Samverka med våra studenter

Senast ändrad: 13 maj 2024
En grupp studenter sitt och pluggar i biblioteket, foto.

Behöver du som arbetsgivare en student som löser ett begränsat problem? Här hittar du de aktiviteter vid SLU som är knutna till arbetsmarknaden.

Se studenten som en resurs

Genom att anlita studenter med nyförvärvda kunskaper och kompetenser kan ditt företag eller organisation få kvalificerad hjälp.

Inom utbildningarna på SLU ingår examensarbete, projektarbeten och praktik - utmärkta tillfällen att inleda ett samarbete.

Knyt värdefulla kontakter för framtiden

1. Annonsera om examensarbeten! 

2. Delta i arbetsmarknadsdagarna på SLU:s campusområden

På SLU anordnar studentkårerna ofta en rad arrangemang både under höst- och vårterminerna.

Vill du utveckla nya samarbeten eller få mer information?

Ta kontakt med SLU Karriär: slukarriar@slu.se