator (t.v. i bild)
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14
Inst för akvatiska resurser

Simon Hallstan, bitr. koordinator (t.h. i bild)
simon.hallstan@slu.se, 018 67 31 60
Inst. för vatten och miljö

Skogslandskapets vatten speglar klimatförändringar

Hjalmar Laudon och hans kollegor studerar kemiska förändringar i skogsvattendrag. De kan se effekter av ett ändrat klimat som bland annat bidrat till att våra vatten blivit brunare. Det påverkar i sin tur vattenlivet.
Publicerad: 01 juli 2021 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…