Sveriges lantbruksuniversitet

Program Övergödning

Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner.

Jens Fölster (till vänster), koordinator, SLU. Karin Blombäck (till höger), biträdande koordinator, SLU

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Jens Fölster (t.v. i bild), koordinator, jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26, institutionen för vatten och miljö, SLU

Karin Blombäck (t.h. i bild), biträdande koordinator, karin.blomback@slu.se, tel. 018-67 12 63 , institutionen för mark och miljö, SLU

Så minskar vi Östersjöns övergödning

Jens Fölster och Lars Sonesten ta reda på hur mycket näring som läcker ut i sjöar och vattendrag för att till sist nå Östersjön. De följer även upp åtgärder mot näringsläckage och bidrar till internationellt samarbete.
Publicerad: 30 mars 2021 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…