Hoppa till huvudinnehåll

Sök öppna miljöanalysdata

SLU:s miljöanalys övervakar skogar, odlingslandskap, sjöar, vattendrag, hav, kuster och fjäll. Här kan du söka fram öppna data om bland annat fiskar, träd, insekter, mossor, ängsväxter, svampar, närsalter, markegenskaper och växthusgaser. Vid frågor, kontakta miljodatastod@slu.se.

    Loading…