Hoppa till huvudinnehåll

Program Övergödning

Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner.

Jens Fölster (till vänster), koordinator, SLU. Karin Blombäck (till höger), biträdande koordinator, SLU

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Jens Fölster (till vänster i bild), koordinator
jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26
Institutionen för vatten och miljö, SLU

Karin Blombäck (till höger i bild), biträdande koordinator
karin.blomback@slu.se, tel. 018-67 12 63
Institutionen för mark och miljö, SLU

Kunskapsbank: Övergödning och försurning

Få koll på Sveriges vattenmiljö

På sajten Sveriges vattenmiljö kan du lära dig om hur landets sjöar, vattendrag och hav mår. SLU bidrar med innehåll, underlag och kompetens. Nu med förbättrad karta och uppdaterade tillståndsrapporter.

Så minskar vi Östersjöns övergödning

Jens Fölster och Lars Sonesten tar reda på hur mycket näring som läcker ut i sjöar och vattendrag för att till sist nå Östersjön. De följer även upp åtgärder mot näringsläckage och bidrar till internationellt samarbete.

Besök Baltic Sea Science Center

På Baltic Sea Science Center kan du lära dig mer om hela Östersjön och hur havet påverkas av de 90 miljoner människor som lever runt havet. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Illustration med dykare
Publicerad: 04 maj 2022 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…