Hoppa till huvudinnehåll

Program Övergödning

Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner.

Jens Fölster (till vänster), koordinator, SLU. Karin Blombäck (till höger), biträdande koordinator, SLU

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Jens Fölster (t.v. i bild), koordinator, jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26, institutionen för vatten och miljö, SLU

Karin Blombäck (t.h. i bild), biträdande koordinator, karin.blomback@slu.se, tel. 018-67 12 63 , institutionen för mark och miljö, SLU

Publicerad: 26 november 2021 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…