SLU Uppsala

Senast ändrad: 03 maj 2024

SLU i Uppsala ligger på campus Ultuna i de södra delarna av staden. Här finns universitetsledningen, två av de fyra fakulteterna, en stor del av verksamhetsstödet och väldigt många studenter.

Ulls hus på Ultuna, foto. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Ultuna. SLU:s två övriga fakulteter har huvuddelen av sin verksamhet förlagd i Alnarp i Skåne samt i Umeå. Även Skara är en stor SLU-ort. 

Öster om Uppsala ligger Lövsta lantbruksforskning, Europas modernaste anläggning för undervisning och forskning om lantbrukets djur. Där finns också Lövsta fältforskningsstation där SLU forskar om mark och grödor. Här kan du se bilder från invigningen 2018.

På Ultuna finns Sveriges enda universitetsdjursjukhus (UDS), där praktisk djursjukvård kombineras med forskning och utbildning. Veternärstudenterna och djursjukskötarstudenterna har delar av sina utbildningar förlagda till UDS och även till Lövsta.

Se karta över Ultuna här med parkeringsplatser (Google maps)

Kunskapsparken

SLU utbildar landskapsarkitekter och -ingenjörer både på Ultuna och i Alnarp. Kunskapsparken är en demonstrationsanläggning för undervisning och forskning. Det är också en plats för rekreation och inspiration som alltid är öppen för alla. Läs mer om Kunskapsparken här

Hitta till Campus Ultuna • Parkeringsplatser

SLU i Uppsala ligger på campus Ultuna sex km söder om centrum. Besöksadressen är Almas allé 8.

Koordinater

WGS84 DD (lat, long)
59.81436, 17.65873

WGS84 DMS (lat, long)
N 59° 48' 51.71", E 17° 39' 31.41"

WGS84 DDM (lat, long)
N 59° 48.8618', E 17° 39.5236'

RT 90
6634213.01, 1604000.692

SWEREF 99 TM
6633728.723, 649101.148

Parkeringsplatser

Hitta parkeringsplatserna här

Buss och tåg

Det är lätt att ta sig till Uppsala. Från Arlanda finns både tåg och buss att välja. Från Stockholm tar det 40 minuter med tåg till Uppsala resecentrum. Från resecentrum är det smidigt att ta någon av Uppsala lokaltrafiks stadsbussar. Hållplatsen på Ultuna heter Campus Ultuna. Ska du till Ekologicentrum passar hållplatsen Veterinärvägen bättre.

Cykel

En vacker cykelväg till Ultuna finns längs Fyrisån (6 km). Cykelvägen börjar vid Svandammen och går söderut genom Stadsträdgården. Det finns även en bra cykelväg utmed Dag Hammarskölds väg.

Hitta på Campus Ultuna

Servicecenter

Mitt på Campus Ultuna i Ulls hus ligger SLU:s servicecenter. Där kan du få hjälp att hitta rätt på området eller hitta den person du söker.

  • Servicecenter: Ulls hus, Almas allé 8, 018-67 24 00. Öppettider: Mån–fre 8–16

Kartor

Ultunas historia

Ultunas historia

På Ultuna har det bott människor sedan långt tillbaka. Arkeologerna har hittat båtgravar sedan Vendeltiden, alltså från 600-talet e.v.t. Många av de spår som bosättare på Ultuna lämnade har dock förstörts av sentida invånare.

Att Uppsalatrakten tidigt var betydelsefull finns det många spår av. Till exempel anlades den närliggande Kung Björns hög (Hågahögen) redan omkring år 1000 f.v.t. De tre mäktiga gravhögarna i Gamla Uppsala är vida berömda. Uppsala och Ultuna hade  strategiskt bra placeringar med närheten till det vatten som nu är Mälaren och för vidare färder ut i världen mot äventyret.

Det finns en utmärkt broschyr med en föreslagen vandring där hugade kan se något av Ultunas tidiga historia. Broschyren går att ladda ner. Läs mer här

Läs mer om Ultunas historia på Wikipedia

Genetiska trädgården

Ultunas genetiska trädgård grundades 1937 av professor Göte Turesson som en botanisk-genetisk trädgård. Mycket av det forskningsmaterial som Turesson samlade i Sverige och Nordamerika planterades i trädgården. Här finns bland annat en stor samling björkar av olika provenienser. Nu har det byggts bostäder på stora delar men man kan se rester av trädgården.

Läs mer här, framför allt om den märkliga björkallén.

Studentliv

Studentliv - att studera vid SLU i Uppsala

Restauranger

Det finns tre lunchrestauranger på Ultuna: Matverkstan, Logen och Ulls restaurang.

Förändringar på Ultuna och i närheten

Det sker kontinuerligt större och mindre förändringar på Ultuna och i Ultunas närhet. Läs mer om förändringar här

 


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00